Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lederforum Dagsorden: Generel orientering

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lederforum Dagsorden: Generel orientering"— Præsentationens transcript:

1 Lederforum Dagsorden: Generel orientering
Torsdag den 21. juni 2007 Dagsorden: Generel orientering Aftalestyring – status 2004 og koncept for evaluering IT-området Udviklingsstrategien Lønpolitik TR-vilkår Ledelsesværdier

2 Generel orientering v/Benny Balsgaard

3 Dialogbaseret aftalestyring
v/Steen H. Klausen Gensidig forpligtelse til udvikling DIALOG AFTALE

4 Dagsorden Evaluering dialogbaseret aftalestyring
Status - dialog og aftale Evalueringskoncept Organisationen har travlt med skabe en fælles retning for fremtiden – via vision, politik og målformulering – sideløbende med dritsharmonisering Visions- og politikformulering Udviklingsstrategier –vision Politikker, jf. sundhed, frivillighed mv. Aftaler

5 Overordnet implementeringsplan
Efteråret Foråret Efteråret jan. 2008 Information og aftale 2007 Information målsætninger 1 generation aftaler Dialog –inddragelse Evt. arbejdsgrupper alle fagområder Inddragelse Dialogmodeller Dialog ml. politikere og bruger Status og –aftale 2008 Status på mål –og implementering Nye aftale for 2008 Budget Ny aftale 2008

6 Evaluering af aftalestyring
Mini-evaluering af proces aftale 2007 samt koncept for aftalestyring Indkalder arbejdsgruppen for aftalestyring juni Samtalerunde med fagchefer i juni/august Output er en endelig tidsplan for udformning af aftalerne for 2008 og evt. justering af koncept Evaluering af spilleregler – decentrale ledelse og central styring Input aftaleholdere i august/september samt høring såfremt der væsentlige ændringer af spillereglerne Resultat d. 22 nov. på lederforum Spilleregler vedtages i kommunalbestyrelsen i december 2007

7 Status dialog og aftale
Visions- og politikformulering Dialog Politikere og dialog – en ny verden Aftalerne 2008 Organisationen har travlt med skabe en fælles retning for fremtiden – via vision, politik og målformulering – sideløbende med dritsharmonisering Visions- og politikformulering Udviklingsstrategier –vision Politikker, jf. sundhed, frivillighed mv. Aftaler De formelle dialogstrukturer er under opbygning – fagcheferne gør stort stykke arbejde – men der også forskel fra fagområde i forhold til traditioner og konkret udfordringer. Dialog på mange forskellige niveau – men væsentligt for 2008 er jeres inddragelse af medarbejdere i implementering og udviklingen af nye indsatsområder

8 indsatsområder (fagudvalg)
Årets cyklus 2008 Aftale Administration Evaluering Jan. Tilpasning Budget / mål Dialog Dialog Okt. April Årets gang – betyder for institutionerne Dialogen i efteråret er primært i forhold Trepartdialog eller individuelle samtaler – ved indgåelsen af samtale og som opfølgning på samtalen Budget Strategi – og budgetseminar Juli Budget-seminar Prioritering indsatsområder (fagudvalg)

9 På vej mod aftaler 2008 for institutionen
Dialog m. fagchefen om indsatsområder for 2008, jf. fagudvalg og budgetseminar 1. oktober status-opfølgning på eksisterende indsatsområder Udmelding af endelige politiske og faglige mål/indsatser i nov. Institutionens egne indsatser ca. d. 1. dec. Aftaler behandles af direktionen i december

10 Evalueringskoncept Evalueringskoncept Hvad gør vi ?
Bl.a. målopfølgning på aftalerne Afrapportering på aftaleniveau og fagområdeniveau samt dialog m. politikere Oplevet kvalitet – dvs. brugerundersøgelser mv. Udvikling af evaluering – og læringskultur – hvordan ? Hvad gør vi ? Samarbejde med KREVI (kommunale evalueringsinstitut) Organisationens evalueringspraksis – samarbejde med syddansk universitet Kvalitetsrapporter på skoleområdet – fokus på centrale kvalitetsindikatorer Ledelsesinformation

