Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dagsorden URS møde 19. maj 2009 1.Siden sidst v/ Hans Kirk Godkendelse af referat fra URS møde 24.marts 2009, se bilag 1. 2. Velkomst til nye URS medlemmer.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dagsorden URS møde 19. maj 2009 1.Siden sidst v/ Hans Kirk Godkendelse af referat fra URS møde 24.marts 2009, se bilag 1. 2. Velkomst til nye URS medlemmer."— Præsentationens transcript:

1

2 Dagsorden URS møde 19. maj 2009 1.Siden sidst v/ Hans Kirk Godkendelse af referat fra URS møde 24.marts 2009, se bilag 1. 2. Velkomst til nye URS medlemmer 3. Hvordan ligger de 4 sønderjyske kommuner i nationale undersøgelser? v/ Hans Kirk Belyst ved 2 friske kommune undersøgelser: ”Benchmark af det kommunale vækstmiljø”, Ernst og Young, marts 2009 ”Årets kommune”, Dagbladet Børsen, forår marts 2009 4. Er UdviklingsRåd Sønderjylland på rette spor? v/ Vicepresident Hans Henrik Fischer, Sauer-Danfoss A/S 5. Evt. Status på URS arbejdsgrupper; Infrastruktur, Uddannelse og Pendlerproblematik Orientering om URS Matchmaking 24. Juni 2009, på Ecco Center i Tønder Udlevering af åbningsbalance og status på økonomi pr. 30. April 2009

3 | 3| 3 Hvordan ser det ud i Sønderjylland? - 2 kommuneanalyser, foråret 2009 “Årets erhvervskommune 2009 ” Dagbladet Børsen, foråret 2009 “Benchmark af det kommunale vækstmiljø”, ved Ernst & Young, marts 2009

4 | 4| 4 Dagbladet Børsens kommunemåling forår 2009 Sønderjylland ligger i gruppe 4 på en skala fra 1-5, hvor 1 er bedst! Sønderjylland i nederste tredjedel! Dagbladet Børsens ”Årets erhvervskommune, forår 2009

5 5 2009 Placering 2008 Placering KommuneVirksomheder pr indbygger Selskabs skatter pr. indbygger Ny etableringer pr. indbygger Privat ansatte pr. indbygger 15Kolding1917139 23København37.5410 316Ikast-Brande14161113 2110Vejle2724626 3827Fredericia50256728 6045Aabenraa29214935 7080Haderslev55655156 7158Tønder68695948 7487Sønderborg92579133 Børsenmåling, nr.1 til nr. 98 kommune

6 6 6 Sønderjylland i bedste tredjedel! ”Benchmark af det kommunale vækstmiljø”, ved Ernst & Young, marts 2009

7 7 7 7 Kommune (Placering) Vækstvirksomheder - Andel vækstvirks - Vækst i værdi - Vækst i antal ansat. - Andel af ansatte - Andel værditilvækst Viden og innovation -Andel med videregående udd -Patenter - Varemærker Erhvervsmæssige rammebetingelser -Udgifter til erhvervsaktiviteter -Væksterhverv -Byggesagsgebyrer -Grundskyld -Dækningsafgift Tiltrækningskraft -Kommuneskat -Skat/service -Undervisningsudgifter -Pasningsudgift, børn - Udgift, kultur - Udgift sport og fritid Ballerup (1) 5214632 Ikast-Brande (7) 881182 Tønder (12) 1922170 Sønderborg (25) 4471981 Aabenraa (30) 3988777 Haderslev (53) 54811084 Gennemsnit ! Sønderjylland (26) 34831278 Kolding (16) 31702460 Vejle (46) 50774649 Fredericia (76) 49805667 Gennemsnit! Trekantområdet (44) 57815668 Ernst & Young måling; nr. 1 til nr. 98 kommune

8 8 8 Hovedstadsområdet vinder på tiltrækningskraft og bosætning..... Jylland vinder på erhvervsvenlighed og erhvervsaktiviteter...... Storby effekt! Vi skal selv gøre noget!

