Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Læringsmiljø og anvendelsesorienteret undervisning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Læringsmiljø og anvendelsesorienteret undervisning"— Præsentationens transcript:

1 Læringsmiljø og anvendelsesorienteret undervisning
Søren Smidt UCC

2 Undervisning Rutiner Børnekultur Læringsmiljø

3 Børn lærer (også) gennem de forskellige sanser, og de tilegner sig viden og erfaringer gennem aktive handlinger. Sansernes beredskab i forhold til læreprocesser afspejler sig i deres opmærksomhed, som til tider er årvågen, mens de andre gange er mindre modtagelige for nye indtryk eller bearbejdning af disse indtryk. Børn er forskellige og har forskellige sansemæssige disponeringer og er derfor også forskellige i deres tilgang til læring. Læring

4 Børn lærer også ved at være i direkte omgang med og kunne mærke og afprøve i praksis
Børn har brug for lærere der tydeliggør målene handler med og viser, hvad de mener, vil have, ikke vil have og hvordan emner skal forstås og hvad det kan betyde i praksis Oplevelse af meningsfuldhed og relevans i den konkrete situation har stor betydning for børns læreprocesser Manglende meningsfuldhed og manglende opfyldte basale behov (sult eller træthed) hæmmer barnets adgang til årvågen opmærksomhed og produktive læreprocesser Læring

5 Hvordan kan børnene inddrages i tilrettelæggelsen af læreprocesserne?
Børnenes overblik over målene med undervisningen og de konkrete aktiviteter øger muligheden for selvstændige initiativer At dygtiggøre sig i børnenes opfattelse af verden, som baggrund for at forstå deres handlinger og reaktioner Børneperspektiv

6 ”Ægget” Voksenfelt Forhandlingsfelt Børnefelt Hvem bestemmer?

7 Leg og børnekultur Legen hører til i børnefeltet
Vigtigheden af at børnene selv sætter deres aftryk og har indflydelse og udvikler samvær og fællesskab Eksempel: Start på dagen med stikbold Leg er ikke lærerstyrede lege og spil i børns optik Leg og børnekultur

8 Rutiner og ritualisering
Rutiner: måltider, arbejdsrutiner, start på arbejdet arbejdsformer, afslutning på arbejdet m.v. Udgør en stor del af dagligdagen. Bevidst tilrettelæggelse Ritualiseret forløb: grundlag for læreren – overblik for børnene Mulighed for læreprocesser med handlinger, fællesskab g individuelle hensyn. Børnene vil gerne være med, blive brugt, føle sig nyttige Rutiner og ritualisering

9 Lærerkompetencer 1. Relations kompetence 2. Ledelses kompetence
3. Didaktisk kompetence Lærerkompetencer

10 En central del af pædagogisk arbejde er målrettet og systematisk iagttagelse og refleksion over:
1) elevernes læreprocesser, 2)egne handlinger og positioner i samspillet og konflikterne med og mellem eleverne Refleksion

11 Lærerens ansvar og opgaver
Mål, forberedelse, rammesætning Kende elever og inddrage dem i beslutninger Sørge for at eleverne ved hvad der skal ske Uddelegerer opgaver Rollemodel og kritisk medundersøger Støtte grupper og løse sociale spørgsmål Stille krav om elevers refleksion over læreprocesser Evaluering Lærerens ansvar og opgaver


Download ppt "Læringsmiljø og anvendelsesorienteret undervisning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google