Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

BPU Karen Il Wol Knudsen, beskæftigelsespolitisk konsulent Februar 2009 Kursusdag 1 for DH’s repræsentanter i LBR og RBR.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "BPU Karen Il Wol Knudsen, beskæftigelsespolitisk konsulent Februar 2009 Kursusdag 1 for DH’s repræsentanter i LBR og RBR."— Præsentationens transcript:

1

2 BPU Karen Il Wol Knudsen, beskæftigelsespolitisk konsulent Februar 2009 Kursusdag 1 for DH’s repræsentanter i LBR og RBR

3 ”Noget om BPU....” 1. Hvilke opgaver har BPU? 2. Hvad snakker vi så faktisk om? 3. Hvad mener DH?

4 Hvilke opgaver har BPU? -Drøfte den internationale, nationale, regionale og lokale samfundsmæssige udvikling indenfor beskæftigelsesområdet -Oparbejde relevant videnskapacitet, der kan anvendes i DH’s arbejde -Inspirere til bred fælles og relevant debat i DH-systemet -Udarbejde strategiforslag til, hvordan DH samlet kan påvirke udviklingen -Debattere tværgående -Udarbejde og efterfølgende ajourføre forslag til en 2-årige handlingsplan for udvalgets indsats- og arbejdsområder -Udarbejde politikpapirer på væsentlige områder - med konkrete anvisninger til afdelingerne om, hvordan de kan anvende politikpapiret – en hovedopgave

5 Og hvilke ting har vi så faktisk drøftet? - Tips og tricks til LBR/RBR medlemmer ”Gode råd om at få indflydelse i dit beskæftigelsesråd” – Vigtigheden af at få etableret bæredygtige netværk mellem LBR/RBR rep. – Konferencerne for LBR/RBR medlemmer – Vidensnetværket – Specialcenter Job & Handicap i Vejle – Tilgængelighedsproblemer (møde med THU) – Flexicurity – Handicapkonventionen..!

6 Hvad mener DH? –DH arbejder for at gøre det danske arbejdsmarked rummeligt –Personer med handicap skal have stabil tilknytning og bidrage til samfundslivet og tjene deres på lige fod med ikke-handicappede –Inklusion –Beskæftigelse på ordinære vilkår er det fremmeste beskæftigelsesmål –Udgifter til eventuelle hjælpemidler og støtteordninger afholdes af det offentlige og følger den ansatte –Personer med handicap skal kompenseres i forhold til deres specifikke behov –Alle der kan skal ud og fastholdes på arbejdsmarkedet

7 Hvad mener DH – fortsat... –Det er særligt vigtigt at gøre en indsat for at få unge med handicap i arbejde –Beskyttet beskæftigelse kan være en mulighed for personer med så store handicap at de ikke kan varetage et ordinært arbejde. Der bør satses på en proces fra beskyttet beskæftigelse til støttet beskæftigelse –Barrierer skal nedbrydes og tilgængelighed skal forbedres –Formidling af job til mennesker med handicap er en beskæftigelsesindsats og ikke en socialpolitisk indsats. –Opkvalificering af jobcentre, og kendskabet til eksisterende kompensations- og støttemuligheder skal udbredes.

8 Hvad mener DH – fortsat... –Fleksjob er en succes, da cirka 50.000 personer er kommet i job i løbet af få år på denne ordning. –Personer i fleksjob skal have samme vilkår som personer, der er ansat på ordinære vilkår –Det skal økonomisk kunne betale sig for førtidspensionister at tage et job med løntilskud. Og det skal være en reel ret for førtidspensionister at få et job. –Varighedsbegrænsningen i sygedagspengeperioden skal afskaffes –Revalidering, som en midlertidig foranstaltning der sigter mod beskæftigelse, er vigtig og essentiel for mange personer med handicap. –Revalideringsforløbet skal ikke være tidsbegrænset således at fx unge, kan tage en uddannelse efter interesse frem for varighed af uddannelsen


Download ppt "BPU Karen Il Wol Knudsen, beskæftigelsespolitisk konsulent Februar 2009 Kursusdag 1 for DH’s repræsentanter i LBR og RBR."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google