11 Visions-ledelse

12 Analyse af IKT-udgifter
v/Michael Hansen

13 Formålet med analysen I efteråret 2006 nedsættes arbejdsgruppe bestående af Økonomistab, Epo og IT. Gruppens kommissorium er at skabe gennemskuelighed på IT-udgifterne samt anvise en besparelse i 2007 på 4,0 mio. Kr. Logo er kommunevåben og navnetræk

14 At få udarbejdet budget for de samlede IKT- udgifter
At få belyst, hvad det koster at drive en IT- arbejdsplads At få opbygget en kontoplan der samtidig gør det muligt at opgøre udgifter på tværs af organisationen At der anvises en besparelse på 4,0 mio. Kr. At der udarbejdes en beskrivelse af procedure ved start af nye projekter Logo er kommunevåben og navnetræk

15 Samlet budget for IKT-udgifter
Historisk set et stigende behov for øget budget De fleste udgifter har været afholdt på fællesudgifter – hertil kommer fagsystemer der typisk er afholdt på omkostningsstederne “De gamle kommuners budgetter” er samlet hos IT-staben. Nye systemer I forbindelse med harmoniseringen er finansieret af en samlet central pulje. Logo er kommunevåben og navnetræk

16 Det er besluttet at vi skal teknologisikre
Analysen har vist at teknologisikring kan holdes inden for det nuværende budget. Fremtidige arbejdspladser skal finansieres af aftaleholder selv - både hardware og licenser Hjemmearbejdspladser betales af aftaleholder Logo er kommunevåben og navnetræk

17 IKT-systemer fra “amtet”
Kommunen er kompenseret via bloktilskud IT er ikke fuldt kompenseret Der kan “dukke” uforudsete ufgifter op som følge af “nye systemer” Logo er kommunevåben og navnetræk

18 KMD KMD-aftalen forhandles centralt Alle kendte udgifter er indeholdt
Nye tiltag/anskaffelser af KMD-systemer skal godkendes inden anskaffelse Projektskema skal benyttes Logo er kommunevåben og navnetræk

19 Centralt/decentralt budgetansvar
Decentral budgetansvar Bogføring sker decentralt på konti tilknyttet IT Der er oprettet IT-konti på de relevante omkostningssteder Kontaktpersoner på kontoplan - Øko- staben Logo er kommunevåben og navnetræk

20 Specielt om telefoni Der er oprettet konti hos alle aftaleholdere
Budgetterne centraliseres hos IT-staben i første omgang Bogføring sker decentralt Forbrugslister tilsendes aftaleholderne Logo er kommunevåben og navnetræk

21 Nye IT-projekter Alle nye IT-projekter skal beskrives og godkendes på projektskema - D:\Lederforum\Skabelon for Projektbeskrivelse.DOC Projekterne godkendes af IT, EPO og Økonomi Ingen nye tiltag på IT-området må iværksættes uden der foreligger godkendt projektskema Projektskema ligger på intranet – fælles værktøjer - projekter Logo er kommunevåben og navnetræk

22 Konklusion Decentral budgetansvar – central styring
Krav om IT-udgifter bogføres korrekt og der er budgetmæssig dækning Alle ændringer i IT skal aftales med IT-staben og der skal fremsendes projektskema til endelig godkendelse Alle fakturaer skal fremsendes og påføres til budgetansvarlige med korrekt EAN-nummer Logo er kommunevåben og navnetræk

23 Spørgsmål ? Logo er kommunevåben og navnetræk

24 Udviklingsstrategien
v/Christian Tønnesen

25 Lønpolitik TR-vilkår Ledelsesværdier
Orientering Lønpolitik TR-vilkår Ledelsesværdier


Download ppt "Lederforum Dagsorden: Generel orientering"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google