Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Almen praksis – Ønsker fra en kommune 13. november 2014 Det samarbejdende sundhedsvæsen Perspektiver og visioner.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Almen praksis – Ønsker fra en kommune 13. november 2014 Det samarbejdende sundhedsvæsen Perspektiver og visioner."— Præsentationens transcript:

1 Almen praksis – Ønsker fra en kommune 13. november 2014 Det samarbejdende sundhedsvæsen Perspektiver og visioner

2 Ønske: Sammenhæng trods kompleksitet og mange aktører Forebyggelse Behandling Rehabilitering Tilbage til livet/ arb.markedet Kostvejleder Motion Sundhedspleje Rygestop Fastholdelses- konsulenter/stress Faldkonsulent Misbrug KRAM PPR Udsatte familier Hjemmesygepleje Henvisning til specialtilbud Demensindsats Socialpsykiatri Udskrivning Visitation Patientforløb Genoptræning Hjemmebesøg Fysioterapi Hjemmehjælp Fontænehus Plejecentre Sygedagpenge Lægeerklæring Skåne/fleksjob Hjemmehjælp Hjælpemidler Kræft- og hjerneskadekoor- dinatorer Praktiserende læge Hospital/ speciallæge Praktiserende læge

3 Ønsker til praktiserende læger: 1.Tættere samarbejde om forebyggelse, behandling og rehabilitering 2.Tættere samarbejde om at forebygge social ulighed i sundhedsvæsenet 3.Mere systematisk udveksling af informationer om tilbud og borgere 4.Højere grad af samfundsøkonomisk opmærksomhed

4 Krav til den kommunale forvaltning Tæt og tillidsfuld kommunikation med de praktiserende læger Gennemsigtighed i forhold til de mange forskellige kommunale aktører og tilbud Let kontaktbarhed Kvalitet!

5 Kommunale udfordringer Demografi Kroniske/livsstilssygdomme Psykiske lidelser og misbrug Børnefamilier med livsudfordringer Økonomi

6 Furesø Kommune Samlede udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering i Furesø Kommune 2007-2015, samt procentvis stigning Regnskabsår (2015-priser) 2007 200820092010201120122013 FR2014 Total (mio. kr.) 117,9 116,4120,7126,1125,3124,6132,2 138,2 Stigning i pct. (2007=index) 100,0 98,7102,3107,0106,3105,7112,1 117,2

7 Furesø Kommune Fordeling af udgifter i pct. (2013)

8 Samlede sundhedsrelaterede udgifter opr. nettobudget 2014 Aktivitetsbestemt medfinansiering124,3 mio. kr. Færdigbehandlede patienter/ventedage 0,9 mio. kr. Pleje- og aktivitetscentre 137,2 mio. kr. Hjemmepleje 62,9 mio. kr. Hjemmesygepleje, inkl. det nære sundhedsvæsen 13,2 mio. kr. Genoptræning 12,8 mio. kr. Vederlagsfri fysioterapi 6,1 mio. kr. Sundhed, aktiviteter 0,5 mio. kr. Faldkonsulent, kræftkoordinator 1,1 mio. kr. Sygedagpengeudgifter 37,7 mio. kr. Voksen- Handicap186,3 mio. kr. Sundhedspleje/tandpleje 21,7 mio. kr. Samlede sundhedsrelaterede udgifter605 mio. kr. 27,2 pct. af kommunens samlede nettodriftsbudget (2,2 mia. kr.).

9 Furesø Kommune, handleplan kort bane: Kræftområdet  Rehabilitering på tværs af kommunegrænser  Kommunal kræftkoordinator, ”borgerambassadør” Etablering af akutteam  døgnbemandet tværkommuna sygeplejeakutfunktion Tidlig opsporing  systematisk tidlig opsporing opfulgt af bred rehabiliterende indsats Samarbejde med almen praksis  KLU møder x 4 årligt: samarbejdsflader/kvalitetssikring  årligt stormøde for alle praktiserende læger i kommunen Kommunal velfungerende drift  hjemmesygepleje, visitation m.m., sundhedspleje

10 Furesø Kommune, handleplan lang bane Samarbejde mellem kommune og almen praksis  koordinerende indsatsplaner for borgere med psykiske lidelser  KLU møder med drøftelse af aktivitetsstigningen af ambulant behandling/undersøgelser mhp. konkrete lokale initiativer  fokus på fælles løsninger/kompetenceudvikling Samarbejde mellem Jobcenter og almen praksis Samarbejde mellem PPR og almen praksis Forebyggelsescenter Elektronisk kommunikation udbygges  PPR, psykiatri og misbrugsområde, Jobcenter

11 Rammer for samarbejdet Overenskomst almen praksis Sundhedsaftale lll 2015-2018, politiske visioner:  at borgerne er og oplever at være samarbejdspart i eget forløb  at udvikle og udbrede nye samarbejdsformer  at sundhedsvæsenet bidrager til at skabe mere lighed i sundhed  at borgeren selv oplever høj kvalitet og sammenhæng Praksisplan (ny plan fra 2016)

12 Hvordan styrker vi det fremtidige samarbejde? Alliancer mellem almen praksis og kommuner Muligheder for at afprøve nye partnerskaber  Socialrådgiver ud i almen praksis i svære enkeltsager Integration om opgaveløsning  Datafangst i relation til samarbejde om primær forebyggelse Nye samarbejdsformer om akut tilbud Kommunerne ønsker at fremstå som attråværdige samarbejdspartnere:  Ex udvikling af fælles kvalitetsstandarder/strategi  Danner gerne fortrop i samarbejde med interesserede læger om det gode eksempel


Download ppt "Almen praksis – Ønsker fra en kommune 13. november 2014 Det samarbejdende sundhedsvæsen Perspektiver og visioner."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google