9 | 9| 9 Fremtidens væksterhverv Ernst & Young, målingen marts 2009 Definition: Erhverv der ikke kun afsætter lokalt ”Globale Erhverv” jvf EU

10 Hvad ser I som de største udfordringer i Sønderjylland? Hvilke muligheder har URS for at afhjælpe? I virksomheder? I kommuner? I udannelsesverdenen? andet?

11 11 2003-2006 URS ideen udvikles 2007-2009 URS konsolideres projektportefølje og metodik juridisk økonomisk politisk 2010 og frem URS opgave: ”Fra yderområde til Vækstdynamo” 4. Er UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) på rette spor? v/ Vicepresident Hans Henrik Fischer, Sauer-Danfoss A/S

12 Prognose 2040! Sønderjylland får mindre arbejdsstyrke, stigende ældrebyrde, afvandring af unge mod storbyer Implied percentage change of current population in 2040 (Base = 2005) Population Projection by Region 2005-2040 All Denmark Source: StatBank Denmark -2.24% -3.08% 8.07% -2.50% 5.29% -5.50% -8.45% -1.86% -10.09% -1.51% 4.38% 5.41% 1.99% North Jutland Viborg Århus Ringkøbing Vejle Ribe Funen Bornholm (excl. Christiansø) Storstrøm West Zealand Copenhagen region Sønderjylland 1,329,674 1,286,046 -3.28%

13 Trend Sønderjyland mister job I traditionelle brancher der effektiviseres. Nye job med videregående uddannelser koncentreres I store byer Unemployment on Regional Workforce April 2005 All Denmark = 5.9% Annual Growth Rates of Employment 1998-2004 All Denmark = 0.04% South Denmark = South Jutland, Funen, Ribe, Vejle Source: StatBank Denmark Annual Growth Rates of Unemployment 1998-2004 All Denmark = -0.5% South Denmark = 6.0%South Denmark = -0.26% South Denmark = 1.2%

14 Monitor Styrker og svagheder I Sønderjylland  Key Differentiating Strengths Key Weaknesses Proximity to North German Market Multilingual Workforce Low Cost Relative to Rest of Denmark* Low Level of Education and Skills Lack of Coordination and Cooperation Marginal Area Image Lack of Local Suppliers and Customers Lack of Capital & Support for R&D Low Living Costs Note: *The region is NOT low cost relative to many other areas (China, E Europe)

15 Monitor Hoved analyse Industrial Mechanical Components (2%, 27.5%) = 3,000– 4,999= 2,000–2,999 Percentage Change of Share, 1992–2001 = 5,000+ Electric Motors and Other Electrical Equip. (530%, 11.3%) Automotive Sønderjylland Share of Danish National Employment (4.8%) = 0–1,999 Metal Manufacturin g Processed Food Forest Products Power Generation and Transmission Production Technology Percent Share of Danish National Cluster Employment in 2001 Construction Materials Fishing and Fishing Products Agricultural Products Wholesale Services Hospitality and Tourism Education and Knowledge Creation Heavy Construction Services Furniture Publishing and Printing Financial Services Buildings, Fixtures, Equip. and Services Business Services Transportation and Logistics Communications Equipment Entertainmen t Footwear (21%, 60.3%) Information Technology Life Sciences Plastics Textiles Apparel (-63%, 1.55%) Medical Devices Analytical Instruments (84%, 4%) Chemical Products (96%, 3.5%) Sønderjylland is under-represented in a number of key high employment service clusters Growth Area 1 Grow of Under- Represented High Employment Clusters Growth Area 2 Leverage Positions of Strength Growth Area 3 Pursue Emerging Technologies Growth Area 4 Create the Best Entrepreneurial Environment

