Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skat, inflation og kalkulationsrente

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skat, inflation og kalkulationsrente"— Præsentationens transcript:

1 Skat, inflation og kalkulationsrente
Kapitel 6 Strategisk investering og finansiering 2011 Investering, Skat og Inflation © Copyright 2006 Ove Hedegaard

2 Strategisk investering og finansiering 2011
Inddrages skat og inflation giver det anledning til opstilling af 4 forskellige cash flows Cash flow opstilles i løbende priser før skat  Nominel rente Cash flow opstilles i faste priser før skat  Nominel rente korrigeret for inflation Cash flow opstilles i løbende priser efter skat  Nominel rente korrigeret for skat Cash flow opstilles i faste priser efter skat  Nominel rente korrigeret for skat og inflation Strategisk investering og finansiering 2011

3 Cash flow i løbende priser før skat
Investeringens betalingsrækker opgøres alle i løbende priser (årets priser) uden hensyn til skattebetaling Investeringens fordelagtighed opgøres med den nominelle rente uden hensyn til skat som kalkulationsrente Strategisk investering og finansiering 2011

4 Cash flow i faste priser før skat
Investeringens betalingsrækker opgøres alle i faste priser (0-årets priser) uden hensyn til skattebetaling Investeringens fordelagtighed opgøres med realrenten uden hensyn til skat som kalkulationsrente 1+RNom RNom – q RReal = – 1 = 1+q q q = inflationsraten RNom, RReal og q angives alle som decimaltal Strategisk investering og finansiering 2011

5 Opstilling af cash flow efter skat
Opstil cash flow før skat Bestem beskatningsgrundlaget Beregn skatten Korriger cash flow før skat med skattebetalingen Strategisk investering og finansiering 2011

6 Opstilling af cash flow efter skat
Periode 1 2 3 –Investering Cash flow før skat +Driftsindbetalinger –Driftsudbetalinger Ændring i arbejdskapital =Cash flow før skat Beskatningsgrundlag Periode 1 2 3 +Skattepligtige indbetalinger –Fradragsberettigede udbetalinger –Afskrivninger =Beskatningsgrundlag Strategisk investering og finansiering 2011

7 Opstilling af cash flow efter skat
Periode 1 2 3 Beregning af skat Beskatningsgrundlag Skatteprocent Skattebetaling Cash flow efter skat Periode 1 2 3 Cash flow før skat Skattebetaling Cash flow efter skat Strategisk investering og finansiering 2011

8 Cash flow i løbende priser efter skat
Investeringens betalingsrækker opgøres alle i løbende priser (årets priser) under hensyntagen til skattebetaling Investeringens fordelagtighed opgøres med den skattekorrigerede nominelle rente som kalkulations-rente RNom,efter skat = RNom · (1 – skatteprocenten) Strategisk investering og finansiering 2011

9 Cash flow i faste priser efter skat
Investeringens betalingsrækker opgøres alle i faste priser (0-årets priser) under hensyntagen til skattebetaling Investeringens fordelagtighed opgøres med den skattekorrigerede realrente som kalkulationsrente RNom · (1–skatteprocenten)–q RReal,efter skat = 1+q Strategisk investering og finansiering 2011

10 Cash flows og kalkulationsrenter
Løbende priser før skat Nominel rente: RNom Skattekorrigeret Nominel rente Løbende priser efter skat RNom,e.skat = RNom · (1 – skatteprocenten) Realrente før skat Faste priser før skat 100+RNom RNom – q RReal = – = 1+q q Skattekorrigeret realrente Faste priser efter skat RNom · (1–skatteprocenten)–q RReal,e.skat = 1+q Strategisk investering og finansiering 2011

11 Strategisk investering og finansiering 2011
Et eksempel Nominel rente = 10%, skat = 20%, Inflation = 2% Termin Faste priser før skat Faste priser efter skat Løbende priser før skat Løbende priser efter skat -100 -100 -100 -100 75 66,7 76,5 67,9 1 50 46,7 52,0 48,3 2 25 26,7 26,5 27,9 3 10% 8% 12,2% 9,76% Kalk. rente K0 28,3 22,9 28,3 23,0 RIntern 28,9% 22,5% 31,4% 24,6% Strategisk investering og finansiering 2011

12 Strategisk investering og finansiering 2011
Nogle konklusioner Faste kontra løbende priser Kapitalværdien er den samme uanset om cash flow er opgjort i faste eller løbende priser. Før og efter skat Afskrives investeringen over en årrække – som det er gjort lineært i dette eksempel - vil både kapitalværdien og den interne rente være forskel-lige ved før og efter skat beregninger. Hvis alle de beløb der indgår i cash flow før skat blot reduceres med skatteprocenten er den interne rente den samme uanset om cash flow er opgjort før eller efter skat Strategisk investering og finansiering 2011


Download ppt "Skat, inflation og kalkulationsrente"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google