Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bibelmeditation III Teol.kursus, MF 18-21.01-2011 Luk 24, 36-53. Den opstandne Jesus og disciplene. Således står der skrevet: Kristus skal lide og opstå.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bibelmeditation III Teol.kursus, MF 18-21.01-2011 Luk 24, 36-53. Den opstandne Jesus og disciplene. Således står der skrevet: Kristus skal lide og opstå."— Præsentationens transcript:

1 Bibelmeditation III Teol.kursus, MF 18-21.01-2011 Luk 24, 36-53. Den opstandne Jesus og disciplene. Således står der skrevet: Kristus skal lide og opstå fra de døde, og i hans navn prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag V/ Børge Haahr Andersen, rektor på DBI

2 Afslutningen på Lukasevangeliet Den opstandne Jesu tilsynekomst og måltid sammen med disciplene (v.36-43). befalingen, den guddommelige plan og løftet om Ånden (v.44-49). himmelfarten (v.50-53).

3 Jesus står midt iblandt dem De elleve og alle de andre De har svigtet, de har mistet troen på ham som Messias, de har betvivlet englens budskab og kvindernes beretning Men han møder dem med fred og har brug for dem som hans vidner

4 Jesus møder dem, hvor de er Disciplenes moderne bibeltolkning: I stedet for at modtage Jesus som den opstandne herre, tolker de hans komme ud fra deres egen virkelighedsforståelse. Jesus sætter ord på deres frygt og tvivl. Han appellerer til deres sanser Han spiser et stykke stegt fisk Ap G 10,43 ”Vi, som spiste og drak sammen med ham, efter at han var opstået fra de døde”

5 Disciplene vej til tro på Jesu opstandelse 1) Det er løs tale, det er et syn (og ikke noget virkeligt), det er en ånd. 2) Glæde, frygt og tvivl samtidig. Da de af bare glæde ikke kunne tro, sagde han 3) De tilbad ham, og fyldt med glæde vendte de tilbage til Jerusalem, og.. de lovpriste Gud

6 Hvad han selv og hvad Skriften har sagt om opfyldelsen af Guds plan 1) Kristus skal lide 2) Kristus skal opstå på den tredje dag 3) der skal prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag, 4) Udgangspunktet, centrum skal være Jerusalem 5) I skal være vidner om dette.

7 Himmelfarten Lk 24,50-53 & Apg 1,9-13 Herefter skal Menneskesønnen side ved Gud den Almægtiges højre hånd (22,68) Den Almægtiges højre hånd er i himlen og er med os på Jorden Den himmelfarne er modtagelseskomite i den himmelske verden, jf ApG 7,55-56. Da skal de se Menneskesønnen komme i en sky med megen herlighed (21,57, ApG 1,11)

8 De tilbad, de var fyldt af glæde og de lovpriste Gud Den opstandne Jesus spiser stegt fisk og tilbedes som guddommelig. Kristus går gennem lidelse til herlighed. Han kommer med fred, men syndernes forladelse, med kald og udrustning til at vidne. Han kalder til tro og omvendelse og giver samtidig troen og åbner vores sind. Guds plan er forudsagt i GT og i Jesu forkyndelse. Opfyldelsen i Jesu død og opstandelse giver vished om, at alt, hvad Skriften lover, vil opfyldes. indtil alt det genoprettes, som Gud fra fordums tid har forkyndt ved sine hellige profeters mund (3,21)


Download ppt "Bibelmeditation III Teol.kursus, MF 18-21.01-2011 Luk 24, 36-53. Den opstandne Jesus og disciplene. Således står der skrevet: Kristus skal lide og opstå."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google