Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

H VAD SKAL DER TIL FOR AT REGIONER OG KOMMUNER FØLGER RETNINGSLINJERNE FOR BARSELSOMSORG ? Roger Buch Forskningschef, Ph.d., cand.scient.pol. Danmarks.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "H VAD SKAL DER TIL FOR AT REGIONER OG KOMMUNER FØLGER RETNINGSLINJERNE FOR BARSELSOMSORG ? Roger Buch Forskningschef, Ph.d., cand.scient.pol. Danmarks."— Præsentationens transcript:

1 H VAD SKAL DER TIL FOR AT REGIONER OG KOMMUNER FØLGER RETNINGSLINJERNE FOR BARSELSOMSORG ? Roger Buch Forskningschef, Ph.d., cand.scient.pol. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

2 H VEM ER HAN ? Forsker siden 1993. Først ved Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet i Odense Amts- og kommunalvalg Partier: lokale partiorganisationer og medlemmer Amtspolitik: embedsmænd, politikere, borgere Danskernes holdning til demokrati Danskernes holdning til EU Danskernes holdning til globalisering Medier og politik Danskernes syn på public service nyheder Journalistik og kommunikation i danske regioner Siden 2004 forsker og underviser ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus

3

4 K OMMUNALPOLITIK ER VIGTIGT !

5

6

7 H VAD ER KERNEN I DET HELE ? – H VAD STYRER KOMMUNALPOLITIKKEN ? It´s the economy, stupid!

8 I T ’ S THE ECONOMY, STUPID Clintons succesfulde kampagne imod Bush i 1992: Change vs. more of the same The economy, stupid Don't forget health care

9 I KKE KUN KOMMUNER …

10 20. februar 2008

11

12

13

14 T IDENS LØSEN Fødevarekontrollen 32 kommunale levnedsmiddelkontrolenheder, to statslige kødkontroldistrikter og dele af Fiskeridirektoratet sammenlægges til 11 fødevareregioner 1. Januar 2000+ senere yderligere sammenlægning Told- og skat I 1999 selskabsligning flyttes fra kommuner til stat (20%) Nov. 2005 staten overtager også ligning af lønmodtagere Domstolsreform Fra 84 til 24 – 1. Januar 2007 Politikredsreform Fra 54 til 12 – 1. Januar 2007 Videregående uddannelse Fra 12 universitet og 13 sektorforskningsinstitutioner til 8 universiteter Udbetaling Danmark Centraliseringen internt i regioner og kommuner (skoler, biblioteker, rådhuse….) ……………………. Skifteretterne ??????

15 I T ’ S THE ECONOMY, STUPID Change vs. more of the same The economy, stupid Don't forget health care 00

16 Evalueringen af kommunalreformen 2013

17 O FFENTLIG G ÆLD

18 K OMMUNERNE HAR STYR PÅ DET – MEN DET KOSTER JOBS

19 A RBEJDSLØSHED

20 K ONTANTHJÆLP

21 H VAD FIK KOMMUNERNE TIL AT BREMSE OP ?

22 E R ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN RATIONEL ?

23 »De forværrede vækstudsigter på kort sigt indebærer, at der ikke er udsigt til et egentligt opsving de nærmeste år, og at der vil gå endnu længere tid, før vi kan forvente en normalisering af konjunkturerne« 1,25 pct. vækst!

24 ”mild vending” ”afsæt til vækst” ”meget forsigtig optimisme” ”2013 bliver bedre”

25

26

27

28

29

30 O FFENTLIG ØKONOMI FREM MOD 2020

31 I T ’ S THE ECONOMY STUPID Change vs. more of the same …. The economy, stupid Don't forget health care Økonomien uforandret historisk stram 30

32 Ældre vs. børn indtil 2048

33 S KÅL

34 H VORDAN SIKRER VI KVALITET I BARSELSOMRSORGEN … OG ALT MULIGT ANDET ? Opfyldelse af de politiske mål  Faglig kvalitet  Oplevet kvalitet Tilfredse borgere… Tilfredse brugere… Løst problemet… Det som dokumenteres… Det som føles godt i maven!

