Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Indsæt et billede Klik på det lille billedindsættelses ikon, midt på siden og hent et billede Vælg layout 1. Højre-klik uden for dit slide 2. Vælg et passende.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Indsæt et billede Klik på det lille billedindsættelses ikon, midt på siden og hent et billede Vælg layout 1. Højre-klik uden for dit slide 2. Vælg et passende."— Præsentationens transcript:

1 Indsæt et billede Klik på det lille billedindsættelses ikon, midt på siden og hent et billede Vælg layout 1. Højre-klik uden for dit slide 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen OK15 Staten

2 Økonomisk oversigt April 2015 April 2016 April 2017 Dec 2017 I alt Generelle aftalte lønstigninger 0,22 %0,80 %1,00 %1,50 %3,52 % Andre forbedringer 0,05 %--- Regulerings- ordning (skøn for 2017) 0,23 %0 %0,70 %0 %0,93 % I alt 0,50 %0,80 %1,70 %1,50 %4,50 %

3 Sikring af reallønnen >3-årig overenskomst >De samlede generelle lønstigninger i overenskomst- perioden udgør 4,45 % inkl. udmøntning fra regulerings- ordningen.

4 Reguleringsordning og privatlønsværn >Reguleringsordningen omlægges til en ny kombineret ordning kaldet ”Reguleringsordningen og privatløns- værnet” >Reguleringsordningen udmønter 80% af forskellen ved positiv udmøntning >Privatlønsværnet udmønter 100% af forskellen ved negativ udmøntning >Reguleringsordningens udmøntning pr. 1. april 2016 suspenderes, såfremt udmøntningen er positiv

5 Øremærket forældreorlov >En ekstra uges øremærket forældreorlov til fædre, medmødre og mandlige adoptanter med fuld løn, som ikke påvirker moderens ret til orlov. Den ekstra uge indføres for børn født fra og med den 1. april 2015.

6 Fokus på den lokale løndannelse >Parterne vil fra efteråret 2015 sætte fokus på anvendelse af lokal løndannelse. Herunder sættes der særligt fokus på erhvervsskoler, erhvervsakademier og professionshøjskoler, hvor den gode undervisning skal anerkendes.

7 Forbedret psykisk arbejdsmiljø >For at forbedre det lokale psykiske arbejdsmiljø oprettes der et rejsehold, der kan rådgive lokalt, når problemer skal løses. Der vil endvidere blive afholdt en række informationsmøder om psykisk arbejdsmiljø rundt i landet for ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljø- repræsentanter.

8 Styrket samarbejde centralt og lokalt >Der bliver iværksat en række fælles indsatser lokalt for at understøtte samarbejdet mellem ledelsen og medarbejdernes repræsentanter, herunder bliver der oprettet en partsfælles rådgivning til brug ved lokale samarbejdsproblemer.

9 Projekt >Design og ledelse af projekter i netværk Formålet er at kvalificere akademiske projektledere i en ny disciplin: Design og ledelse af projekter i netværk. Der vil blive udbudt et antal pladser til IDA på et senere tidspunkt.

10 Særligt for …

11 Maritime uddannelser (1) Der indføres årsnorm og forhøjede tillæg, som træder i kraft tidligst den 1. august 2015 og senest den 1. november 2015. For ansættelser efter ikrafttræden gælder følgende: >Ekstra karrieretrin i form af docentstilling med basisløn kr. 471.800 årligt. Opnås der ikke enighed om andet lokalt, ydes et tillæg på kr. 40.000 årligt (grundbeløb 31. marts 2012). >Tillæg til adjunkter forhøjes til kr. 42.000 årligt (grundbeløb 31. marts 2012). >Tillæg til lektorer forhøjes til kr. 83.000 årligt (grundbeløb 31. marts 2012).

12 Maritime uddannelser (2) Overgangsordninger for allerede ansatte: >Adjunkter kan inden for et år vælge at overgå til den nye stillingsstruktur. >Lektorer ydes udover deres nuværende lektortillæg et tillæg på kr. 5.800 årligt (grundbeløb 31. marts 2012), dog således, at det samlede lektortillæg ikke kan overstige kr. 83.000 årligt (grundbeløb 31. marts 2012).

13 Universiteter / Forskning >Ny aftale om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter. Aftalen har tilbagevirkende kraft pr. 1. september 2013. >Forhøjelse af tillægget til seniorrådgivere ved universiteterne til kr. 89.100 pr. år (grundbeløb 31. marts 2012).

14 Kulturelle uddannelses- institutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet >Tillægsforhøjelser og ny aftale om visse ansættelsesvilkår for kunstnerisk/videnskabeligt personale ved arkitektskoler, designskoler og konservatorskolen.

15 Arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet Tillægsforhøjelser og ny aftale om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale med forskningsopgaver. Blandt de aftalte tillæg er: >Forhøjelse af tillægget til seniorforskere og seniorrådgivere ved arkiver, biblioteker, museer mv. til kr. 89.100 pr. år (grundbeløb 31. marts 2012). >Forhøjelse af tillæg til projektseniorforskere ved arkiver, biblioteker, museer mv. til kr. 89.100 pr. år (grundbeløb 31. marts 2012).

16


Download ppt "Indsæt et billede Klik på det lille billedindsættelses ikon, midt på siden og hent et billede Vælg layout 1. Højre-klik uden for dit slide 2. Vælg et passende."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google