Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Det nationale ICS og DUBU superbrugerseminar 13

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Det nationale ICS og DUBU superbrugerseminar 13"— Præsentationens transcript:

1 Det nationale ICS og DUBU superbrugerseminar 13
Det nationale ICS og DUBU superbrugerseminar 13. november 2014 Hotel Nyborg Strand

2 Workshop 2 ”Skab motivation blandt dine kolleger ”
ICS-superbrugernes bidrag til et godt fagligt miljø omkring ICS

3 Superbrugerrollen Odense kommunes definition:
”En superbruger er en person, der er med til at forankre ICS i organisationen Forankring handler både om tænkning, tilgang og teknik.” ”Kvalitet i superbrugerrollen er : at være positiv, opmærksom, tilgængelig og opsøgende, og være med til faglig udvikling til gavn for borgerne, faget og os selv.”

4 Superbrugerrollen Superbruger - Socialrådgiver:
Rådgive og vejlede kollegaer – overordnet, ikke sparring vedr. problematikken, men sparring vedr. brug af metoden. Det gøres f.eks. ved at Bruge ICS-tænkningen i sagsdrøftelser Være praktikeren, der har prøvet det før Vise det gode eksempel på en sag for kollegaerne Introducere nye kollegaer sammen med fagspecialisten Sammen med teamleder og fagspecialist udbrede ICS-tænkningen til samarbejdsparter Være mere tilgængelige i dagligdagen – have tid til at rådgive kollegaerne Heppe – bevare gejsten / nedtone forvirring og modstand Deltage i evaluering og praksis-udvikling Deltage i netværk

5 Superbrugerrollen Superbruger – Konsulent:
Sikre opdatering, opsamling og overblik. Det gøres f.eks. ved at Have kontakt til socialstyrelsen Overblik vedr. nye tiltag omkring ICS Opsamling og evaluering vedr. ICS i CBU. Inddragelse i svære sager, hvor ”indhold” og metode bliver ”mudret”. Bevare helikopterperspektivet Samarbejde med eksterne samarbejdsparter (PPR) – inddrage og udbrede Sikre ICS anvendes underordnet hvilket fora man er i At være faciliterende – understøttende (deltage på teammøder + individuel sparring) Fuldt overblik over alle metodens redskaber

6 Spørgsmål til refleksion
Hvilke positive og/eller udfordrende reaktioner møder du i relation til motivation omkring ICS på din arbejdsplads? Hvad er i spil? – Hvordan kan det give mening?

7 Reaktioner på forandringer er mangfoldige
Nogle vil opleve at det nye skaber mulighed for nytænkning og udvikling. Andre følger med strømmen. Nogle forholder sig kritisk og oplever fravær af mening.

8 Identificér modstanden
I forandringsprocesser er modstand et naturligt og nødvendigt element. Det vil sige at vi i første omgang må tillade frustrationen at få plads og dernæst identificere hvad modstanden består af: - Frygten for det nye og ukendte? - Uenighed i metodens grundprincipper? - Frygten for ikke at ”slå til”? - Handler det om noget helt andet, der foregår i organisationen? - Opleves metoden som mere omfattende end det vi gjorde i forvejen?

9 Identificér modstanden
Hjælp dine kolleger til at blive konkrete når de skal formulere hvad der er svært = nedbryd processen i delelementer. Hvor opstod frustrationen? (I en undersøgelse kan det være i forskellige faser, f.eks. analysen)

10 Aaron Antonoysky Helbredets mysterium (1923-1994)
Oplevelse Af Sammenhæng – OAS – Indeholder forholdet mellem begreberne: Meningsfuldhed Håndterbarhed Begribelighed

11 Minimér modstanden ICS er ikke nyt for en socialrådgiver!
Vi har alle ICS’en i os. Hjælp dine kolleger til at identificere hvornår de faktisk allerede bruger metoden uden at være klar over det! = der opstår din mulighed for at anerkende. Spred budskabet at ICS ikke er raketvidenskab! Det handler om systematik. Hold ud og acceptér din kollegas synspunkt! – men du må gerne udfordre.

12 Motivation og belønning
At udlodde en belønning, når et mål er nået= at anerkende at ting tager tid (ét af de syv sigtepunkter) Udlod en konkurrence, når du vil prøve noget af som superbruger: ”Hvis vi gennemfører det her sammen, så er der en belønning af hente”= at legalisere dét at bede om hjælp! Kig indad som superbruger. Mangler du begejstring? Hvad skyldes det? Mangler du tid til din superbrugerfunktion? (Husk de syv sigtepunkter – ledelsen går foran)

13 Alle mand om bord Motivation og anerkendelse hænger sammen. Anerkendelse = at se og forstå den anden parts udgangspunkt. Anerkendelse bygger på tillid. Tillid skaber mulighed for at spørge: Hvad har du brug for, for at komme i gang med ICS?

14 Eksternalisering (White)
Eksternaliserende sprogbrug kan være hjælpsomt. At eksternalisere = at adskille problemet fra personen Navngiv problemet: Fx. Uviljen, Tristheden, Sorgen. Spørg undersøgende ind til Fx ”Uviljen”. problemet er problemet personen er personen

15 Eksternalisering (White)
Spørg undersøgende ind til Fx ”Uviljen”. Fx: Hvornår er Uviljen stærkest? Hvad gør den så? Hvornår er Uviljen svagest? Hvad er i spil når Uviljen ikke bliver nødt til at gøre opmærksom på sig selv? Hvornår spænder Uviljen ben for samarbejdet med andre? Hvad er det Uviljen så vil gør opmærksom på?

16 Refleksion i mindre grupper: Hvis du skulle give et godt råd i forbindelse med dine erfaringer om at skabe motivation – Hvordan ville det lyde? Hvilke vellykkede erfaringer har du med at skabe motivation i teamet? Konkretiser erfaringerne så meget som muligt: Hvad motiverede? Hvornår opdagede du at motivation var skabt? Hvordan blev du blev opmærksom herpå? Hvordan var det anderledes? Hvad skabte motivationen grobund for? Hvilken effekt havde det i forhold til dig selv, de øvrige ansatte, forældrene og børnene? Osv.

17 Tak


Download ppt "Det nationale ICS og DUBU superbrugerseminar 13"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google