Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fra model til effekt Metodisk kompetence- udvikling i det nye bibliotek 31.August 2012.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fra model til effekt Metodisk kompetence- udvikling i det nye bibliotek 31.August 2012."— Præsentationens transcript:

1 Fra model til effekt Metodisk kompetence- udvikling i det nye bibliotek 31.August 2012

2 Fra model til effekt- Baggrund Bibliotekerne i vidensamfundet – en fælles forståelsesramme for bibliotekernes udfordringer Biblioteksmodellen som det fælles billede – et sprog for sektoren at tale sammen ud fra Men hvordan fortæller vi borgere, samarbejdspartnere forvaltning og politikere om det ny bibliotek? Hvordan (sand) synliggør vi effekten af de mange forskellige biblioteksaktiviteter Hvordan gør vi det viden-, metode og praksisbaseret?

3 Fra model til effekt- Modelindslag Hvad skal modellen styrke i forhold til borgerne Erkendelse/erfaring - at vide hvem jeg er, og hvad jeg kan Engagement - lysten til at deltage og udtrykke sig kreativt Empowerment - understøtte stærke og selvstændige medborgere, der selv kan løse hverdagens problemer og deltage i fællesskabet Innovation - give nye svar på praktiske problemer eller at udvikle helt nye koncepter, metoder eller kunstneriske udtryk

4 Inspirationsrum Performativt rum Læringsrum Møderum Skabe Opleve Deltage Opdage Innovation Erkendelse/erfaring Empowerment Engagement

5 Fra model til effekt - Projektet Ansøgning til Kulturstyrelsen samarbejde mellem Gentofte Centralbibliotek; Metropol Center for Ledelse og Udvikling og Dorte Skot-Hansen, IVA Samlet budget på ca. 2.8 mio. kr. over 2½ år og et tilskud fra Udviklingspuljen på 1.13 mio. kr. over samme periode

6 Fra model til Effekt – Projektets formål At udvikle koncept der Formidler det nye bibliotek (italesættelse) Giver anvisninger til nye veje (innovation) Inddrager omverden (partnerskab - samskabelse) Ser på proces og implementering af forandringer (transfer) Ser på måling af effekt (dokumentation)

7 Fra model til effekt- 3 projekter Professionel konceptudvikling for bibliotekerne generelt Fælles projektudvikling mellem forskningsbaseret institution og bibliotekerne De praksisorienterede projekter (Jeres fokus)

8 Fra model til effekt –tidsplan for de deltagende biblioteker 2012 -2013 August- Oktober 31. August 9-14 startmøde 7.September Biblioteksledermøde med Klaus Majgaard Fællesmøde 13-15 15.Oktober 1. Statusmelding fra bibliotekerne _________________ Arbejde i egen organisation Konsulenthjælp fra projektet November- December 2.november Biblioteksledermøde med Lars Kolind Fællesmøde 13-15 12.December 2. Statusmelding fra bibliotekerne _________________ Arbejde i egen organisation Konsulenthjælp fra projektet Januar- Februar 20.Februar 3. Statusmelding fra bibliotekerne 27.-28. februar 2 dages seminar med eksterne oplægsholdere og resursebiblioteker _______________ Arbejde i egen organisation Konsulenthjælp fra projektet Marts - Juni Planlægges sammen med bibliotekerne _________________ Arbejde i egen organisation Konsulenthjælp fra projektet

9 Fra model til effekt – Inspiration og konsulenthjælp Bibliotekerne får fra projektet Inspirationsmøder, seminarer og projektmøder med præsentation og afprøvning af metoder og sparring fra alle parter Konsulenthjælp: Hvert bibliotek kan derudover trække på cb-konsulent 10 timer i 2012 og 10 timer i foråret 2013 Evaluering: Metropol evaluerer med udgangspunkt i bibliotekernes praksis


Download ppt "Fra model til effekt Metodisk kompetence- udvikling i det nye bibliotek 31.August 2012."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google