Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne"— Præsentationens transcript:

1 Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne
Styregruppemøde #3 KL, fredag d. 28. februar 2014 Det er muligt at ændre tekst i sidefod. Det gør du at ved at klikke på ’Indsæt' i menuen. Klik på 'Sidehoved eller Sidefod' Skriv herefter din tekst i feltet 'Sidefod’ Klik 'OK'

2 Dagsorden 1. Velkommen Jane Wiis og Christian Harsløf, KL 2.
Status på pilotprojekt Morten Thomsen, KL 3. Implementeringsprojektet Lars Hulbæk, MedCom Poul Erik Kristensen, KL 4. Risikolog for implementeringsprojektet 5. Bølgeplan 6. Adgang til FMK uden sundhedsfaglig autorisation Poul Erik Kristensen, KL og Birgitte Drewes NSI 7. Kommunikation

3 Velkommen Velkommen Kommentarer til opsamlingen fra sidste møde?

4 Dagsorden 1. Velkommen Jane Wiis og Christian Harsløf, KL 2.
Status på pilotprojekt Morten Thomsen, KL 3. Implementeringsprojektet Lars Hulbæk, MedCom Poul Erik Kristensen, KL 4. Risikolog for implementeringsprojektet 5. Bølgeplan 6. Adgang til FMK uden sundhedsfaglig autorisation Poul Erik Kristensen, KL og Birgitte Drewes NSI 7. Kommunikation

5 Status på pilotprojekt
Avaleo har påbegyndt pilotdrift og forventes at have afsluttet pilottest i Assens kommune ved udgangen af 1.kvartal 2014. KMD er forsinket med udvikling af deres nye håndholdte løsning ”Smartcare”, hvilket har forsinket starttidspunkt for pilotdrift i Aalborg kommune. Aalborg Kommune påbegynder i mindre omfang pilotforsøg uden ”Smartcare” for et mindre antal borgere på plejecentre. CSC har udskudt certificering til april ¨Pilottest iværksættes herefter i Hedensted Kommune. Bemærkninger fra: Avaleo KMD CSC

6 Tidsplan for pilotprojekt
Centrale FMK-system Testsystem og certificering Drift Aalborg-KMD Design Udvikling, test & certificering Pilotdrift Klar til Teknisk udrulning Assens-Avaleo Design, udvikling, test & certificering Pilotdrift Klar til udrulning Hedensted-CSC Design Udvikling, test & certificering Arkitektur og sikkerhed Afklaring Håndtering af digitale signaturer Sikkerhedsgateways Januar 2013 April 2013 Juli 2013 Oktober 2013 Januar 2014 April 2014

7 Dagsorden 1. Velkommen Jane Wiis og Christian Harsløf, KL 2.
Status på pilotprojekt Morten Thomsen, KL 3. Implementeringsprojektet Lars Hulbæk, MedCom Poul Erik Kristensen, KL 4. Risikolog for implementeringsprojektet 5. Bølgeplan 6. Adgang til FMK uden sundhedsfaglig autorisation Poul Erik Kristensen, KL og Birgitte Drewes NSI 7. Kommunikation

8 Kommuner med sikkerhedsløsning
Februar 2014

9 MedComs implementeringsteam
Indsats i de tre pilotkommuner: Opringning til alle lægepraksis med tilbud om hjælp til opstart og ibrugtagning af FMK i praksis. Deltagelse i møde i kommunalt lægeligt udvalg i Aalborg Kommune. Indsats for kommuner i 1. bølge: Kontakt til kommunerne med gul, rød eller hvid ift. manglende signaturserver. Telefonisk kontakt til de kommuner, der ud fra svarene i det tidligere fremsendte spørgeskema, IKKE har haft tildelt projektlederressourcer. Tilbudt fysisk møde i kommunen med hjælp til igangsætning af projektet. Deltaget på møder mellem kommuner og kommunalt lægelige udvalg. Telefonisk kontakt til alment praktiserende læger i kommunerne i 1. bølge med tilbud om fysisk fremmøde i praksis. Løbende udsendelse af nyhedsmails bl.a. med beskrivelse af hvad MedCom kan tilbyde.

10 MedComs implementeringsteam
Fremadrettet vil fokus være: Kontakt til alle kommuner med gul, rød eller hvid farve ift. signaturserveren. Deltage på møder mellem kommuner og det lokale kommunalt lægelige udvalg. Deltage i møde med den udpegede projektleder for at yde projektledersparring i implementeringsfasen. Kontakt til de resterende almen praktiserende læger der endnu ikke har ibrugtaget FMK. Der er planlagt informationsmøder i de 5 regioner. Alle 5 møder bliver afholdt i maj måned. Informationsmøderne bygger på erfaringer fra piloten, samt giver kommunerne et overblik over ibrugtagning hos almen praksis og på sygehussiden. Disse møder planlægges i samarbejde med de udpegede KKR-repræsentanter.

