Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Domstolsstyrelsens IT og procesudviklingscenter Copyright © Workshop for System-system brugere – april - Samarbejde omkring udviklingen/test Bilbogen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Domstolsstyrelsens IT og procesudviklingscenter Copyright © Workshop for System-system brugere – april - Samarbejde omkring udviklingen/test Bilbogen."— Præsentationens transcript:

1 Domstolsstyrelsens IT og procesudviklingscenter Copyright © Workshop for System-system brugere – april - Samarbejde omkring udviklingen/test Bilbogen

2 Domstolsstyrelsens IT og procesudviklingscenter Samarbejde omkring udviklingen/test  Personer I vil møde / kommunikere med  Formål med fællestesten  Krav til test  Testforløb  Tidsplan  Support-forum  Testsamarbejde nu og fremover  Testmiljøer  Testdata  Fejlrapportering  Digitale signaturer i test  Tips til bedre testforløb 2

3 Domstolsstyrelsens IT og procesudviklingscenter Personer I vil møde / kommunikere med i test  Tilmelding til S2S/fællestest som angivet tidligere (MOH)  Mathias Hollensen – Primær kontakt mellem 14-dages møderne -Test manager for Domstolsstyrelsen på projekt e-Tinglysning -Ansvar for koordinering af test med eksterne brugere -Konsulent i Devoteam Consulting A/S -mho@devoteam.dk / tlf. 22 71 28 55mho@devoteam.dk  Brian Pedersen -Sekretariatschef i Tinglysningsretten -Overordnet test-ansvarlig for Domstolsstyrelsen  Dorte Melgaard -Test manager for CSC på e-Tinglysning -e-TLtest@csc.com (dmelgaar@csc.com)e-TLtest@csc.com 3

4 Domstolsstyrelsens IT og procesudviklingscenter Formål med fællestesten  Fællestesten har til formål at teste, at de forskellige aktørers it-systemer fungerer i samspil - dvs. at de respektive fælles specifikationer overholdes (S2S- systemgrænsefladerne). 4

5 Domstolsstyrelsens IT og procesudviklingscenter Krav til test i forbindelse med S2S-godkendelse  S2S-brugere skal dokumentere test af de ekspeditioner, man vil ansøge om at kunne foretage i produktion, -f.eks. ekspeditionstyper vedr. pant, servitutter eller lignende afgrænsninger.  Der skal afleveres en testrapport, der godtgør, at disse ekspeditioner kan gennemføres af S2S-brugeren uden fejl.  Domstolsstyrelsen forbeholder sig ret til at ændre disse godkendelseskriterier, hvis testen måtte give anledning til det, ligesom det for god ordens skyld bemærkes, at den i tinglysningsloven beskrevne godkendelse indeholder andre kriterier end krav til test. 5

6 Domstolsstyrelsens IT og procesudviklingscenter Testforløb  Testforberedelse – så tidligt som muligt -Tilmelding til fællestesten -Skaffe test-signaturer + opsætte egne systemer -Kommunikationstest (firewalls, services)  Testudførsel -Fortæl hvad I planlægger af teste mhp. koordinering og grundlag for senere S2S-godkendelse -Test af egne systemers samspil med e-TL  Test-rapport sendes til tinglysningsretten efter hver afsluttet testfase -Dokumenterede testresultater er en forudsætning for senere S2S-godkendelse  OBS: Start tidligt, læs dokumentationen grundigt, signering kan tage tid at få på plads. 6

7 Domstolsstyrelsens IT og procesudviklingscenter Tidsplan for test af Bilbog  Fællestest 1. runde: 8. april – 7. maj (A-miljø) – i gang nu!  Fortsat fællestest: 10. maj – 24. september (E-miljø) 7

8 Domstolsstyrelsens IT og procesudviklingscenter Support til udvikling / test i Forlænget fællestest  Planlægger fast mødedag hver 14. dag – primære support-forum -Den første er denne workshop -DSS forventer, at S2S-brugere, med interesse for at være på bilbogen fra starten, deltager i disse workshops mhp. at fortælle om egen fremdrift & udfordringer siden sidste møde, samt at få hjælp til at løse aktuelle udfordringer  e-TL Testsekretariatet vurderer og koordinerer behov for yderligere support, f.eks. telefonmøde. Ved mange deltagere er 14-dages møder dog bedre.  I testforløbet vil man primært kunne modtage automatiske svar på anmeldelser. -DSS kan kun påtage sig at foretage manuel behandling af et mindre antal anmeldelser. 8

9 Domstolsstyrelsens IT og procesudviklingscenter Test(S2S)-samarbejde i dag vedr. Tingbogen X Realkreditinstitutter og pengeinstitutter, 8 datacentre Fælles testsekretariat (e-nettet) 9 SKAT e-TL Testsekretariatet KMD LIFA CSC KL Domstolsstyrelsen KMS Tinglysningsretten Fogedretterne S2S-brugere Integrationer – aktive deltagere

10 Domstolsstyrelsens IT og procesudviklingscenter Nyt Test(S2S)-samarbejde: Tingbogen + Bilbogen X Realkreditinstitutter og pengeinstitutter, 8 datacentre Fælles testsekretariat (e-nettet) 10 SKAT e-TL Testsekretariatet KMD LIFA CSC KL Domstolsstyrelsen KMS Tinglysningsretten Fogedretterne Fælles testsekretariat? Bil-Finans1 Bil-Finans2 Bil-Finans1 Bil-Finan4 Bil-Finans1 Bil-Finans16 Bil-Finans17 LE34 S2S-brugere Integrationer – aktive deltagere