35 D EN STORE DANSKE MADPAKKEKRIG 2009-2010 “Rendyrket socialisme” “Statslig tvangsfordring” ”…med et forbud mod svinekød, kommer man til at diskriminere nogle af brugerne i daginstitutionen. Man fratager dem muligheden for at få helt normal dansk mad.” ” Man fratager forældrene retten til selv at bestemme, hvad børnene skal spise.” ”Jeg synes, det er helt grotesk, at man ikke engang vil tiltro forældre den opgave at smøre en madpakke til deres børn. ”

36 D EN GODE BYDEL ? Løsningen af sociale problemer =

37 H VAD ER DEN GODE FOLKESKOLE ? Ingen skole! Den sorte skole i 1950’erne Den frie pædagogik i 1970’erne Den individualiserede undervisning nu Hvad er den gode skole om 20 år?

38

39

40

41

42 H VAD ER DER EVIDENS FOR ?

43

44 O RGANISATIONSTEORETISKE UDGANGSPUNKTER Industrisamfundet Servicesamfundet Videnssamfundet

45 P ARTIEL VIDEN OG DELRATIONALITETERNES SKRALDESPAND Partiel viden 1 Partiel viden 2 Partiel viden 3 Partiel viden 4 g Rationalitet 1 Rationalitet 2 Rationalitet 3 g

46 T EKNISKE LØSNINGER – I NSTRUMENTEL RATIONALITET Sociologen Max Weber opdelte rationaliteten i to grundformer: Formålsrationalitet vs Værdirationalitet Instrumentel rationalitetPrincip rationalitet De bedste midler til måleneMidlerne er målene Tekniske løsninger Merit Viden, dokumentation Truslen er rationalitetens jernbur – handlinger styret af værdier, tradition og følelser fortrænges af instrumentel rationalitet, hvilket skaber tab af sammenhæng og mening…

47 Rationalitetens jernbur Følelser Traditioner Holdninger Værdier Etik

48 P ARTIEL VIDEN OG DELRATIONALITETERNES SKRALDESPAND Partiel viden 1 Partiel viden 2 Partiel viden 3 Partiel viden 4 g Rationalitet 1 Rationalitet 2 Rationalitet 3 g

49 r Rationaliteternes irrationelle jernbur

50 K AN KOMMUNER OG ALLE ANDRE OVERHOVEDET VÆRE RATIONELLE ? Samfundets og samfundsproblemernes hyperkompleksitet (Hayek) Lokal rationalitet (Allison) Den intuitive bias (Kahneman) Intuitive forståelser går forud for og rammesætter den rationelle stræben Tankemæssige mønstre og systemer Tallenes magt (Porter: Trust in Numbers) Politik Ideologi Mærkesager Kultur Rationalitet udspilles i kulturel kontekst Økonomiens dominans Det kortsigtede fortrænger det langsigtede Konklusion: det meste taler imod, at kommunerne eller andre kan handle rationelt

51 K ONKLUSIONEN Udgangspunktet: Kommunerne er fanget i økonomiens og rationaliteternes irrationelle jernbur Spørgsmålet: ”Hvad skal der til for at regioner og kommuner følger retningslinjerne for barselsomsorg?” Løsningen: Penge – eller dokumentation af overskud Firkantede lovkrav – juristeri Medier - skandaler i kommunerne

52 Jagten på den ideelle struktur? eller Jagten på den perfekte borger? bybo, selvpensionsopsparende, bilejende, pendlende, højtuddannede, internetbrugende, kritiske og utilfredse, fritvalgsforbrugende unge borgere

53 U DVIKLINGEN LANDSPOLITISK SIDEN KOMMUNALVALGET I 2009

54 H VAD ER KERNEN I DET HELE ? – H VAD STYRER KOMMUNALPOLITIKKEN ? It´s the economy …. …. And our irrationality


Download ppt "H VAD SKAL DER TIL FOR AT REGIONER OG KOMMUNER FØLGER RETNINGSLINJERNE FOR BARSELSOMSORG ? Roger Buch Forskningschef, Ph.d., cand.scient.pol. Danmarks."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google