Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hylleholt skole ”Vi vil den gode skole”

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hylleholt skole ”Vi vil den gode skole”"— Præsentationens transcript:

1 Hylleholt skole ”Vi vil den gode skole”

2 Ønsker og mål Trivsel Faglighed Samarbejde Tillid
Læring og trivsel følges ad. Hvis eleverne ikke trives, har de svært ved at optage læring. Energien bliver i stedet brugt på at få hverdagen og samværet med de andre til at fungere. Tilliden skal være til stede – både i skolen, men også mellem skole og hjem. Fagligheden er meget vigtig for os her på Hylleholt skole. Vi ønsker at give jeres børn det højest mulige, faglige udbytte af deres skolegang. Samarbejdet er vigtigt, hvis dette skal lykkes. Børnenes holdning til skole og skolegaqng præges meget af, hvad hjemmet mener om den sag. Vi har brug for jeres samarbejde og jeres opbakning.

3 Forventninger til skolen
Fokus på trivsel Høj faglighed God kontakt til forældre Rummelighed I gør rigtigt i at forvente høj faglighed af os – det er vi også interesseret i at levere. Vi ønsker ikke at udelukke nogen fra skolens fællesskab. For at kunne rumme alle elever i en klasse, har vi brug for jeres samarbejde og forståelse for, at ikke alle børn er ens – nogle elever har brug for noget ekstra, men mest af alt har dee brug for resten af klassens opbakning. Gennem den gode kontakt, og med fælles fokus på, at børnene skal trives, tror vi på at vi kan give jeres børn en god og udbytterig skolegang.

4 Forventninger til forældre
Forældrenetværk Den gode historie God kontakt til skolen Netværket er med til at sikre den gode kontakt forældrene i mellem. Forpligt hinanden på at sige til med det samme, hvis I oplever problemer i klassens eller mellem enkelte elever. På den måde bliver eventuelle problemer taget i opløbet, og når ikke at vokse sig store. Fortæl den gode historie derhjemme. Hvis I er utilfredse med et eller eller andet på skolen, så tal om det, når ungerne er lagt i seng, så de ikke hører jeres utilfredshed. De har ikke brug for at være en del af det. Hold god kontakt til klassens lærere. Brug vores forældreintranet, og sig til med det samme, hvis I synes, der er noget I har brug for at få drøftet.

5 Hvad kan vi gøre? Lav telefon- og mailliste Vælg tovholdere
Kontinuitet - forældreintra Aftal fælles arrangementer Lav årgangsarrangementer Tal om rigtigt og forkert Lektier, madpakker, tøj Løs problemer Fortæl den gode historie Voksensnak er for voksne Støt op om andres børn Hav tillid til hinanden ”Forældrenetværk styrker en klasses sammenhold, og forbedrer elevernes mulighed for en god skolegang.” En god huskeliste til det gode samarbejde. Især omkring problemløsning er det vigtigt hurtigst muligt at tale med de involverede. Er det en anden forældre, så ring med det samme, og få afmystificeret tingene. Er det læreren, så tag kontakt til hende. Her på skolen vil vi meget gerne være med til at løse eventuelle problemer eller misforståelser med det samme, i stedet for at lade dem vokse ud af proportioner.

6 Kan det betale sig? ”Et godt forældresamarbejde kan bruges gennem hele skoletiden.” Hvad får jeg ud af et forældrenetværk? Gavner det mit barn? Hvorfor skal jeg være aktiv? Hvad med de andre? Hvad kan vi bruge det til? Et godt forum for samarbejde med de andre forældre. Et sted at orientere sig i forbindelse med børnenes samvær og sociale liv i og uden for skolen. Barnet har gavn af at se en forældregruppe, der er sammen, taler om tingene, og som i et vist mål har en fælles holdning til de ting, der optager børnene. De resurser der bliver lagt i forældrenetværket, kommer tilbage igen. Spørg dem, der måske ikke har resurserne, om de vil med til forældremøde (”skal vi følges?”), tag et ekstra barn med til forboldturneringen eller inviter en kammerat med hjem, som ellers ikke så tit bliver spurgt. På den måde bliver alle en del af fællesskabet, og hvis alle føler sig som en del af fællesskabet, trives de, og dermed fungerer dagligdagen i skolen også bedre. Kig ikke på de andre forældres aktivitetsniveau i forbindelse md netværket. Læg de kræfter, du selv kan, og glæd dig over samværet med andre voksne, der har samme interesse som dig – nemlig at jeres børn skal have det godt, både i og udenfor skolen. Samtaler om sengetid, lommepenge, lørdagsslik, alkoholdebut, udetid, antal sportsgrene, brug af cykelhjelm osv. Enighed gør stærk. Argumenterne bliver stærkere overfor barnet, hvis I ved, at alle andre forældre i netværket gør det samme.

7 Den gode skole Trivsel Tillid Faglighed Samarbejde Opsummering.

8 Hylleholt skole ”Vi vil den gode skole – sammen med jer!”


Download ppt "Hylleholt skole ”Vi vil den gode skole”"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google