Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Diabetesforeningen Bud på ”excellent diabetesbehandling” i fremtiden

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Diabetesforeningen Bud på ”excellent diabetesbehandling” i fremtiden"— Præsentationens transcript:

1 Diabetesforeningen Bud på ”excellent diabetesbehandling” i fremtiden
Henrik Nedergaard Administrerende direktør HN oplæg til Overlægedagen 1. maj 2014 i Sygehus Lillebælt Tema: Overlægen som leder i Sygehus Lillebælt Om oplægget: minutter. Stikord: Hvad betyder det at patienten kommer først, hvordan gør man det som læge (overlæge), hvad har det med ledelse at gøre? Man må gerne fremhæve forventningerne til overlægen, men de fleste patienter vil nok have forventninger til lægen generelt. Fokus er at overlægen udover at være fagspecialist også er leder og rollemodel med stor indflydelse i rigtig mange sammenhæng lige fra patientbehandlingen, tværfagligt samarbejde i og udenfor egen afdeling, uddannelsesopgaver til ansvar for overholdelse af budgetter. Først og fremmest vil jeg sige tak for indbydelsen – og dermed muligheden for at sætte fokus på patienterne, som jo netop er dem vi i Diabetesforeningen kæmper for skal blive hørt. Lad mig derfor indlede med en konkret patientoplevelse – en patientoplevelse som påpeger nogle af de væsentligste problematikker i forhold til håndtering af diabetespatienter i sundhedsvæsnet (næste slide)

2

3

4 Diabetes i Danmark Hvad skal der fokuseres på i fremtidens diabetesbehandling
har diabetes (2012) skønnes at have forstadier til diabetes har diabets – uden at vide det vil have diabetes i 2025 Type 2-diabetes rammer socialt skævt Diabetesforeningens fokusområder Diabetesforeningen ønsker at øge den politiske indflydelse ved at fremstå som en faglig, saglig og troværdig aktør, der taler medlemmernes sag. Formålet med det politiske arbejde er at opnå politisk indflydelse nationalt, regionalt, kommunalt og internationalt - med særlig vægt på det nationale og regionale niveau for at få diabetessagen på dagsordenen. Med afsæt i diabetesfaglig evidens vil Diabetesforeningen påvirke beslutningstagerne, både den politiske og sundhedsfaglige/administrative ledelse. Diabetesforeningen mener, at der især er tre fokusområder, som er vigtige for at sikre et godt liv med diabetes: Lighed i sundhed Sekundær forebyggelse Empowerment af patienten

5 Sekundær forebyggelse Empowerment af patienten
Fokusområder Hvad skal der fokuseres på i fremtidens diabetesbehandling Lighed i sundhed Sekundær forebyggelse Empowerment af patienten Diabetesforeningens fokusområder Diabetesforeningen ønsker at øge den politiske indflydelse ved at fremstå som en faglig, saglig og troværdig aktør, der taler medlemmernes sag. Formålet med det politiske arbejde er at opnå politisk indflydelse nationalt, regionalt, kommunalt og internationalt - med særlig vægt på det nationale og regionale niveau for at få diabetessagen på dagsordenen. Med afsæt i diabetesfaglig evidens vil Diabetesforeningen påvirke beslutningstagerne, både den politiske og sundhedsfaglige/administrative ledelse. Diabetesforeningen mener, at der især er tre fokusområder, som er vigtige for at sikre et godt liv med diabetes: Lighed i sundhed Sekundær forebyggelse Empowerment af patienten

