Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Biologi i AT.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Biologi i AT."— Præsentationens transcript:

1 Biologi i AT

2 Biologiske metoder 1. Iagttagelser Kvalitative iagttagelser: form, farve, lugt, lyd. F.eks. udseendet på en celle eller et molekyle Kvantitative iagttagelser: antal, mængder, størrelser. F.eks. hvor stor en mængde stof kan enzymet omdanne pr tidsenhed Hvis man laver en biologisk teori udelukkende bygget på iagttagelser, er det den induktive metode, da der ikke på forhånd ligger en hypotese til grund for resultaterne

3 Biologiske metoder 2. Laboratorieforsøg
Bruges ofte til at undersøge en enkelt faktors betydning, ved at holde alle andre faktorer konstante. Man undersøger hvad den uafhængige variables indflydelse er på den afhængige variable Hvordan påvirker temperaturen (uafhængig) aktiviteten af enzymet (afhængig)? Hvis forsøget udformes ud fra en på forhånd givet teori og dermed hypotese, kaldes metoden hypotetisk-deduktiv

4 Biologiske metoder 3. Feltundersøgelser Målinger foretaget direkte i naturen, hvor det ikke er muligt at holde alle andre variable faktorer konstante. Resultaterne bliver derfor ofte præget af usikkerhed Her kan arbejdes både induktivt og deduktivt Metoden er karakteriseret ved at kræve mange, gentagne målinger, for at få et fuldstændigt billede af naturens gang

5 Biologiske metoder 4. Epidemiologiske undersøgelser Måling af sygdomshyppighed i en befolkningsgruppe, der er udsat for en given påvirkning. Der sammenlignes derefter med en anden befolkningsgruppe, der ikke er udsat for samme påvirkning Kan enten undersøges ved spørgeskemaer (kvantitativt) eller direkte undersøgelser (kvalitativt)

6 Biologiske metoder 5. Modeller Dyremodeller er ofte anvendt, da man ikke må eksperimentere med mennesker Dyremodeller bruges f.eks. til at simulere menneskelige sygdomme og derefter mulige behandlingsformer Matematiske modeller bruges til at forsøge at påvise og forudsige sammenhæng mellem flere faktorer.

7 Biologiske metoder samlet
Alle biologiske metoder er naturvidenskabelige og skal derfor leve op til kravene om at være reproducerbare Positivisme som ideal: kun det der kan iagttages og måles accepteres som videnskabelig erkendelse Primært fem metoder: iagttagelser, laboratorieforsøg, feltundersøgelser, epidemiologiske undersøgelser og modeller Begreber der går igen: Induktiv, hypotetisk-deduktiv, kvalitativ, kvantitativ


Download ppt "Biologi i AT."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google