Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Paradigme 2.0.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Paradigme 2.0."— Præsentationens transcript:

1 Paradigme 2.0

2 Paradigme 2.0.

3 Paradigme 2.0

4 De 5 første områder

5 Allerede igangsatte initiativer

6 Samlet strategi og modig investering
Mål og Strategi Samlet strategi og modig investering Paradigmeskifte version 2 Tidlige indsatser med effekt Lokale og hjemmebaserede indsatser Anbringelse som ”forebyggende foranstaltning”! Understøtte en vellykket dagtilbud og skolegang Almenområdet+Tilbud+børn/unge+forældre+netværk+frivillige =

7 Løsninger på tegnebrættet
Hånd om familien ( Politisk godkendt i dec. 14 ) Udvidelse af Ungehuset, Vesterhavsgade Nyt akut tilbud til udsatte børn og unge Bofællesskab tilknyttet Familiens Hus Plejefamilie – veje til ”at nå i mål” Dagtilbud til gennemgribende udviklingsforstyrrelser Tilbud til KRIM unge

8 Hånd om familien, Børnecenter
Hånd om familien – Børnecenter Esbjerg Familiebevarende indsats i hjemmet Målgruppen er familier med børn i alderen 0-18 år Hele familien indskrives til en fast takst Der er udarbejdet handleplan og mål Hånd om familien, laver indsatsplan sammen med familien Ansættelse sker til de konkrete opgaver i familien En god nok barndom Familiebevarende indsats i hjemmet som alternativ til anbringelse. Selvstændig enhed med egen ledelse og eget budget. Målgruppe: Målgruppen omfatter familier med børn i alderen 0-18 år, hvor der vurderes et anbringelsesgrundlag. Forældrene vil deres børn og samtidig vil de samarbejde om indsatsen lykkes. Behov: 16 familier det første år Skitsering af indhold: Når familien indskrives i tilbuddet, arbejdes der ud fra handleplanen. Tilbuddet sammensættes af ATA ud fra familiens behov, ligesom de anvendte metoder skal matche familien. Effekter: Alternativ til anbringelse Familiebevarende indsats i hjemmet ”En god nok barndom”

9 Ungehuset, Ungecenter Ungehusets tilbud tilpasses den aktuelle efterspørgsel Udvidelse af botilbud, Hyblerne Udvidelse af hjemtagelsen Oprettelse af eksternt kontaktpersonskorps Optimering af fysiske rammer Samtalerum Mødefaciliteter Værested Vesterhavsgade - ny fysisk ramme de næste tre år

10 Nyt akut tilbud for Børne- og Ungeområdet
Akut beredskabet jf. paradigmeskifte version 2 var planlagt behandlet i Børn og Familieudvalget den , men blev udsat begrundet i høringssvarene Behovet for akutte døgnpladser er faldende Èn akutafdeling for børne- og ungeområdet – Nordstjernen, Børnecenter Unge med aktivt misbrug og udadreagerende adfærd får tilbud ved privat leverandør Screeningstilbud til alle akutanbragte med henblik på hurtig visitering til den relevante støtte – eller afklaring af yderligere udredningsbehov Screening til unge skal varetages af Ungecenter Ekstern, ikke taget stilling til screening af børn endnu Tilbud om akut støtte som forebyggende foranstaltning

11 Bofællesskab tilknyttet Familiens Hus
Sårbare gravide/familier med børn under 2 år Familiebevarende indsats En god nok barndom Forebyggelse af mor/barn anbringelse eller anbringelse af barnet Botilbud, bemandet 7.00 – 20.00 Hotline – 7.00 Hverdagsmestring Netværk Deltagelse i tilbud i Familiens Hus Velvidende at Familiens Hus’ fremtid ikke er sikret. Usikkerhed omkring husets fremtid Et botilbud til sårbare gravide og mødre/familier med børn under 2 år, der igennem en udviklende og kompenserende indsats som alternativ til uden kommunale mor-barn anbringelser. Forudsætning er, at bofællesskabet er i sammenhæng med Familiens Hus og at brugerne anvender relevante tilbud i Familiens Hus Målgruppe: Målgruppen er de forældre, hvor det anses muligt at forebygge en anbringelse. Sårbare gravide og forældre med børn op til 2 år. Hvor der er en usikkerhed om hvorvidt forældrene kan tage vare på deres (kommende) barn, og en deraf affødt formodning om, at der er grund til bekymring for det kommende barns trivsel og udvikling. Skal kunne tage vare på eget barn mellem 20 – 07. Behov: ? familier Skitsering af opgaven: Når familien indskrives, arbejdes der ud fra handleplanen. Tilbuddet sammensættes af ud fra familiens behov, ligesom de anvendte metoder skal matche familien. Effekter: Familiebevarende indsats. ”En god nok barndom” Forebyggende for forældre/barn ophold med døgndækning


Download ppt "Paradigme 2.0."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google