Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde omkring udsatte familier Aulum 26 november 2009.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde omkring udsatte familier Aulum 26 november 2009."— Præsentationens transcript:

1 Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde omkring udsatte familier Aulum 26 november 2009

2 Nogle grundtanker om børn i udsatte familier Psykisk sygdom hos forældre er et opvækstvilkår Psykisk sygdom hos forældre er et opvækstvilkår Indsatsen overfor barnet skal supplere/ kompensere for mangler i opvækstmiljøet Indsatsen overfor barnet skal supplere/ kompensere for mangler i opvækstmiljøet Barnet kan kun gøre brug af en kompenserende støtte, hvis forældrene tillader at den gives. Barnet kan kun gøre brug af en kompenserende støtte, hvis forældrene tillader at den gives. Derfor skal der i en samordnet indsats være kontakt med forældrene for at tydeliggøre barnets behov og sikre accept af at de tilgodeses Derfor skal der i en samordnet indsats være kontakt med forældrene for at tydeliggøre barnets behov og sikre accept af at de tilgodeses

3 Nogle grundtanker fortsat… Der er ikke altid eller sjældent ressourcer til en egentlig terapeutisk indsats Der er ikke altid eller sjældent ressourcer til en egentlig terapeutisk indsats Barnets modstandsdygtighed øges, hvis det kan gøre brug af et netværk uden for familien Barnets modstandsdygtighed øges, hvis det kan gøre brug af et netværk uden for familien Indsatsen vil ofte være langvarig, ikke nødvendigvis intensiv Indsatsen vil ofte være langvarig, ikke nødvendigvis intensiv Indsatsen forankres primærkommunalt og vil ofte være tværfaglig og tværsektoriel Indsatsen forankres primærkommunalt og vil ofte være tværfaglig og tværsektoriel

4 Sårbarhed og resiliens Ikke alle børn, der udsættes for belastninger, udvikler psykiske problemer Ikke alle børn, der udsættes for belastninger, udvikler psykiske problemer Belastningsfaktorer er Belastningsfaktorer er Stressende livsomstændigheder Stressende livsomstændigheder Psykisk lidelse hos forældre Psykisk lidelse hos forældre Misbrug hos forældre Misbrug hos forældre Fysisk og somatisk betingede belastninger Fysisk og somatisk betingede belastninger Belastende sociokulturelle forhold Belastende sociokulturelle forhold Belastende skoleerfaringer Belastende skoleerfaringer

5 Sårbarhed og resiliens – fortsat… Resiliens/ modstandsdygtighed bygger på Resiliens/ modstandsdygtighed bygger på Personlig kompetence dvs motorik, aktivitet, selvtillid og selvstændighed, overblik og handlekraft Personlig kompetence dvs motorik, aktivitet, selvtillid og selvstændighed, overblik og handlekraft Social kompetence dvs at etablere og opretholde kontakt med andre voksne og børn i netværket Social kompetence dvs at etablere og opretholde kontakt med andre voksne og børn i netværket Sårbarhed øges ved belastninger; overvindes belastningen, øges resistensen, mens belastninger, der kronisk ligger udenfor proximale udviklingsområder, øger sårbarheden Sårbarhed øges ved belastninger; overvindes belastningen, øges resistensen, mens belastninger, der kronisk ligger udenfor proximale udviklingsområder, øger sårbarheden

6 Den forebyggende indsats Opsporing Opsporing Forankring af sagen Forankring af sagen Intervention/ koordineret indsats Intervention/ koordineret indsats Sagsansvar : ansvar for samordning af indsatsen Sagsansvar : ansvar for samordning af indsatsen Behandlingsansvar: ansvar for støtte / indsats overfor klient Behandlingsansvar: ansvar for støtte / indsats overfor klient

7 Hvad kræver en sag? Hvad er problemstillingen som den foreligger ud fra de givne informationer? Hvad er problemstillingen som den foreligger ud fra de givne informationer? Hvem er involveret og hvem bør involveres? Hvem er involveret og hvem bør involveres? Hvad skal yderligere undersøges? Hvad skal yderligere undersøges? Hvem har ansvaret for sagen? Hvem har ansvaret for sagen?

8 Model til at orientere sig efter … De 4 P´er De 4 P´er Precipitating- udløsende faktorer Precipitating- udløsende faktorer Predisposing- prædisponerende faktorer Predisposing- prædisponerende faktorer Perpetuating- vedligeholdende faktorer Perpetuating- vedligeholdende faktorer Protective- beskyttende faktorer Protective- beskyttende faktorer

9 Hvad gør det ved en… Man kan føle modvilje, ubehag Man kan føle modvilje, ubehag Det kan være umuligt at identificere sig med personen eller man forstår det alt for godt Det kan være umuligt at identificere sig med personen eller man forstår det alt for godt At man synes ekstremt godt om personen eller gruer for at møde vedkommende At man synes ekstremt godt om personen eller gruer for at møde vedkommende At man i usædvanlig grad beskæftiger sig med personen også når der ikke er kontakt At man i usædvanlig grad beskæftiger sig med personen også når der ikke er kontakt At man har svært ved at holde koncentrationen i mødet med personen, bliver særlig træt eller forvirret i kontakten med vedkommende At man har svært ved at holde koncentrationen i mødet med personen, bliver særlig træt eller forvirret i kontakten med vedkommende

10 Fortsat… At man føler sig sårbar og er defensiv overfor personen At man føler sig sårbar og er defensiv overfor personen At man misforstår eller fejlfortolker hvad vedkommende siger eller gør At man misforstår eller fejlfortolker hvad vedkommende siger eller gør At man involverer sig og identificerer sig stærkt med personen og med hvordan andre forholder sig til vedkommende. At man involverer sig og identificerer sig stærkt med personen og med hvordan andre forholder sig til vedkommende.

11 Faldgruber i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde Usikkerhed/ trang til at være enig Usikkerhed/ trang til at være enig Faglighed overfor sund fornuft Faglighed overfor sund fornuft Problembeskrivelse / problemårsag Problembeskrivelse / problemårsag Svar på spørgsmål i stedet for spørgsmål Svar på spørgsmål i stedet for spørgsmål

12 Faldgruber fortsat… At varetage sin egen opgave også selvom andre ikke tager deres At varetage sin egen opgave også selvom andre ikke tager deres Autoritetsforhold Autoritetsforhold Stærk følelsesmæssig involvering i familien Stærk følelsesmæssig involvering i familien


Download ppt "Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde omkring udsatte familier Aulum 26 november 2009."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google