6 Mærkesager Hvad skal der fokuseres på i fremtidens diabetesbehandling
Alle med diabetes skal have adgang til psykologbehandling Alle med diabetes skal have lige adgang til rette hjælpemidler Unge med diabetes skal tilbydes en mere målrettet indsats så overgangen fra barn til voksen bliver optimal Danskere i risikogrupper skal testes for diabetes Alle med diabetes skal tilbydes relevant patientuddannelse Diabetespatienters rettigheder skal anerkendes Diabetesforeningens fokusområder Diabetesforeningen ønsker at øge den politiske indflydelse ved at fremstå som en faglig, saglig og troværdig aktør, der taler medlemmernes sag. Formålet med det politiske arbejde er at opnå politisk indflydelse nationalt, regionalt, kommunalt og internationalt - med særlig vægt på det nationale og regionale niveau for at få diabetessagen på dagsordenen. Med afsæt i diabetesfaglig evidens vil Diabetesforeningen påvirke beslutningstagerne, både den politiske og sundhedsfaglige/administrative ledelse. Diabetesforeningen mener, at der især er tre fokusområder, som er vigtige for at sikre et godt liv med diabetes: Lighed i sundhed Sekundær forebyggelse Empowerment af patienten

7 Løsninger Hvad skal der fokuseres på i fremtidens diabetesbehandling
Politisk og sundhedsfaglig/administrativ Ledelse Et sammenhængende patientforløb Patienten i centrum (skræddersyet behandlingsforløb) Diabetesforeningens fokusområder Diabetesforeningen ønsker at øge den politiske indflydelse ved at fremstå som en faglig, saglig og troværdig aktør, der taler medlemmernes sag. Formålet med det politiske arbejde er at opnå politisk indflydelse nationalt, regionalt, kommunalt og internationalt - med særlig vægt på det nationale og regionale niveau for at få diabetessagen på dagsordenen. Med afsæt i diabetesfaglig evidens vil Diabetesforeningen påvirke beslutningstagerne, både den politiske og sundhedsfaglige/administrative ledelse. Diabetesforeningen mener, at der især er tre fokusområder, som er vigtige for at sikre et godt liv med diabetes: Lighed i sundhed Sekundær forebyggelse Empowerment af patienten

8 En del af løsningen Myndigheder Virksomheder Civilsamfund

9 Arbejdsparadigme Viden om diabetes Politik Kommunikation

10 Vidensdeling International Diabetes Knowledge Centre (IDKC)
Internetbaseret ”One Point of Entry” Formål: Biblioteksfunktion – hurtig relevant viden Platform for udveksling af good practice Facilitator for hurtig implementering af forskningsresultater Metode: Brugerdreven innovation

11 Strategiske partnerskaber med IDKC
Diabetes-foreningen DD2 og Diabetes-akademiet Universiteter Sundhed.dk Inst. of Applied Economics and Health Research Danske Patienter Industri Steno Center for Diabetes IDF, EASD, FEND Kommunalt Regionalt Nationalt Internationalt … og mange flere

12 Revideret national handleplan
Revideret national handleplan? Hvad skal der fokuseres på i fremtidens diabetesbehandling Diabetesforeningens fokusområder Diabetesforeningen ønsker at øge den politiske indflydelse ved at fremstå som en faglig, saglig og troværdig aktør, der taler medlemmernes sag. Formålet med det politiske arbejde er at opnå politisk indflydelse nationalt, regionalt, kommunalt og internationalt - med særlig vægt på det nationale og regionale niveau for at få diabetessagen på dagsordenen. Med afsæt i diabetesfaglig evidens vil Diabetesforeningen påvirke beslutningstagerne, både den politiske og sundhedsfaglige/administrative ledelse. Diabetesforeningen mener, at der især er tre fokusområder, som er vigtige for at sikre et godt liv med diabetes: Lighed i sundhed Sekundær forebyggelse Empowerment af patienten National diabetes handleplan 2003 National diabetes handleplan 2015?

13 Opsummering Diabetes skal tages alvorligt Tidlig opsporing er vigtig
Bedre forebyggelse og behandling kræver bedre ledelse Vidensdeling (IDKC) Revideret national handleplan


Download ppt "Diabetesforeningen Bud på ”excellent diabetesbehandling” i fremtiden"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google