Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Koncern IT.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Koncern IT."— Præsentationens transcript:

1 Koncern IT

2 Hvad er Koncern IT? 170+ medarbejdere 6 enheder 1 lokationer
Al it-udvikling, drift og overordnet koordinering af implementering af Region Hovedstaden Hovedsæde: Borgervænget 7, 2100 Kbh Ø 2

3 Hvad er Koncern IT? 3

4 Organisation 4

5 Hvem servicerer vi? • 10 hospitaler • 8.500 sengepladser
• medarbejdere • årlige patientbehandlinger • 2,1 mio. årlige ambulante besøg • Over pc-arbejdspladser • servere

6 Primære opgaver • EPJ-handlingsplan • Sundheds-it-strategi
• Daglig drift, 24 timer i døgnet, 365 dage om året

7 Værdier for Koncern IT Vi har fokus på kundernes behov
Vi leverer synlige og brugbare resultater Vi er troværdige Vi arbejder smart Vi er fagligt kompetente Vi skaber et spændende miljø Vi er ordentlige

8 Service Management – primære opgaver
Styring af service management Drift-management Kunde-management Infrastruktur-management

9 Strategi & udvikling – primære opgaver
Udarbejde strategier for forretningsområder Udarbejde og vedligeholde regionens it-arkitektur Håndtere udviklings- og anskaffelsesprojekter Dokumentere og formidle strategi- og arkitekturarbejdet Udvikle og vedligeholde relevante metoder og styringsværktøjer.

10 Driftsleverance – primære opgaver
Levere drift af al infrastruktur og applikationer i koncernen Overholde service-aftaler på driftsområdet Overvåge og yde driftsupport Være kontraktholder på opgaver leveret af eksterne leverandører

11 Implementering – primære opgaver
Støtte udviklings- og anskaffelsesprojekter samt hospitalerne med opgaver og aktiviteter ved organisationsforandring uddannelse effektvurdering

12 Sundheds-it – primære opgaver
Lede portefølje af analyse- og anskaffelsesprojekter Sikre rettidig udvikling af løsninger Forvalte lovkrav til it-løsninger i sundhedsvæsenet Sikre at partneres behov for it-støtte opfanges, formuleres og konkretiseres i projektform Bidrage med it-løsninger til at optimere patientforløb Udvikle og vedligeholde fagligt bundne standarder, strategier, metoder og modeller

13 Sekretariatet – primære opgaver
Sekretariatsbetjening af Koncern IT’s ledelse Kommunikation Overordnet styring af ressourcer og aftaler HR- og personalerelaterede områder Kontor- og ejendomsservice

14 Informationssikkerhed – primære opgaver
Informationssikkerhedspolitik og –retningslinjer Risikovurderinger og overordnet beredskabsplan Rådgivning om informationssikkerhed Udarbejdelse af materiale om informationssikkerhed Opfølgning og kontrol Rapportering til koncerndirektionen

15 Systemforvaltningen - sammensætning

16 Systemforvaltning - formål
Foretage overordnet og tværgående prioriteringer, planlægning og styring. Godkendelse af individuelle årsplaner samt indstille en samlet årsplan for systemområdet til den udvidede direktørgruppe.

17 Nu og fremover Kommende EPJ i Region Hovedstaden:
En sømløs informationsudveksling mellem kliniske og parakliniske afdelinger Understøttelse af kliniske arbejdsprocesser Sammenhængende hospitalssystem for alle faggrupper Standardplaner og standardssystemer

18 EPJ i landskabet teknologi it sundheds-it hospitals-it KITA epj-system

19 Fokusområder Udgangspunkt:
45 projekter - samlet til 20 projektområder - inddelt i 5 indsatsområder Elektronisk Medicin Modul (EPM) Notatfunktionalitet og Sundhedsfagligt Indhold (SFI) Kliniske servicesystemer Klinisk-administrative systemer Den tekniske it-infrastruktur (it-basis)

20 Grundsten i EPJ- handlingsplan 2007
Tæt samarbejde og koordinering med regeringen på EPJ-området Den kliniske arbejdsplads skal udvikles Kvalitative og kvantitative fordele til klinikerne hurtigst muligt Ingen store udviklingsprojekter Videreudvikling og brug af allerede udviklede moduler Tidligere erfaringer skal nyttiggøres

21 EPJ – nationale tiltag Den nationale EPJ-bestyrelse: Eksternt EPJ – review Status for EPJ-situationen i dag Input til kommende national it-strategi for sundhedsvæsnet Ekspertpanel har fulgt udarbejdelsen af reviewet Standarder indgår i kommende strategi (G-EPJ, SundTerm etc.) Region Hovedstaden følger og bidrager aktivt til det nuværende og fremtidige nationale arbejde – ligesom vi hele tiden har gjort

22 Umiddelbare gevinster for borgerne
Færre fejlmedicineringer Mere rutineret personale, der kender værktøjerne Bedre overblik over, hvad der sker hvornår Ingen glemte/gemte patientjournaler Garanti for at egen læge har komplette oplysninger Ingen bortkomne prøveresultater Tidsbesparelser, fordi data altid er der, hvor de bør være


Download ppt "Koncern IT."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google