Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Etest® Moderne udgave af bouillonfortyndingsmetode til MIC-bestemmelse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Etest® Moderne udgave af bouillonfortyndingsmetode til MIC-bestemmelse"— Præsentationens transcript:

1 Etest® Moderne udgave af bouillonfortyndingsmetode til MIC-bestemmelse
Plastic strimmel med antibiotika afsat i geometrisk stigende koncentration Skalaen svarer til to 2-foldsfortyndinger: og flettet ind i hinanden. Forskellig startkoncentration for hvert antibiotika Etesten er en nem metode til MIC bestemmelse og svarer i princippet til bouillon fortyndingsmetoden. Etesten er en plasticstrimmel hvori der er antibiotika i stigende koncentrationer. Som bouillonfortyndingsmetoden er der tale om 2-foldsfortyndinger. Firmaet der fremstiller etesten har dog valgt at der skal være flere trin på skalaen end der er med almindelige 2 foldsfortyndinger. Der er derfor trin svarende til en 2 foldsfotrtyndingsrække ind i mellem den oprindelige. Den viste Etest indeholder vancomycin. For andre antibiotika ser skalaen anderledes ud, idet det kan være andre koncentrationer der er relevante for disse. Men selve skalaens opbygning er den samme. Koncentrationerne er i microg/mL

2 Etest Bedste terapi kan vælges
Præcis grad af følsomhed => bedre mulighed for korrekt dosering Ændring i følsomhed pga. resistensudvikling under behandling opdages hurtigt. Etesten giver bedre mulighed for at vælge den helt rigtige behandling af patienten. Gentages Etesten under behandlingen kan evt. resistensudvikling mod midlet hurtigere opdages.

3 Etests Findes for > 100 antimikrobielle midler
Anvendelig til de fleste bakterier Giver præcise MIC-værdier Nem håndtering af ellers ”vanskelige stoffer”. Anvendes når præcis MIC værdi ønskes Anvendes ved problemer med diskdiffusion Etestene findes med mange slags antibiotika og enkelte slags antimykotika mod gærsvampe. De er anvendelige til langt de fleste bakterier. Det kræver blot at de vil vokse på vores medier. Etesten anvender vi når der er brug for en præcis MIC-værdi til behandling af fx endocarditis, som er betændelse i hjerteklapperne. Nogle typer antibiotika som fx vancomycin har desuden en meget stor molekylstørrelse som betyder vanskelig diffusion ud i agaren. Dermed kan det være svært at udføre almindelig resistensbestemmelse korrekt fordi der kun er en mms forskel på om bakterien aflæses som følsom eller resistent. Her er det nemmere at afgøre med MIC. Er der i det hele taget tvivl om aflæsningen af den almindelige resistensbestemmelse er det altid en god ide at lave en etest.

4 Etests 100 strips pr pakke. Et antibiotikum pr pakke.
Opbevares v. 4ºC i lufttæt beholder tilsat tørremiddel. Stuetemperatur før brug. Anvendes på medier med QC-certifikat efter gældende standard. Dyrt i forhold til agardiffusion. Etests købes i pakker af 100 stk med et antibiotika i hver. De skal opbevares i køleskab i lufttæt beholder. De må ikke få fugt. De anvendes på samme typer medie som til almindelig agardiffusion afhængig af hvilken bakterie, der skal undersøges. Etesten er en dyrere metode til resistensundersøgelse end når der anvendes discs.

5 Tilsåning af plader Bakteriesuspension, McF 0,5
Spredes på agarplade 3 gange med steril vatpind. Tør overflade før pålægning af Etest. Ingen berøring af skalaen. Undgå luftbobler. Flyt ikke med Etesten, når den er lagt på. Pladerne tilsås med en tæt opslemning af bakterien i sterilt saltvand svarende til McF 0,5. Opslemningen spredes på pladen som til alm. Agardiffusion. Pladen skal være tør – det tager ca. 15 min før Etesten lægges på. Skalaen med antibiotika må naturligvis ikke berøres og det skal så vidt muligt undgås at der opstår luftbobler under strimlen. Antibiotika diffunderer ud i pladen så snart Etesten er lagt på, så når først den er lagt på kan den ikke flytte igen.

6 E-test R I S Breakpoints Enterokokker og Vancomycin: R > 8 S < 4
Breakpoints for hvornår MIC svarer til følsom og resistent kan findes på Swedish Reference Group for Antibiotics (SRGA)s hjemmeside. Breakpoints er species-specifikke. Dvs. man skal kende bakterienavnet for at finde breakpoint.På billedet er vist breakpoints for Enterokokker og vancomycin. Aflæses MIC som større end eller = 8 er den resistent. Under eller = 4 er den følsom og mellem 4 og 8 er den intermediær – altså nedsat følsom. Resultat angives både som MIC og som S, I el.R. S

7 Aflæsning af Etest Aflæses ved skæringspunkt mellem Etest og hæmningszone Ved aflæsning mellem trinene rundes op til nærmeste øvre værdi For baktericide stoffer aflæses ved 100% hæmning, for bakteriostatiske stoffer ved 80% hæmning. Angiv både MIC og SIR E testen aflæses der hvor hæmningzonen går til – her markeret med pilen. Er skæringspunktet mellem to punkter rundes der op til den nærmeste øvre værdi. Er skæringen fx mellem 3 og 4 rundes altså op til 4. På svaret angives både MIC værdien og tolkningen svarende til S, I eller R. Før aflæsning skal man bemærke sig om midlet er baktericidt eller bakteriostatisk. Baktericide stoffer aflæses ved 100 % hæmning og bakteriostatiske ved 80 %. Vancomycin på billedet er baktericidt.


Download ppt "Etest® Moderne udgave af bouillonfortyndingsmetode til MIC-bestemmelse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google