Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kvalitetsstyring i kommunerne på jordforureningsområdet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kvalitetsstyring i kommunerne på jordforureningsområdet"— Præsentationens transcript:

1 Kvalitetsstyring i kommunerne på jordforureningsområdet
Lone E. Holtegaard Morsø Kommune Vingsted 10. – 11. marts 2009

2 Kvalitetsstyring i kommunerne - jordforurening
Baggrund Udfordringer I praksis 10. marts 2009

3 Kvalitetsstyring i kommunerne - jordforurening
Baggrund - lov nr. 506 af 7. juni 2006 om et kvalitetsstyrings- system for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet - bek. 661 af 14. juni 2006 om krav til kvalitetsstyrings- systemet for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet 10. marts 2009

4 Kvalitetsstyring i kommunerne - jordforurening
KS-system skal sikre: høj målopfyldelse faglig kvalitet effektivitet ensartethed lovgivningens krav følges der foretages regelmæssig evaluering og tilpasning Kommunalreformen – mange opgaver på Natur- og miljøområdet overført fra amterne til kommunerne KAN KOMMUNERNE NU OGSÅ LØFTE OPGAVERNE? :o) 10. marts 2009

5 Kvalitetsstyring i kommunerne - jordforurening
Den røde tråd Kvalitetsmål: MÅLBARE… EKS. Sagsbehandlingstider, Tilfredshed 10. marts 2009

6 Kvalitetsstyring i kommunerne - jordforurening
Den røde tråd 10. marts 2009

7 Kvalitetsstyring i kommunerne - jordforurening
Udfordringer - jordforureningsområdet 10. marts 2009

8 Kvalitetsstyring i kommunerne - jordforurening
Udfordringer - jordforureningsområdet Mange sagstyper Og de enkelte medarbejdere dækker ofte flere sagsområder! 10. marts 2009

9 Kvalitetsstyring i kommunerne - jordforurening
Behandling af sager efter miljøbeskyttelseslovens § 19 (V-J-1) Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde (herunder frivillig oprydning) og ændret arealanvendelse efter jordforureningslovens § 8 (V-J-2) Jordforurening fra villaolietanke (§ 48 og 49 i JFL) (V-J-3) Områdeklassificering (V-J-4) Flytning af jord (V-J-5) Genanvendelse af forurenet jord (V-J-6) Rådgivningspligten, lettere forurenet jord (§ 72 a i JFL) (V-J-7) 50 cm reglen (§ 72 b i JFL) (V-J-8) Håndtering af vejjord (V-J-9) Påbud ved jordforureninger (§§ i JFL, § 69 i MBL) (V-J-10) 10. marts 2009

10 Kvalitetsstyring i kommunerne - jordforurening
Udfordringer - jordforureningsområdet Mange sagstyper Mange parter; både internt og eksternt 10. marts 2009

11 Kvalitetsstyring i kommunerne - jordforurening
Udfordringer - jordforureningsområdet Mange sagstyper Mange parter; både internt og eksternt - høringer, udtalelser, orienteringer Høringer, udtalelser: primært Regioner (§8-tilladelser) 10. marts 2009

12 Kvalitetsstyring i kommunerne - jordforurening
Udfordringer - jordforureningsområdet Mange sagstyper Mange parter; både internt og eksternt - høringer, udtalelser, orienteringer - koordinering Koordinering: Internt – byg, grundvand Eksternt – rådgivere/bygherre, region 10. marts 2009

13 Kvalitetsstyring i kommunerne - jordforurening
Udfordringer - jordforureningsområdet Mange sagstyper Mange parter; både internt og eksternt - høringer, udtalelser, orienteringer - koordinering Tidsfrister Tidsfrister: Typisk hellere i går end i dag (bygherre, entreprenører, rådgivere) + Akut aspekt – afværge. 10. marts 2009

14 Kvalitetsstyring i kommunerne - jordforurening
I praksis 10. marts 2009

15 Kvalitetsstyring i kommunerne - jordforurening
I praksis Procedurer - Arbejdsgangsbeskrivelser - Henvisninger; love, vejledninger, tjeklister, brevskabeloner 10. marts 2009

16 Kvalitetsstyring i kommunerne - jordforurening
I praksis Procedurer - Arbejdsgangsbeskrivelser - Henvisninger; love, vejledninger, tjeklister, brevskabeloner Hjælpeværktøjer - Fagbeskrivelser, afgørelser/domme - Jordflytning Jordflytning: Jordweb, Structura? 10. marts 2009

17 Kvalitetsstyring i kommunerne - jordforurening
I praksis Kompetencekrav - Medarbejdere; interne og eksterne 10. marts 2009

18 Kvalitetsstyring i kommunerne - jordforurening
I praksis Kompetencekrav - Medarbejdere; interne og eksterne Styringssystem - Versionsstyring – procedurer, … - Evt. ledelsessystem – MUS,…. 10. marts 2009

19 Kvalitetsstyring i kommunerne - jordforurening
Eksempel: Morsø Kommunes kvalitetsstyringssystem – under opbygning!!! 10. marts 2009

20 Kvalitetsstyring i kommunerne - jordforurening
Eksempel: Morsø Kommunes kvalitetsstyringssystem – under opbygning!!! GRUNDTANKEN: 10. marts 2009

21 Kvalitetsstyring i kommunerne - jordforurening
Eksempel: Morsø Kommunes kvalitetsstyringssystem – under opbygning!!! GRUNDTANKEN: Anvendeligt ET GODT ARBEJDSREDSKAB! 10. marts 2009

22 Kvalitetsstyring i kommunerne - jordforurening
Eksempel: Morsø Kommunes kvalitetsstyringssystem – under opbygning!!! GRUNDTANKEN: Anvendeligt Simpelt ADMINISTRATION holdes på et MINIMUM! 10. marts 2009

23 Kvalitetsstyring i kommunerne - jordforurening
Eksempel: Morsø Kommunes kvalitetsstyringssystem – under opbygning!!! GRUNDTANKEN: Anvendeligt Simpelt Opfylde lovkrav… HER OPSTOD KONKLIKTEN… GÅ TIL KOMMUNEKONCEPT; Procedurer: Jordflytning + Villaolietanksager… Kobling til lov, lovguider og domme, afgørelser samt standardbreve… 10. marts 2009

24 Kvalitetsstyring i kommunerne - jordforurening
SPØRGSMÅL KOMMENTARER 10. marts 2009


Download ppt "Kvalitetsstyring i kommunerne på jordforureningsområdet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google