Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dansk på andre måder - hvordan integreres it funktionelt i danskundervisningen?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dansk på andre måder - hvordan integreres it funktionelt i danskundervisningen?"— Præsentationens transcript:

1 Dansk på andre måder - hvordan integreres it funktionelt i danskundervisningen?

2 Hvordan lærer børn? Det spæde barn – sanseindtryk – (inter)aktivitet – indre repræsentation - Piaget Hjælp fra voksen eller dygtigere kammerat – zonen for nærmeste udvikling – Vygotsky Scaffolding (stilladsering) – understøtte elevens læring – Wood, Bruner & Cole; Engeström (in Bundsgaard 2005)

3 Samarbejde og samtale Tre former for samtale –Disputerende: hver holder på sit –Akkumulerende: parterne bekræfter hinanden –Eksplorativ: parterne udfordrer synspunkter og udforsker nye muligheder

4 Regler for samarbejde 1.Alle relevante oplysninger deles 2.Alle forsøger at blive enige 3.Alle tager ansvar for fælles beslutninger 4.Alle argumenterer for deres synspunkter 5.Synspunkter og argumenter udfordres 6.Alternativer diskuteres før man træffer en beslutning 7.Alle medlemmer af gruppen opfordres til at tale af de andre (Dawes, Mercer, Wegerif)

5 Lærerens rolle Traditionel undervisning: I: (lærerens) Initiativ R: (elevens) Respons F: (lærerens) Feedback – follow up

6 IRF undervisning kendetegnes ved Læreren er i centrum Læreren er i besiddelse af (al) viden Eleven tilegner sig lærerens viden

7 Og er velegnet, hvis mængden af viden er overskuelig der er entydige svar på alt tilværelsen er forudsigelig elevernes og samfundets fremtid bygger på reproduktion af det eksisterende Som fx i landbrugskulturen før den industrielle revolution

8 Tendenser i samtiden Hastig udvikling indenfor: –Viden Mængde Foranderlighed Tilgængelighed –Teknologi –Kommunikation

9 Hvilket medvirker til: Uoverskuelighed, uforudsigelighed, flertydighed Læreren har ikke monopol på viden Eleverne er vidende, men deres viden er ofte fragmenteret, detaljeret og teoretisk

10 Fra undervisning til læring Eleven i centrum Elevens aktive tilegnelse Udgangspunkt i det eleven kan og ved Læreren motiverer, tydeliggør mål og skaber rammer og stilladser for elevens læring

11 Opsamling Aktiv elev i centrum for egen læring Zonen for nærmeste udvikling Stilladsering Udviklende samtale – samarbejde

12 Krav til undervisningen Eleven skal være aktiv Hun/han skal udfordres i zonen for nærmeste udvikling Der skal ydes støtte i processen Fælles mål Evaluering X 24 elever!

13 It – lærerens assistent CSCL – computer supported collaborative learning – fx udviklende samtale ved computeren Interaktiv assistent – gruppe-/projektarbejde med kurser efter behov Funktionel – formelt princip – træningsprogrammer på nye måder Hjemmesiden som den røde tråd i kommunikation, progression og evaluering Tilrettelæggelse af stilladserende forløb

14 Konkrete ideer og forslag 0.- 3.kl. Indkulturering Legeskrivning og illustration af egne tekster It indgår i rollelege Kommunikation med forældre og andre Webkamera - mundtlig fortælling, andre udtryksformer, oplæg til respons, refleksion Hjemmesider – præsentation, kommunikation, portefølje, (læse-) log, individuelle og gruppeopgaver Læsning i funktionel sammenhæng

15 Ideer, forløb og materialer til 4.- 6.kl. Egen hjemmeside udvikles – menustruktur – kategorisering Præsentation af egne og fælles produkter, kommunikation og dokumentation Klassens avis – respons på tekster, sprog- og grammatikarbejde Barndomserindringer – egne, forældre, bedsteforældre Fælles tekster – genre, sprog, person- og miljøskildring, komposition, illustration m.m. Begyndende brug af internet (Grønlandsemne) HCSøg (hcsoeg.dk) Mikro Værkstedet – elevaftalen Dynamitbogen.dk Mikro Værkstedet - elevaftalen Handicappet – og hva’ så? Byskov og Keinicke, Alinea

