Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kildeskolen Kildeskolens struktur. Skolens formål skabe et alsidigt og udfordrende læringsmiljø danne grupper af en størrelse som præges af mangfoldighed.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kildeskolen Kildeskolens struktur. Skolens formål skabe et alsidigt og udfordrende læringsmiljø danne grupper af en størrelse som præges af mangfoldighed."— Præsentationens transcript:

1 Kildeskolen Kildeskolens struktur

2

3 Skolens formål skabe et alsidigt og udfordrende læringsmiljø danne grupper af en størrelse som præges af mangfoldighed eleverne lærer, at vi alle er forskellige og respekterer hinanden for den forskellighed skabe høj faglig dynamik et læringsmiljø som giver eleverne mulighed for at lære af hinanden en vedkommende undervisning for alle børn og undervisningsmetoder der tager hensyn til, at børnenes forudsætninger og potentialer er forskellige tilgodese børn der har behov for særlig tilrettelagt undervisning tilgodese børn som har behov for særlige faglige og sociale udfordringer

4 Strukturen Skolen er inddelt i 3 afdelinger indskoling (0. – 2. klasse) mellemgruppen (3. – 4. klasse) udskoling (5. – 7. klasse) Kildeskolen har ikke traditionelle klasser, i stedet tilrettelægges undervisningen i forskellige hold, som dannes i afdelingerne. Dvs. at eleverne vil have undervisning sammen med elever som både kan være yngre og/eller ældre end dem selv. De kan være på de samme hold i længere eller kortere tid ad gangen.

5 Hvorfor ikke klasseopdeling, men afdelinger? Fordelen ved at samle eleverne i aldersintegrede grupper er: bevægelse i elevgruppen – eleverne skifter mellem at være små og store eleverne skifter roller der skabes et tæt miljø på tværs af grupperne der gives mulighed for flere sociale relationer varieret undervisning Bedre mulighed for at tilgodese det enkelte barn

6 Aldersintegreret grupper Aldersintegrerede grupper medfører en bevægelse i elevgruppen, da eleverne skifter mellem at være stor og lille i en gruppe. Det betyder bl.a. at eleverne naturligt skifter rolle i klassen. Det kan give værdifuld erfaring, at man på tæt hold har oplevet og levet med andre aldersgruppers udvikling og måde at lære på. Aldersintegration er med til at skabe et tæt miljø på tværs af grupperne. Aldersintegration fordrer en varieret undervisning, der sjældent kan bygges på lærebogssystemer, og den fordrer, at alle involverede parter vægter det sociale meget højt. Ideelt set skulle aldersintegreret undervisning i højere grad end årgangsdelt undervisning udvikle det hele menneske, som kan samarbejde, som besidder faglighed og som kan klare sig i det "virkelige" liv.

7 Undervisningens tilrettelæggelse I løbet af ugen/året tilrettelægges undervisningen på forskellige måder. Eleverne vil ikke være på det samme hold hele tiden, idet der tages hensyn til elevernes forudsætninger i de forskellige fag. I løbet af ugen/året tilrettelægges undervisningen på forskellige måder. Eleverne vil ikke være på det samme hold hele tiden, idet der tages hensyn til elevernes forudsætninger i de forskellige fag.  tværfaglige forløb  individuelle projekter  individuelle arbejdsopgaver  temaundervisning  værkstedsundervisning  kursuspræget undervisning

8 Holddeling Når holdene dannes tages der eksempelvis udgangspunkt i flg. Når holdene dannes tages der eksempelvis udgangspunkt i flg.  aldersblandet hold  niveaudelt  mesterlærerprincippet (store lærer små)  læringsstile

9 Særlige behov Afdelingerne er selv ansvarlige for faglig og social støtte til elever, som efter drøftelse på koordineringskonference er vurderet berettigede. Dvs. at afdelingerne er ansvarlige for at tilrettelægge faglige læsekurser, læseløft, særlige matematikkurser og lign. Afdelingerne har fået tilført ressourcer til at varetage denne opgave. Oasen tilknyttet indskolingen og mellemgruppen og er et tilbud til elever, som har behov for ekstra social træning i en lille gruppe. Der er tilknyttet en AKT-lærer, som kan give vejledning og støtte til alle afdelinger i forbindelse med konkrete AKT-opgaver. AKT-læreren har faste klassemøder med alle afdelingerne. Klassemøderne er placeret i klassens time..


Download ppt "Kildeskolen Kildeskolens struktur. Skolens formål skabe et alsidigt og udfordrende læringsmiljø danne grupper af en størrelse som præges af mangfoldighed."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google