16 Monitor Strategi  Growth Driver  Rationale Grow of Under- Represented High Employment Clusters The region is under-represented in a number of key service clusters – implying it ‘imports’ these These clusters hold potential for job creation In order to maintain and improve its positions of strength, the region will need to invest in emerging technologies South Denmark will need to create an environment that fosters and supports growth – both of existing businesses and new businesses Leverage Positions of Strength Pursue Emerging Technologies Create the Best Entrepreneurial Environment     The region has existing strengths in mechatronics, agriculture / food processing and logistics that can be leveraged to provide future growth  Potential Solution Attract, develop and grow selected Service industries Organise cluster activities and promote them Understand cluster- specific emerging technology needs and invest in them Develop entrepreneurial frame conditions

17 Monitor Forslag til organisering High Employment ClustersCluster ManagementRegional Frame Conditions URS Executive Committee Project Managing Staff (COWI) Tourism Business Services Logistics Cluster Management Education to Support Regional Industry Entrepreneurship Frame Condition Development Mechatronics Cluster Management Agriculture & Food Processing Executive Director (Monitor)

18 Hvor er URS i dag? Stigende professionalisering i projekter, involvering af URS medlemmer i arbejde med rammebetingelser 2003 20052007 20062008 2009 2004 2010 URS Kommissorie fra 2003 URS vedtægter jan 2008 Klyngeudvikling, 21 ideer Klyngeudvikling, Projektpulje 2008 Klyngeudvikling, Projektpulje 2009 Klyngeudvikling, Projektpulje 2010 Uddannelse Infrastruktur Rammebetingelser Klyngeudvikling Pendlerproblematik URS reetableret jan 2007 Bioethanol URS egen økonomi jan 2009

19 Er URS på rette spor i forhold til ? at få virksomheder med i større projekter og derved understøtte udvikling af kompetenceklynger? arbejdet med rammebetingelser indenfor infrastruktur, uddannelse mm? samarbejde med kommuner og region syddanmark? andet?

20 Har URS en særlig opgave i forhold til at forbedre billedet af sønderjylland for at kunne tiltrække nye studerende, højtuddannede og virksomheder? turisme- og forretningsservice området, der jvf Monitor analysen rummer mange jobs til de kortuddannede? andre rammebetingelser? antallet af større projekter med EU eller statslig finansiering i det syddanske?

21 Er URS på rette spor? Forslag til den videre proces Diskussionsoplæg udsendes med referat fra URS møde den 19. maj 2009 - Uddybende interview med hvert enkelt URS medlem juni til august 2009 - Input til URS Handlingsplan 2010 på - URS møde den 25. august 2009 og - URS møde den 6. oktober 2009

22 5. Evt. Infrastruktur

23 5. Evt., Uddannelse

24 5. Evt., Pendlerproblematik Skattekontor for grænsependlere. URS venter vi sammen med Region Sønderjylland-Schleswig på et svar fra ministeren. Når det kommer koordinerer vi indsatsen med Region Sønderjylland- Schleswig. Skatteprovenusagen. Aabenraa kommune arbejder forsat med problematikken og har kontakt til ministeriet. Kontakt til danske virksomheder om grænsependlere. URS har opfordret de 4 erhvervscentre til at lave infomøde, og EHAA og UCH er i gang med at arrangere et møde sammen med Region Sønderjylland-Schleswig. URS Sekretariatet gør ikke mere!

25

26

27 5. Evt. URS tillæg i Børsen, 3. kvartal 2009 – Vær med! Status på URS arbejdsgrupper; Infrastruktur, Uddannelse og Pendlerproblematik Orientering om URS Matchmaking 24. Juni 2009, på Ecco Center i Tønder Udlevering af åbningsbalance og status på økonomi pr. 30. April 2009

28 5. Evt., URS Åbningsbalance og status på økonomi

29 Møder i UdviklingsRåd Sønderjylland, 2009 Tirsdag den 25. August, kl 10-12Tønder Tirsdag den 6. Oktober, kl 10-12Haderslev Tirsdag den 1. December kl 10-12Julefrokost Aabenraa


Download ppt "Dagsorden URS møde 19. maj 2009 1.Siden sidst v/ Hans Kirk Godkendelse af referat fra URS møde 24.marts 2009, se bilag 1. 2. Velkomst til nye URS medlemmer."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google