11 Praktiserende læger som mangler FMK (antal ydernumre)
Februar 2014

12 Praktiserende læger som har brugt FMK indenfor de sidste 4 uger (procentdel af ydernumre)
Februar 2014

13 Procentdel af læger som har foretaget en eller flere afstemninger på FMK
December 2013

14 Anvendelse af FMK Feb. 2014

15 Dagsorden 1. Velkommen Jane Wiis og Christian Harsløf, KL 2.
Status på pilotprojekt Morten Thomsen, KL 3. Implementeringsprojektet Lars Hulbæk, MedCom Poul Erik Kristensen, KL 4. Risikolog for implementeringsprojektet 5. Bølgeplan 6. Adgang til FMK uden sundhedsfaglig autorisation Poul Erik Kristensen, KL og Birgitte Drewes NSI 7. Kommunikation

16 Risikolog for implementeringsprojektet
Se særskilt risikolog #1. De praktiserende lægers manglende KORREKTE implementering af FMK #2. De praktiserende læger bliver ikke gjort opmærksom på receptfornyelser fra kommunerne #3. Håndtering af løse recepter genereret på baggrund af dosisdispenseret medicin

17 Korrigerende handlinger på risici
#1. Dialog med PLO om samarbejdet mellem kommuner og praktiserende læger? #2. Forslag til håndtering af receptfornyelser? #3. Håndtering af løse recepter genereret på baggrund af dosisdispenseret medicin?

18 Dagsorden 1. Velkommen Jane Wiis og Christian Harsløf, KL 2.
Status på pilotprojekt Morten Thomsen, KL 3. Implementeringsprojektet Lars Hulbæk, MedCom Poul Erik Kristensen, KL 4. Risikolog for implementeringsprojektet 5. Bølgeplan 6. Adgang til FMK uden sundhedsfaglig autorisation Poul Erik Kristensen, KL og Birgitte Drewes NSI 7. Kommunikation

19 Justering af bølgeplanen
Avaleo er klar til såvel teknisk som organisatorisk implementering i 2. kvartal 2014. KMD er med færre kommuner klar til teknisk implementering i 2. kvartal 2014, men den organisatoriske implementering kan først påbegyndes efter sommerferien 2014. CSC påbegynder efter planen teknisk og organisatorisk implementering i 3. kvartal 2014.

20 Kommunal bølgeplan for 2- 4. kvartal 2014.
Februar 2014

21

22 Dagsorden 1. Velkommen Jane Wiis og Christian Harsløf, KL 2.
Status på pilotprojekt Morten Thomsen, KL 3. Implementeringsprojektet Lars Hulbæk, MedCom Poul Erik Kristensen, KL 4. Risikolog for implementeringsprojektet 5. Bølgeplan 6. Adgang til FMK uden sundhedsfaglig autorisation Poul Erik Kristensen, KL og Birgitte Drewes NSI 7. Kommunikation

23 Adgang til FMK uden sundhedsfaglig autorisation
Hjemmesygepleje (det traditionelle ældreområde) SELVSTÆNDIG adgang til FMK for bl.a. plejehjemsassistenter, SOSU hjælpere m.v. Proces med NSI for etablering af trustmodel – ”fast track” Det specialiserede socialområde (botilbud m.v.) SELVSTÆNDIG adgang til FMK for bl.a. social(pædagoger) m.v. Afgrænsning af personkreds (antal, sagsrelevant adgang og brugerstyring). Proces med departementet for etablering af trustmodel (SUM)

24 Dagsorden 1. Velkommen Jane Wiis og Christian Harsløf, KL 2.
Status på pilotprojekt Morten Thomsen, KL 3. Implementeringsprojektet Lars Hulbæk, MedCom Poul Erik Kristensen, KL 4. Risikolog for implementeringsprojektet 5. Bølgeplan 6. Adgang til FMK uden sundhedsfaglig autorisation Poul Erik Kristensen, KL og Birgitte Drewes NSI 7. Kommunikation

25 Kommunikation Kommunerne er godt på vej med håndtering af en sikkerhedsløsning. Kommunerne skal have fokus på en konkret aftale med it-leverandørerne om implementering af FMK. Kommunerne skal have fokus på at tage samarbejdet med lægepraksis op i de kommunalt lægelige udvalg. Andet?


Download ppt "Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google