Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Virksomhedskontakten på Teknisk skole i Esbjerg

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Virksomhedskontakten på Teknisk skole i Esbjerg"— Præsentationens transcript:

1 Virksomhedskontakten på Teknisk skole i Esbjerg
Anette Fuglkjær Kundechef

2 Virksomhedskontakten på Teknisk Skole i Esbjerg
Organisering af virksomhedskontakten Forskellige typer af virksomhedskontakt Særlig indsats: Samarbejdet med LUU Udtræk af virksomhedslister fra Praktik + Faglærernes rolle og kontrakt med dem Brug af telemarketingsbureau Virksomhedskonsulenternes roller Midtvejs- og slutevaluering Virksomhedsarrangementer 13. oktober 2011 Anette Fuglkjær

3 1. Organisering af virksomhedskontakten
Direktionen: Direktør, Souchef, Adminstrationschef og Udviklingschef Vejledningscentret Salg og marketingsafdelingen Praktikcentret og LOP 2 virksomheds-konsulenter 1 LOP konsulent SKP Søgende listen Kundechef 2 virksomheds-konsulenter AMU EUD Virksomhedskontakten er central styret af kundechefen men decentralt udført af virksomhedskonsulenter og faglærer 13. oktober 2011 Anette Fuglkjær

4 2. Forskellige typer af virksomhedskontakt
Systematisk kontakt til virksomheder for at skabe højere virksomhedstilfredshed, flere praktikværter og flere uddannelsesaftaler. 4. Kontakt til virksomheden inden svendeprøve 1. Telefonisk eller personlig kontakt til alle virksomheder på alle hovedforløb Praktikcentret Faglærer 5. Grundforløbselevernes praktikpladssøgning Praktikcentret og vejleder 2. 3 mdrs. prøvetidsopfølgning Praktik-centret 6. Særlig indsats 3. Kontakt til virksomhed i tilfælde af problemer med elev Salg og marketing EUD afd. 7. Virksomheds- arrangementer 13. oktober 2011 Anette Fuglkjær

5 3. Særlig indsats Skal ske minimum hvert 2. år og i samarbejde med LUU og den pågældende EUD afdeling. Det overordnet formål med den særlige indsats er: Faglærer besøger godkendte virksomheder med /uden elever for at: styrke de personlige relationer få ideer til udvikling af uddannelsen fjerne utilfredsheder og fortsat sikre at virksomheden tager elever informere om nye uddannelsesordninger (fx korte uddannelsesaftaler), bonus mv. Virksomhedskonsulenten besøger nye virksomheder for at skabe nye praktikværter 13. oktober 2011 Anette Fuglkjær

6 3. Særlig indsats Trin 1: I samarbejde med LUU fastlægges formål og mål med indsatsen (evt. som AER projekt) Trin 2: Udtræk af virksomhedslister fra Praktik + Trin 3: Virksomhedskonsulent og Kundechef mødes med den pågældende faglærer og EUD afdelingsleder. Formålet med mødet er at lave en kontrakt med faglæreren. Herefter bliver faglæreren lært op af virksomhedskonsulenten, LOP og praktikcentret . Mappe med besøgsskema og andre relevante papirer og markedsføringsmateriale udleveres. De første besøg er sam-besøg med virksomhedskonsulenten Trin 4: Telemarketingsbureau booker møder til faglæreren 13. oktober 2011 Anette Fuglkjær

7 3. Særlig indsats Trin 5: Faglæreren besøger primært godkendte virksomheder. Virksomhedskonsulenten besøger nye virksomheder og støtter faglæreren. Efter hvert besøg lægges resultatet ind i kundedatabasen (Microsoft CRM). Hvis virksomheden ønsker en elev nu – sendes opgaven til praktikcentret , som sikre at skolepraktikelever/elever på søgende listen/grundforløbs elever søger pladsen og følger op på virksomheden. Hvis der er andre opgaver, følger faglæreren op på disse inden for perioden af den særlige indsats. Herefter lukkes aktiviteten eller overdrages til praktikcentret 13. oktober 2011 Anette Fuglkjær

8 3. Særlig indsats Trin 6: Til midtvejs og slutevaluering udskrives rapporter fra kundedatabasen for at sikre, at der er fulgt op på alle besøgene, men også for at evaluere samarbejdet mellem praktikcentret, salg og marketing, EUD afdelingen og telemarketingsbureauet. Kundechefen og EUD lederen er ansvarlig for løbende at informere/involvere LUU 13. oktober 2011 Anette Fuglkjær

9 4. Virksomhedsarrangementer
Formålet med virksomhedsarrangementer er: at gøre nye virksomheder tryg ved at tage en elev, idet de møder afdelingen, leder og faglærer samt relevante støtte personer som kan hjælpe virksomheden hvis papirarbejdet driller – FLERE PRAKTIKVÆRTER at informere ”gamle” virksomheder om nye tiltag i forlængelse af fx virksomhedstilfredshedsundersøgelsen – STØRRE VIRKSOMHEDSTILFREDSHED Hænger sammen med ”særlig indsats” Lille gruppe af virksomheder (8-10 stk) der mødes på skolen. 13. oktober 2011 Anette Fuglkjær

10 4. Virksomhedsarrangementer
Dagsorden lige nu: Skolepraktikordning på skolen Tiltag på skolen i relation til uddannelsen Information om hvem der har ansvaret for ændringer i uddannelsen Procedurer for hvad afdelingen gør ved sygdom hos underviser eller hvis elev er færdig før tid Procedurer for hvordan skolen kontakter virksomheden i forb.m. sygdom/fravær Procedurer for kontakten mellem skole/virksomhed på forskellige hovedforløb Oversigt over hvad eleven skal igennem på grundforløb og hovedforløbene Ny karakterskala Virksomheders forslag til nye indsatser Når alle afdelinger har været dette igennem laves ny dagsorden afhængig af ønsker/utilfredshed fra virksomhederne. Vores håb er at alle virksomheder der ønsker det kan deltage i et virksomhedsarrangement hvert 2. år. 13. oktober 2011 Anette Fuglkjær

11 Tid til spørgsmål ???? SLUT Mine kontaktdata: Anette Fugkjær
Kundechef, EUC Vest Mobil nummer: Mail: 13. oktober 2011 Anette Fuglkjær


Download ppt "Virksomhedskontakten på Teknisk skole i Esbjerg"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google