Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lene Tortzen Bager & Ditte Nørtoft Nielsen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lene Tortzen Bager & Ditte Nørtoft Nielsen"— Præsentationens transcript:

1 Lene Tortzen Bager & Ditte Nørtoft Nielsen
Kollegial supervision: Læreres samarbejde, refleksion og dialog om praksis i skolen Lene Tortzen Bager og Ditte Nørtoft Nielsen Lene Tortzen Bager & Ditte Nørtoft Nielsen

2 Lene Tortzen Bager & Ditte Nørtoft Nielsen
Workshop 10 Hvorfor og hvordan kollegial supervision? Lærende lærere og motivation for praksisudvikling 2. Erfaringer fra Katedralskolen i Århus 3. Samtaleøvelse 4. What´s in it for me? Erfaringer og perspektiver på forankring Lene Tortzen Bager & Ditte Nørtoft Nielsen

3 Lærer på Katedralskolen, personligt refleksionspapir, e 2014.
Når eleverne mærker, at vi lærere taler sammen og arbejder med vores praksis, skulle de jo også gerne kunne fornemme, at vi alle arbejder på samme projekt: Den gode skole – der, hvor man undervises godt og lærer og udvikler sig som menneske. Lærer på Katedralskolen, personligt refleksionspapir, e 2014. Lene Tortzen Bager & Ditte Nørtoft Nielsen

4 Ny Nordisk Skoles værdier og perspektiver
Motivation (jf Deci & Ryan 2000: afhænger af mulighed for at kunne opleve sig kompetent, kunne påvirke og tilhøre et fællesskab ) Trivsel hos den enkelte - elev, lærere,ledelse - i fællesskab Fællesskab er udgangspunkt for individuel læring og udvikling af det professionelle samarbejde Pædagogiske og didaktike praksisformer udvikles ved at være velbegrundede og blive lagt frem elev, lærer og skole bliver et tydeligere lærings- og praksisfællesskab gennem samarbejde Lene Tortzen Bager & Ditte Nørtoft Nielsen

5 Kollegial supervision - læreren er ekspert
Udgangspunktet er lærerens egen forståelse, viden og praksis Et aftalt fokus og de 3 funktioner i samtalen styrker refleksion Den enkeltes viden udvikles i samspil med kolleger Samspillet mellem kolleger om praksis forandrer skolens kultur Lene Tortzen Bager & Ditte Nørtoft Nielsen

6 Praksisudvikling fra lærerens perspektiv
Undervisning er praksis og refleksion af praksis Observation og dialog mellem lærere er gensidigt udviklende Fælleskab er både ”fælles” og ”skab” – rammer og ledelse er afgørende Fokus Observation Refleksion og dialog Justeringer Lene Tortzen Bager & Ditte Nørtoft Nielsen

7 Lene Tortzen Bager & Ditte Nørtoft Nielsen
Gunnar Handal: Praksistrekanten Handal & Lauvås, (2006): Vejledning og Praksisteori, Klim Individualitet samarbejde Lene Tortzen Bager & Ditte Nørtoft Nielsen

8 Den aftalte samtales spilleregler
 Klart afgrænset tema klar (aftale af emne)  Fokuseret iagttagelse (fakta) Anerkendende tilgang Klar feedback Fortrolighed Time out  Gode råd er bandlyste  Small talk  Afbrydelser Kritik Overvågning Lene Tortzen Bager & Ditte Nørtoft Nielsen

9 Ex forløb med kollegial supervision
1. Inspirationsmøde: kort beskrivelse af hvad og hvordan herefter tilmelding og gruppedannelse 2. Workshop: metoden og samtaleøvelser i grupper 3. Supervisionsrunde i grupperne 4. Midtvejsmøde: metode-brush up og supervision af samtaler 5. Supervisionsrunde i grupperne 6. Erfaringsopsamling og anbefalinger fra grupperne Lene Tortzen Bager & Ditte Nørtoft Nielsen

10 Erfaringer med kollegial supervision på Aarhus Katedralskole
Indsatsområde defineret i Pædagogisk Udvalg: Kollegial supervision som redskab til vidensdeling, kollegial sparring og didaktisk udvikling Overvejelser Frivilligt vs. obligatorisk Fælles indsatsområde vs. selvvalgt fokus Lene Tortzen Bager & Ditte Nørtoft Nielsen

11 1. år: Supervision som metode
Metoden i fokus! Frivilligt og selvvalgt fokus – didaktisk udfordring 18 kolleger fordelt på 6 triader Gruppedannelse med fokus på mangfoldighed i både alder og fag. Lene Tortzen Bager & Ditte Nørtoft Nielsen

12 Eksempel på fokuspunkt – 1. år
Kære Inga og Lasse I morgen kunne jeg godt tænke mig at få supervision på nedenstående didaktiske udfordring: Supervisionsemne: De didaktiske udfordringer man møder, når man overtager en klasse fra en anden lærer og kommer lidt skævt fra start. Helt konkret drejer det sig om 2t EN, som i mine øjne har en dårlig arbejdsmoral både ifht daglig lektielæsning, koncentration i timerne og de skriftlige afleveringer. Jeg har forsøgt mig med forskellige tiltag men indtil nu uden den store succes, og jeg har tendens til at blive irriteret på dem. Jeg har dem i 2. lektion i morgen, hvor jeg forsøger mig med endnu et tiltag. Spørge hvem der ikke har læst, sende ikke forberedte elever ud for at læse samt lave en kort skriftlig quiz om dagens lektie og etablere faste grupper, de arbejder i. Desuden får de udleveret ny skriftlig opgave med helt klare regler for hvordan de skal afleveres, og hvad der sker, hvis ikke de følger reglerne. Mvh Ditte Lene Tortzen Bager & Ditte Nørtoft Nielsen

