Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Indsatser med relation til rusmiddelområdet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Indsatser med relation til rusmiddelområdet"— Præsentationens transcript:

1 Indsatser med relation til rusmiddelområdet
i Aabenraa Kommune Rusmiddelkoordinator: Ken Grøndahl Lassen

2 Indsatser med relation til rusmidler.
Forebyggelse: - SSP. - UNG til UNG. - Sociale misforståelser. Ungecenter: - 3 anonyme samtaler -> en sag i familieafdelingen. Udredning af unge med stofmisbrug. - Grupper for unge og forældre. - Åben Rådgivning på skolerne. - ADL træning. Bjerggade 8 – Hus for unge: - Misbrugsbehandling for unge under 18 år. - Aktiviteter for unge i tidsrummet 14:00-22:00. - Individuelle indsatser bestilt af sagsbehandler. (Kan være op til 23 år.) 18 år Misbrugscenter: Øvrigt: - Forbehandling i arresthusene i Aabenraa, Sønderborg, Tønder og Haderslev. Facebook (Klik) Uddannelse af frontpersonale (Video) Alkohol: - Individuel behandling. - Motivationsgruppe. - Familiebehandling. (Video) - Familiesamtaler - Parsamtaler - Pårørendesamtaler/grupper - Børnesamtaler/grupper - Antabus - Ambulant afgiftning/stabilisering. Stof: - Individuel behandling. - Motivationsgruppe. - Pårørendesamtaler. - Subsitutionsbehandling/lægesamtaler. - Ambulant afgiftning/stabilisering. Fælles: - Dagbehandling (Gruppeforløb). (Video) - Halvvejshuset. (Video) - Henvisning og opfølgning døgnbehandling. Øvrige kommunale: - Pædagogisk vejlederteam §99 (Udsattekonsulent Torben Ravn Jensen) - SKP-konsulent Kim Minke (Jobcenter)

3 Indsatser med relation til rusmidler.
Projekter: - Unge med psykiske vanskeligheder – overgang fra barn til voksen. Nøgleord: De unge får ejerskab af egen sag. Tværfagligt samarbejde både internt men også psykiatrien. Metodeudvikling. Forskningsprojekt Metodeprogram stofbehandling – slutter 31. december (Video) Nøgleord: Afprøvning af evidensbaserede metoder. Udvikling af medarbejdere. Tværfagligt samarbejde. Opsporende medarbejder. - Forskningsprojekt Relay – Slutter 1. november Nøgleord: Alkohol. Sygehus. Opsporende samtale. Motivationssamtale. Kvalitet i alkoholbehandlingen – Slutter 31. oktober Nøgleord: Familiebehandling. Metodeudvikling. Tværgående KL projekt. – Slutter 31. december Nøgleord: Tværfagligt samarbejde både internt men også ifht. psykiatrien. Dobbelt diagnose.

4 Særlige fokuspunkter: - Uddannelse af frontpersonale i den svære alkoholsamtale.
Frontpersonale, der uddannes i at føre en samtale omkring alkoholvaner som en fast del af en udredning: Målgruppen er frontpersonale med direkte borgerkontakt i Jobcenter, Sundhedscenter, Socialrådgivere i familieafdelinger m.m. Frontpersonale, der uddannes i at kunne indbyde til og føre en anerkendende samtale omkring alkoholvaner ved tegn på mistrivsel: Målgruppen er pædagoger, lærere, støttepersoner og hjemmehjælpere m.m. Undervisningen vil fokusere på en samtale omkring alkoholvaner i de situationer, hvor personalet vurderer, at alkohol har en indflydelse på borgerens eller familiens hverdag, f.eks. når et barns mistrives pga. forældrenes alkoholforbrug. Frontpersonale, der uddannes i at yde vejledning om kommunens tilbud: Målgruppen er frontpersonale i Borgerservice og biblioteker m.m. Undervisningen vil have fokus på, at personalet vil blive i stand til at vejlede omkring de rette tilbud ved henvendelse fra en borger. Sundhedsstyrelsen har i forebyggelsespakken omkring alkohol anbefalet uddannelse af frontpersonale. Sundhedsstyrelsen anfører, at metoden med en kort samtale omkring alkoholvaner har stor evidens for at borgere nedsætter deres alkoholforbrug. - Sociale misforståelser i 6. og 9. klasserne. (2015). - Ressource personer i folkeskolen (2015).


Download ppt "Indsatser med relation til rusmiddelområdet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google