11 Domstolsstyrelsens IT og procesudviklingscenter Fordele ved et testsekretariat for forening / branche  Hurtigere svar på spørgsmål – kan opsamle svar / viden der er relevant for flere  Mulighed for at lære af hinanden  Indledende screening af fejlrapporter - Undgå at videresende fejlrapporter, der skyldes misforståelser eller fejl i egne systemer  CSC og Domstolsstyrelsens ressourcer er (trods alt) begrænsede. -Tiden kan bruges på at besvare de samme spørgsmål mange gange eller på at besvare stadigt mere kvalificerede spørgsmål -Tid på fejlrettelser, der viser sig at være forkert brug/fejl hos aktøren, tager tid fra rettelse af faktiske fejl 11

12 Domstolsstyrelsens IT og procesudviklingscenter Testmiljøer – 2 testmiljøer og et produktionsmiljø  A-miljø (test) – Release-spor – nyeste versioner, men mindre stabilt  E-miljø (test) – Produktionslignende – dog med åben bilbog fra 10. maj  Produktion  Nye S2S-bilbogs-brugere bør som min. oprette forbindelse til E-miljøet  Testmiljøet er tilgængeligt alle hverdage kl. 8-16 -der kan være servicevinduer udenfor dette tidsrum ellers er miljøet åbent 12

13 Domstolsstyrelsens IT og procesudviklingscenter Testdata  Test-miljø (A) indeholder pt.: -CRM-udtræk med 400.000 biler, som man kan anmelde nye lån på og efterfølgende påtegninger på disse -12.000 pantdokumenter på biler – heraf dog kun en mindre del med angivelse af kreditorer -Kopi fra produktion udtrukket primo februar-marts 2010  Ikke alle S2S-brugere vil pt. kunne teste påtegninger på egne lån i konverterede data. Vi arbejder på at få flere test-data med.  Tildeling af en blok af testdata i forbindelse med tilmelding til fællestest  Data fra A kopieres til E-miljø til forlænget fællestest  Fuld adgang til at angive firmaer (CVR) som roller i anmeldelser  Test-CPR-register med ca. 1 mio. personer (Begrænsning) -Man kan evt. få tilføjet udvalgte CPR-numre til testsystemet. Helst en blok af gangen (ikke enkeltvist) 13

14 Domstolsstyrelsens IT og procesudviklingscenter Fejlrapportering  Fejl rapporteres i formular via web-interface -Gælder for alle andre end e-nettets kunder:  Man modtager webadresse og login efter tilmelding til fællestesten  Svar/kommentarer udveksles pt. via e-mail. Der arbejdes på at udvide web-interfacet. 14

15 Domstolsstyrelsens IT og procesudviklingscenter Digitale signaturer i test  Deltagelse i fællestesten kræver særlige test-signaturer fra DanID. VOCES/MOCES skal være med aktørs CVR-nr. -MOCES med CPR = Medarbejdersignatur med CPR  DanID’s produkt hedder ”LRA med CPR” -VOCES = Virksomhedssignatur  Test-signaturer fungerer som alm. digitale signaturer, men kan kun bruges til testsystemer  Man skal indgå en aftale hos DanID for at få adgang til test- signaturer, hvis man ikke har en i forvejen: -”OCES LRA Testsystem” til 7.500 kr./år ex. moms er ifølge DanID tilstrækkeligt, hvis ikke man skal bruge DanID’s opslags- services i egne systemer -Information på www.danid.dk under Erhverv -> Teknisk partnerinfo -> Adgang til testsystemer 15

16 Domstolsstyrelsens IT og procesudviklingscenter Tips til bedre testforløb 1/2  De praktisk/administrative forberedelse tager tid - sørg for snarest muligt: -Tilmeld fællestesten -Opsætte egne testmiljøer mhp. åbning af firewalls hos CSC/egne -Anskaffe digitale signaturer – husk at vælge udgaven med CPR  Find sammen med andre, hvis S2S-integration ligner jeres (.NET, J2EE, etc.), mhp. at udveksle praktiske tips/løsninger til udviklingen – f.eks. håndtering af signering  Opret om muligt fælles testsekretariat eller anden intern koordinering af spørgsmål og fejlrapporter. -Fejl kan have mange årsager, f.eks. kan forkert opsatte netværkskomponenter (server, andet) i nogen tilfælde ”trimme” sendt data og derved bryde signering af et dokument. 16

17 Domstolsstyrelsens IT og procesudviklingscenter Tips til bedre testforløb 2/2  Kontroller i e-TL indeholder væsentlige begrænsninger, som kan uddrages af tinglysningsloven og hidtidig sagsbehandlingspraksis men ikke offentliggøres af DSS -Eksempel:  Valgfrit felt i servicekataloget, der reelt er obligatorisk i en dokumenttype -Løsning  Inddrag forretningsviden i udviklingsarbejdet – servicekataloget er ikke fuldt dækkende  Vær forberedt på at skulle justere jeres applikation løbende i test - især i starten – overvej agil tilgang til udvikling og kom hurtigt i gang med de første test.  Kontroller kan ændres under testen uden varsel -> som i produktion – dog typisk mindre ændringer 17


Download ppt "Domstolsstyrelsens IT og procesudviklingscenter Copyright © Workshop for System-system brugere – april - Samarbejde omkring udviklingen/test Bilbogen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google