Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kvalitetssikringsprocedurer og programmer.. Jesper Bak DMU.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kvalitetssikringsprocedurer og programmer.. Jesper Bak DMU."— Præsentationens transcript:

1 Kvalitetssikringsprocedurer og programmer.. Jesper Bak DMU

2 Databaser Valget er foreløbig 2, En ved FDC, En fælles for amterne

3 Datamodel, kodelister Fælles datamodel - der understøtter relationsdatabaser - fleksibel - skalerbar STANDAT kodelister, hvor de findes - andre baseret på eks. Standarder, direktivet Private parameter- og værdikodelister defineret i paradigma for afrapporteringen

4 Udvekslingsformat Standard for dataudveksling Datamodel Kodelister Filformat Organisation til vedligeholdelse af standard Der er valgt en løsning med to databaser Og tre rapporteringsterminer XML format til udveksling er foreløbig droppet FDC trækker data fra amtsdatabasen På sigt vil der være én fælles database

5 Indberetningsterminer / kvalitetssikring Dataindberetningen er en proces, der involverer en dialog mellem afsender og modtager. Kvalitetssikringsproceduren omfatter: Evt. automatisk check ved indtastning Databehandling og -rapportering i amtet Check af rapporteringsformat Check af data - format, intervaller Check af data - tidsserier og spatial variation Databehandling og -rapportering i staten Det er mest effektivt ressourcemæssigt at koncentrere kvalitetssikringen til få filer og få indberetningsterminer separate terminer for naturtyper og arter

6 Offentlighedens adgang til data Vi er forpligtigede til at stille data til rådighed for offentligheden - men vi vil naturligvis også gerne Den fremtidige afrapportering vil tildels blive indikatorbaseret - denne proces vil kunne automatiseres med automatisk generering af kurver, kort mv. Rådata kan stilles til rådighed på nettet. Det simpleste vil nok være en ren tekst / HTML baseret løsning, men XML kan måske tilføje ekstra funktionalitet Processen har ligget stille det meste af året pga. Skilsmissen mellem staten og amterne vedr. Miljøportalen. Pt forlyder det, at staten overtager miljøportal-projektet.. November 2004:

7 Udviklingen af en fælles datamodel Der har været nedsat en arbejdsgruppe til at arbejde videre med datamodel, afrapporteringsformat mv. Arbejdet startede juli 2003 Der har løbende været rapporteret til styregruppen Arbejdet har omfattet en fælles datamodel Der ud over har amterne valgt en fælles udvikling af dataindtastnings og dataudtræksprogrammer Fagdatacentret udvikler datacheckprogram (og egne analyseværktøjer) November 2004:

8 Status Data udtræksmodul droppet Datacheckprogram forventes færdigudviklet i november og online tilgængeligt ved årets slutning Data indtastningsprogrammet færdigt for naturtyperne, kvalitetssikring for arter forventes færdig snart

9 Kvalitetssikringsprogram Web baseret (java aplet) Samme brugere som amtsdatabasen Login, individuel brugerprofil Check af parameter antal, konsistens med kodelister, intervaller Rapport i tekstvindue, udskriftmulighed Mulighed for direkte rettelse af data? Færdigt ultimo d.å.


Download ppt "Kvalitetssikringsprocedurer og programmer.. Jesper Bak DMU."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google