Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

BØRNEHAVEKLASSESTART 2010 Skovshoved Skole en verden af liv.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "BØRNEHAVEKLASSESTART 2010 Skovshoved Skole en verden af liv."— Præsentationens transcript:

1 BØRNEHAVEKLASSESTART 2010 Skovshoved Skole en verden af liv

2 FORMÅL: at lave harmoniske og velfungerende klasser, ud fra vores erfaringer med det enkelte barn at skabe en klassesammensætning der tilgodeser det enkelte barns udviklingsmuligheder og kompetencer at alle lærer hinanden at kende for at styrke samarbejdet på tværs af årgangen til gavn for resten af skoleforløbet

3 TRYGHED: er tilpas med udfordring er tydelighed er tillid til det som sker og mere komplekst end bare kendte rammer

4 INDEN SKOLESTART: Åbent hus d. 20. januar 2010 Samtaler med børnehaverne, indskrivningsoplysninger Besøg og fotografering Sommerbrev – forældreinput – dyregruppe og bosted – portefoliemappe m.m. Layout, plancher, iscenesættelse Garderober – fast alfabetisk

5 FØRSTE SKOLEDAG: Velkommen på savannen til løver, leoparder, giraffer, zebraer, næsehorn og elefanter, som bor under enten det røde, grønne eller gule BaoBab-træ Musik, stemning, sang, billeder og figurer 3. årgang tager imod 2 faste voksne under hvert BaoBab-træ med to dyregrupper (i løbet af de første 6 uger) Samtale, navneleg, tegninger m.m. Evt. myten om BaoBab-træet

6 DE FØRSTE 6 UGER: To dyregrupper samlet i en uge Dyregrupper skifter bosted efter en uge Hvert barn en logbog - følger barnet Børn skifter dyregruppe efter 3 uger Børn altid sammen med nogle de kender Alle arbejder med samme indhold / emner Fælles oplevelser / arrangementer hver uge

7 DE FØRSTE 6 UGER – FORTSAT: Ugentlig status / refleksion – og dannelse af nye grupper Ugeplaner for alle på ForældreIntra Hvert barn sin bogkasse – flytter med Forældresamtale – om mit barn Fødselsdage markeres Tegneiagttagelse og sprogtest Højt informationsniveau (hvem kan jeg kontakte) - fælles forældresamling

8 EN DAG – DE FØRSTE 6 UGER: Fælles morgensamling for alle – fast tjek ind sted Kondipause – motoriske opgaver Man samles under BaoBab-træet Arbejde i dyregrupper – opgaver / aktiviteter Frugtpause Fortsat arbejde i grupper – dansk, rim og remser, matematik, billedkunst, motoriske lege m.m.

9 EN DAG – FORTSAT: Frokost under BaoBab-træet Legepause Arbejde i grupper – bøger, org. legetime/aktiviteter Idræt og bevægelse flere gange ugentligt Fælles oplevelser – film, sang, historie, teater Sidste dag i ”ugen” skriver børnene logbog og giver smily Man følges over til sit nye BaoBab-træ / bosted

10 EFTER DE 6 UGER: Klassedannelse ud fra: – Kendskab til børnene – fra børnehave, forældre og os selv – Det enkelte barns kompetencer og udviklingsmuligheder – De sociale relationer børnene imellem – God spredning af faglig, social, familiemæssig og kulturel baggrund – Modenhed og alder

11 EFTER DE 6 UGER – FORTSAT: – Størrelse og kønsfordeling (lige mange) – Særlige individuelle hensyn (skolen vurderer) Det første forældremøde i klassen De første skole-hjemsamtaler Ny garderobe hvor man går i klasse Fødselsdagsafvikling aftales Lege- og madgrupper arrangeres ……

12 SKOVSHOVED SKOLE En verden af liv


Download ppt "BØRNEHAVEKLASSESTART 2010 Skovshoved Skole en verden af liv."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google