Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skandia koncernen Førende, uafhængig og kundeejet bank- og forsikringskoncern Tilbyder rådgivning og økonomisk tryghed gennem alle livets faser Højt.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skandia koncernen Førende, uafhængig og kundeejet bank- og forsikringskoncern Tilbyder rådgivning og økonomisk tryghed gennem alle livets faser Højt."— Præsentationens transcript:

1

2 Skandia koncernen Førende, uafhængig og kundeejet bank- og forsikringskoncern Tilbyder rådgivning og økonomisk tryghed gennem alle livets faser Højt afkast af kundernes kapital Etableret i 1855 – Danmark siden 1998 Stort samfundsengagement gennem 160 år Pension handler ikke kun om engang i fremtiden, men om det liv du lever lige nu. Skandia er der for dig, når det betyder noget. Nemlig nu.

3 Livet lige nu Pension handler ikke kun om engang i fremtiden, men om det liv du lever lige nu. Skandia er der for dig, når det betyder noget. Nemlig nu.

4 Udenforskabets pris Skandia-modellen
Peter Holm, vicedirektør Corporate Responsibility SIF 2015

5 Udenforskabets pris Hvad er udenforskab: Betegnelse for en gruppe mennesker, som socialt, helbredsmæssigt eller arbejdsmæssigt, er eller oplever at være uden for samfundet. Udenforskabets pris viser samfundsmæssige omkostninger som er forbundet med at hjælpe disse grupper af mennesker. Vi håber alle sammen, at det ikke er vores børn, som får et liv udenfor samfundet. Hvad det betyder i tabt livskvalitet og muligheder for børnene og deres familier, kommer vi aldrig til at kunne sætte tal på, men vi kan nu regne ud, hvad det koster os som samfund. Langt hen ad vejen ved vi også godt, hvad der skal til for at forebygge udenforskab, men desværre bliver tidlig forebyggelse ofte betragtet som en omkostning snarere end en investering.

6 Forsøg på en definition af udenforskab
Udenforskab er betegnelsen for en gruppe af mennesker, som socialt, helbredsmæssigt eller arbejdsmæssigt, er, eller oplever at være, uden for samfundet. Udenforskabets pris viser de samfundsmæssige omkostninger, udover menneskelige, som er forbundet med at hjælpe disse grupper af mennesker.

7 Sociale investeringer tjener sig ind over tid
Problemerne vokser sig først store over tid…. (både de menneskelige og de økonomiske) Så hvorfor gør vi ikke mere ved det? Vi er nødt til at se tingene i et længere perspektiv. Og ikke kun ud fra en politisk, økonomisk og forvaltningsmæssig virkelighed. Det kræver både nytænkning, anderledes investeringer og et opgør med de incitamentstrukturer der findes i dag.

8 Børnene i risikozonen Årlige fødsler (2010) 63.487 Stofmisbrug 276
Anbringelse uden for hjemmet 170 Mennesker med psykiske lidelser 134 Livsstilssygdom 251 Længerevarende offentlig forsørgelse 5.521 I alt 6.352 eller 10 % Kilde: CEBR (beregninger på registerdata fra Danmarks Statistik)

9 Kun 1/5 lykkes 1,8% (eller flere?) 8,2%

10 Det er prisen for, at 8,2 pct. af børnene i hver eneste årgang får et liv i såkaldt udenforskab. Det svarer til, at børn ud af en årgang på får et liv præget af eksempelvis længerevarende ledighed, misbrugsproblemer eller alvorlige psykiske lidelser. Det er problemer, der har enorme menneskelige omkostninger, men som også udgør en samfundsmæssig omkostning. Det er altså potentialet ved mere og bedre forebyggelse. (pr ungdomsårgang set over et livsforløb) Samlede kommunale udgifter budgetteret til folkeskoleområdet: 41,4 mia. kr. i 2014 (Kilde: KLs hjemmeside Udgifter til det danske sundhedsvæsen: Ca. 103 mia. kr. årligt (Kilde: Danske Regioners hjemmeside) kr. Kilde: CEBR (beregninger på registerdata fra Danmarks Statistik)

11 Skandia har prioriteret at udvikle en model som sætter os i stand til at vise de langsigtede økonomiske effekter af forebyggende indsatser. Skandia-modellen Udviklet i samarbejde med:

12 Definition af målgrupper
1. Stofmisbruger (Lov om euforiserende stoffer, misbrugsregistret) 2. Anbragt uden for hjemmet (inkl. forebyggende foranstaltninger) (Lov om Social Service - BU) 3. Psykisk syg (International Statistical Classification of Diseases v. 10, ICD-10, F-diagnoser: F00 – F99 i LandsPatientRegistret – dvs. sygehus) 4. Livsstilssygdom (ICD-10, Z-diagnoser: Z72.0 – Z72.9) 5. Langvarig offentlig forsørgelse (Sygedagpenge, Revalidering, Ledighedsydelse, Øvrige uden for arbejdsstyrken, Førtidspension, Kontanthjælp, Arbejdsløs min. 3 år og størstedelen af året) 6. Normalbefolkning (Sammenligningsgrundlag)

13 Hvad kan Skandia-modellen bruges til?
Redskab til dialog, prioritering og samarbejde på tværs ’Cost-benefit’-beregninger i forbindelse med konkrete tiltag Overblik over offentlige overførsler, tabt arbejdsfortjeneste mv. Opstille scenarier samt beregne forventet effekt af en indsats Bevidsthed om fordelingsnøgle mellem kommune, region og stat

14 Helhedssyn Normalbefolkning

15 Metode (under konstant udvikling)
Omkostninger (registerdata DST) Gns. beløb modtaget i kontanthjælp Gns. beløb modtaget i uddannelsesstøtte Gns. beløb per anbringelse Gns. beløb modtaget i sygedagpenge Gns. beløb modtaget i førtidspension Gns. omk. antal indlæggelsesdage (sengedage) Gns. omk. antal besøg ved almenlæge Gns. omk. antal besøg ved psykolog/psykiatrier Gns. omk. antal besøg ved vagtlæge Gns. omk. årsledighedsgrad (dage ud af 1000) Gns. omk. antal domme Tabte indtægter Gns. skatteindtægter som følge af indkomstskat

16 Metode (under konstant udvikling)
Omkostninger ikke med i modellen: Ekstraomkostninger i kommuner/regioner/stat Administration, boligsikring, børnebidrag, huslejestøtte, misbrugsrådgivning mv. Tabte skatteindtægter som følge af andet end indkomstskat. Indirekte omkostninger fra familiemedlemmer mv.

17

18 I samarbejde med:

19 Hvad nu? Uddannelse af kommuner i anvendelsen
Kommunale initiativer og samarbejde Opsamling af viden og erfaring Tilbud til organisationer Målet for Skandia er at vi bidrager til at se forebyggelse som en investering snarere end en omkostning. Vi ved det tager tid, men vi tror også på at tiden er rigtig. Lige nu. Bedre økonomiske og politiske incitamentstrukturer. Tungere investeringer i tidlige indsatser

20 Tak for opmærksomheden
DD MMMM, YYYY


Download ppt "Skandia koncernen Førende, uafhængig og kundeejet bank- og forsikringskoncern Tilbyder rådgivning og økonomisk tryghed gennem alle livets faser Højt."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google