Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

SkulpTur – et e-læringsprodukt til folkeskolen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "SkulpTur – et e-læringsprodukt til folkeskolen"— Præsentationens transcript:

1 SkulpTur – et e-læringsprodukt til folkeskolen
Webportal, elevunivers og undervisningsforløb Efterår 2005 Marie Katrine Bruun, Sophie Eriksen, Georg Esager, Ida Hrönn, Mette R. Jensen, Marie Laulund

2 … aspekter i arbejdsprocessen
koncept: webportal, elevunivers, opgaver læringsteoretisk udgangspunkt: Gardners multible intelligenser og Kolbs læringscirkel og –model – men også inspiration i begreberne flow, praksisfællesskaber, storyline og blended learning målgruppeanalyse, genreanalyse, analyse af Fælles Mål mood boards m.m. = mock-up + rapport

3 Koncept: SkulpTur Tværfagligt undervisningsmateriale (til mellemtrinnet) billedkunst, dansk og historie Læreren vælger frit mellem en række skulptur-ture med forskellige temaer Udgangspunkt i bleanded learning – e-læring kombineres med traditionel klasseundervisning og byvandring Undervisningsforløbet er opdelt i tre faser: Før, under (klassens skulptur-tur) og efter

4 Koncept: SkulpTur SkulpTur = webportal og elevunivers (kaldet ”Skulpturhuset”; et online undervisningsmiljø) Webportalen – åben for alle, rummer forskellige skulptur-ture, opgavetyper og lærervejledning. Knyttet til database med skulpturarkiv, kortmateriale, opgaver m.m. Læreren opretter sin klasse herfra.

5 Koncept: SkulpTur – webportal

6 Koncept: SkulpTur - elevunivers
Skulpturhuset – elevernes indgang. Her adgang til rum med tilknytning til ”skulptur”: Atelier, galleri, redaktion, arena, historierum, bibliotek (og frikvarter).

7 Koncept: SkulpTur - elevunivers

8 Koncept: SkulpTur - elevunivers
Skulpturhuset lægger op til udforskende og undersøgende færden. Centrum er klasserummet med opslagstavle, kalender, graffitivæg og SkulpTur-præsentation. = mulighed for kommunikation elev-elev, lærer-elev (på opslagstavlen offentliggør lærer aktuelle opgaver).

9 Koncept: SkulpTur – elevunivers/Min side
Elevens kuffert rummer ”Min side” med opgavebesvarelser (arbejdsportefølje). Forløbet afsluttes med bearbejdning af arbejdsportefølje til en præsentationsportefølje, der printes som en ”trykt egenpublikation” samt gøres tilgængelig online i Skulpturhusets Bibliotek.

10 Koncept: SkulpTur – forløb og opgaver

11 … en videreudvikling med mere brug af Storyline
- Et kunstnerkollektiv m. kunstnere og kunstformidlere - Eleverne tager rollen som kunstner/kunstformidler (jf. rollespillet) - Forskellige cases holder Storylinen i gang - Konkurrence er omdrejningspunktet (jf. kampen) - Det omgivende samfund er repræsenteret i form af skriftlige indlæg (breve, henstillinger o.l.) eller robotter = fokus på kernekompetencer i billedkunst, dansk (og historie)

12 … en videreudvikling med mere brug af Storyline
Det narrative forløb skabes med prædefinerede problemstillinger Fx og andre…

13 … en videreudvikling med mere brug af Storyline
Mulighed for at udvide tværfagligheden i undervisningsforløbet Fx Matematik/fysik: Hvordan udregnes bronzens masse og pris? Hvordan patinerer man? Det gyldne snit? Musik: Skrive et musikstykke til kåringen af vinderen. Hjemkundskab: Lave mad til kunstnerhygge-aften. Engelsk: Skrive artikel til turistbrochure om skulpturkonkurrencen osv…

14 … god idé? Marie Laulund


Download ppt "SkulpTur – et e-læringsprodukt til folkeskolen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google