Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forløsende bøn, kap.9.. Daniel 9:1-5 I Dareios’ første regeringsår – han var af medisk herkomst, søn af Ahasverus, og var blevet konge over kaldæernes.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forløsende bøn, kap.9.. Daniel 9:1-5 I Dareios’ første regeringsår – han var af medisk herkomst, søn af Ahasverus, og var blevet konge over kaldæernes."— Præsentationens transcript:

1 Forløsende bøn, kap.9.

2 Daniel 9:1-5 I Dareios’ første regeringsår – han var af medisk herkomst, søn af Ahasverus, og var blevet konge over kaldæernes rige – i hans første regeringsår blev jeg, Daniel, opmærksom på angivelsen i bøgerne af det åremål, Jerusalem efter Herrens ord til profeten Jeremias skulle ligge i ruiner, halvfjerds år. Jeg vendte mig til Gud Herren for at søge ham i bøn og tryglen under faste og i sæk og aske. Jeg bad til Herren min Gud og bekendte: ”Ak Herre, du store og frygtindgydende Gud, som bevarer pagten og troskaben mod dem, der elsker dig og holder dine befalinger! Vi har syndet, vi har handlet slet og ugudeligt, vi har gjort oprør og veget fra dine befalinger og bud”.

3 Nød og håb -Skammens mareridt ”name and shame” -Regnbuen i stormen ”Nød men håb” -Magtesløshed

4 Daniel 9:6-7, 8-9,13 Vi har ikke hørt på dine tjenere, profeterne, som i dit navn talte til vore konger, stormænd og fædre, ja, til hele landets folk. Retfærdigheden tilhører dig, Herre, skammen i dag tilhører os... Herre, skammen tilhører os, vore konger, vore stormænd og vore fædre, fordi vi har syndet imod dig. Men barmhjertigheden og tilgivelsen tilhører Herren vor Gud, det var ham, vi gjorde oprør imod....... hele den ulykke, der var skrevet om i Mose lov, kom over os. Vi formidlede ikke Herren vor Gud ved at vende om fra vores synd og søge indsigt i din sandhed, så Herren vågede over ulykken og bragte den over os. For Herren vor Gud er retfærdig i alt, hvad han gør; vi havde ikke adlydt ham.

5 Guds karakter -Lyset, spejlet og samvittigheden -Langmodig, Barmhjertig, Nåderig, God -Retfærdig, Sand og Ren

6 Daniel 9:4,10-11,15,20 Jeg bad til Herren min Gud og bekendte, ”Ak Herre... ” Vi adlød ikke Herren vor Gud og fulgte ikke de love, han gav os gennem sine tjenere, profeterne. Hele Israel overtrådte din lov, og veg bort fra dig i ulydighed... Ja Herre, vor Gud, du som med stærk hånd førte dit folk ud af Egypten og skabte dig et navn, som består den dag i dag, vi har syndet og været ugudelige....... jeg talte og bad og bekendte min egen og mit folks Israels synd...

7 Bekendelse -Guds fuldkomne ideal -Tag ansvar: ”Vi” og ”jeg” -Lad Guds lys ransage Vedkend Bekend Erkend Omvend

8 Daniel 9:16-19 Herre, du som før har øvet retfærdige gerninger, lad nu din vrede og harme vende sig fra din by Jerusalem, dit hellige bjerg.... Lyt nu, vor Gud, til din tjeners bøn og tryglen! Lad dit ansigt lyse over din ødelagte helligdom, for din egen skyld, Herre! Min Gud, vend dit øre til og lyt! Luk dine øjne op, og se den ødelæggelse, der har ramt os og den by, dit navn er udråbt over. Det er ikke vore retfærdige gerninger, der får os til at trygle dig, men din store barmhjertighed. Herre, hør! Herre, tilgiv! Herre, lyt og grib ind uden tøven! Gør det for din egen skyld, min Gud! For dit navn er udråbt over din by og dit folk.”

9 Bøn -Relation ikke Religion -Nådebaseret bøn -Bøn efter Guds vilje -Bønnen og Ordet -Bøn som livsstil

10 Daniel 9:20-23 Endnu mens jeg talte og bad og bekendte min egen og mit folks Israels synd og bønfaldt Herren min Gud og bad for hans hellige bjerg – mens jeg altså endnu var i færd med bønnen, kom manden Gabriel, som jeg tidligere havde set i et syn, flyvende hen til mig ved aftenofferets tid. Han kom og talte til mig og sagde: ”Daniel, nu er jeg kommet for at give dig indsigt og forståelse. Da du begyndte at bede, udgik der et ord, og jeg er kommet for at give det videre til dig, fordi du er en højtelsket mand. Giv agt på ordet, så du forstår synet”.

11 Daniel 9:24-26 ”Halvfjerds uger er fastsat for dit folk og for din hellige by, før overtrædelserne bliver tøjlet, synden bragt til ophør, og skylden sonet, før den evige retfærdighed kommer, før profeternes syner bliver beseglet og en højhellig bliver salvet. Du skal vide og forstå: Fra den tid ordet om at genopbygge Jerusalem udgik, og indtil der kommer en salvet, en fyrste, er der syv uger og 62 uger. Det skal stå genopbygget med torve og gader. Men det er trængselstider!... Når de 62 uger er gået, bliver en salvet fjernet uden dom, og byen og helligdommen ødelægges af en fyrste, der kommer med sin hær.... Det er besluttet at ødelæggelserne skal vare, indtil krigen er forbi”.

12 Bønnesvar -Gud hører og svarer -Den fuldkomne forløsning findes i Kristus -Trængsel, Lidelse, Krig


Download ppt "Forløsende bøn, kap.9.. Daniel 9:1-5 I Dareios’ første regeringsår – han var af medisk herkomst, søn af Ahasverus, og var blevet konge over kaldæernes."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google