16 Ideer, forløb og materialer til 7.- 9.kl. Hjemmeside som led i projektforløb (Hockey) Læs Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog (og/eller Nynnes Dagbog). Eleverne vælger hver en person og skriver hans/hendes weblog på hjemmesiden og kommenterer hinandens log undervejs. Læreren samler op på diskussioner m.m. undervejs. Digt, salme, årstidssang eller lignende illustreres vha digitalfotos og billedbehandlingsprogram. Tekst og billeder evt. med underlægningsmusik samles i pptpræsentation Eller digtet sættes i musik/rappes og der laves musikvideo Dynamitbogen.dk Mikro Værkstedet – elevaftale Webparlament.dk Mikro Værkstedet - elevaftale

17 Henvisninger www.kuehn.dk/lisbet www.kuehn.dk/kursus www.bundsgaard.net www.tallerupskolen.dk/96 www.tallerupskolen.dk/99 - se også de øvrige klassers hjemmesiderwww.tallerupskolen.dk/99 www.tallerupskolen.dk/parlament www.tallerupskolen.dk/hockey www.dynamitbogen.dk www.hcsoeg.dk www.webparlament.dk http://www.rupertwegerif.name/

18 Litteratur – it og læring It og læring: Bundsgaard, Jeppe: Bidrag til danskfagets it-didaktik, Forlaget Ark 2005 Bundsgaard, Jeppe og Kühn, Lisbet: Danskfagets it-didaktik, Gyldendal forthcoming Mathiasen, Helle (red.): It og læringsperspektiver, Alinea 2003 Sørensen, Birgitte Holm (red.): Multimediedidaktik og læring – børn og unges multimedieproduktion, Gads Forlag 2001 Cook, Deirdre og Finlayson, Helen: IKT i klasserommet interaktive barn, kommunikativ læring, Gyldendal Norsk Forlag 2003 Sørensen, Holm Birgitte; Jessen, Carsten og Olesen, Birgitte R. (red.): Børn på nettet. Kommunikation og læring, Gads Forlag 2002 Wegerif, Rupert: Se flere artikler om emnet på http://www.rupertwegerif.name/ http://www.rupertwegerif.name/

19 Litteratur - dansk Dansk: Kjertmann, Kjeld: Læsetilegnelse- ikke kun en sag for skolen, Alinea 2002 Trageton, Arne: At skrive sig til læsning, Gyldendal 2004 Sørensen, Birte: Litteratur – forståelse og fortolkning, Alinea 2001 Henningsen, Sven Erik og Sørensen, Birte: Danskfagets didaktik, Dansklærerforeningen (1995) 2004 Henningsen, Sven Erik og Sørensen, Birte (red.): Danskdidaktiske synsvinkler, Dansklærerforeningen 1999

20 Litteratur - læring Læring: Illeris, Knud: Læring – aktuel læringsteori i spændingsfeltet mellem Piaget, Freud og Marx, Roskilde Universitetsforlag (2001) 2003 Hansen, Jan Tønnes og Nielsen, Klaus (red.): Stilladsering – en pædagogisk metafor, Forlaget Klim 1999 Lave, Jean og Wenger, Etienne: Situeret Læring, Hans Reitzels Forlag (1991) 2003 Kreisler, John: Læring, magt og individualitet – når pædagogik iscenesættes som selvbestemmelse, Gyldendal 2002 Dawes, L., Mercer, N. and Wegerif, R. (2004) 2nd Edition. Thinking Together:A programme of activities for developing thinking skills at KS2. Questions Publishing. 124 pages (A4). ISBN 1-84190-035-4 Se også http://www.rupertwegerif.name/http://www.rupertwegerif.name/ Bruner, Jerome: Mening i handling, (1990) Klim 1999

21


Download ppt "Dansk på andre måder - hvordan integreres it funktionelt i danskundervisningen?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google