13 2. år: Feedback og fortsætter-supervision
Mini aktionsforskning Eksisterende praksisformer Paper om erfaringer og vidensdelingsworkshop på PR-møde forår 2015 Lene Tortzen Bager & Ditte Nørtoft Nielsen

14 Eksempel på fokuspunkt
Kære Niels og René Mit overordnede fokuspunkt er at kvalificere feedbackprocessen i det daglige arbejde i timerne, således at eleverne har en oplevelse af at få feedback i hver eneste time. Til gengæld vil jeg så gerne udvide deres opfattelse af, hvad feedback er, så de ikke kun har fokus på feedback på tomandshånd mellem lærer-elev, men også får en oplevelse af, at de hver især spiller en vigtig rolle i forhold til at give feedback til hinanden med det formål at øge egen og hinandens læring. Mere specifikt vil jeg i den time, I skal overvære, have fokus på kvaliteten af sprogproduktionen, og forsøge at give eleverne nogle specifikke redskaber til at give hinanden feedback. Det ene redskab skal være i forhold til den grammatiske korrekthed (i denne time kongruens, hvor de med et såkaldt ”silent s” skal gøre deres kammerater opmærksom på, når der laves kongruensfejl i gruppe diskussionen). Det andet redskab skal være en opmærksomhed på udvikling af ordforråd, hvor de skal vælge et af kammeraternes ord (når de fremlægger deres valgte afsnit fra dagens lektie), som de skal give minimum ét alternativ ord, som kammeraten kan bruge som variation. Jeg vil gerne have, at I fokuserer på, om eleverne evner at give hinanden denne feedback på en konstruktiv facon og på om det rummer potentiale til at øge deres læring – her i forhold til kvaliteten af deres sprogproduktion. Lene Tortzen Bager & Ditte Nørtoft Nielsen

15 Lene Tortzen Bager & Ditte Nørtoft Nielsen
Et eksempel på en erfaring med en central værdi eller tema i Ny Nordisk Skole, som du vil tage udgangspunkt i (fx forandring af måder vi arbejder på, at lægge frem, medindflydelse, trivsel…) Samtaleøvelse Lene Tortzen Bager & Ditte Nørtoft Nielsen

16 Hvad ved vi om effekter af kollegial supervision?
What´s in it for me? Lene Tortzen Bager & Ditte Nørtoft Nielsen

17 Hvad siger den enkelte lærer om sit udbytte?
Større didaktisk frihed Større fleksibilitet med kolleger, større glæde og mere selvtillid Mere motivation Fornyet interesse for at eksperimentere Ref: Hanne Leth Andersen og Lene Tortzen Bager, 2009 Lene Tortzen Bager & Ditte Nørtoft Nielsen

18 Lene Tortzen Bager & Ditte Nørtoft Nielsen
Hvad siger lærerne..? Den enkelte lærer svarer ”i høj grad”: Jeg oplever, at kollegial supervision kan være med til at kvalificere og styrke lærersamarbejde fx i teams og projektforløb (69%) Jeg oplever, kollegial supervision kan give lærere et professionelt løft (77%) Jeg oplever, kollegial supervision kan styrke den pædagogiske refleksion og dialog på vores skole (100 %) Samarbejdet har givet gruppen en oplevelse af at klare rammer kan give mere konstruktive relationer mellem kolleger på skolen generelt (77%) Evaluerings e-survey Katedral skolen, Århus, marts 2014 Lene Tortzen Bager & Ditte Nørtoft Nielsen

19 Erfaringer og anbefalinger – set fra lærerperspektivet
Berigende med rum til refleksion Faste roller giver ro og frihed men parkeringspladsen er vigtigt Nye kollegiale relationer Planlæg/skemalæg supervisionsrunder Lene Tortzen Bager & Ditte Nørtoft Nielsen

20 Lene Tortzen Bager & Ditte Nørtoft Nielsen
Skoleudvikling Det involverede gymnasium har fået: Mere reflekterede undervisere Større åbenhed og mere pædagogisk videndeling mellem kolleger kollegial supervision i gymnasieskolen, 2009 Anders Ølsgaard, Uddannelsesleder, Katedralskolen, Århus (2014): Kollegial supervision har betydet dybe, nærende undersøgelser af det, der virkelig betyder noget for undervisere - det, som nye handlemuligheder udgår fra Lene Tortzen Bager & Ditte Nørtoft Nielsen

21 Forankring og synlighed
Hvordan bliver lærernes nye viden synlig og meningsskabende i skolens øvrige praksis? Hvordan bliver metoden delt og indlejret i hverdagen? Fase 1: metode kendskab, øvelse og individuelt fokus Fase 2: strategisk, fælles fokus Fase 3: indlejret i skolens arbejdsformer i AT, SRP, MUS, elevudviklingssamtaler Lene Tortzen Bager & Ditte Nørtoft Nielsen

22 Lene Tortzen Bager & Ditte Nørtoft Nielsen
Gunnar Handal Talking of our teaching is a part of our professional job Lene Tortzen Bager & Ditte Nørtoft Nielsen

23 Læs mere om kollegial supervision
Hanne Leth Andersen og Lene Tortzen Bager (2009): Kollegial supervision i gymnasieskolen: Hanne Leth Andersen og Lene Tortzen Bager (2011): Kollegial supervision som udviklingsredskab i undervisningskulturer, Århus Universitetsforlag Lene Tortzen Bager (2013): Udvikling af undervisning og underviserkompetencer i praksis, Aarhus Universitet: Hjemmesiden: Lene Tortzen Bager & Ditte Nørtoft Nielsen


Download ppt "Lene Tortzen Bager & Ditte Nørtoft Nielsen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google