Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Den nye overenskomst for praktiserende læger. Nye muligheder og udfordringer Regionsældreråd. Hovedstaden.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Den nye overenskomst for praktiserende læger. Nye muligheder og udfordringer Regionsældreråd. Hovedstaden."— Præsentationens transcript:

1 Den nye overenskomst for praktiserende læger. Nye muligheder og udfordringer Regionsældreråd. Hovedstaden

2 Kontrakten for almen praksis Overenskomsten betragtes som en kontrakt, der indgås mellem to parter Beskriver indhold, vilkår, rammebetingelser og kvalitetsmål Overenskomsten består af en Udviklingsdel – overordnede mål og visioner Reguleringsdel – implementere overordnede mål og visioner

3 Understøtte udviklingen af faget almen medicin Fokuseret kvalitetsudvikling Efteruddannelsestilbud Forskning Praksisplanlægning Organisationsudvikling

4 Visioner for almen praksis En bæredygtig almen praksis, der fungerer effektivt som indgang til sundhedsvæsenet for alle borgere i alle dele af landet En almen praksis, der varetager afsluttet behandling af de fleste almindeligt forekommende lidelser En almen praksis, der er en integreret del af sundhedsvæsenet og indgår i gensidigt forpligtende samarbejde med resten af sundhedsvæsenet

5 Roller og opgaver i almen praksis Selvstændig varetagelse af undersøgelse, vurdering og behandling af langt størstedelen af de symptomer, sygdomme og helbredsproblemer, borgerne henvender sig med Del af et integreret sundhedsvæsen –udvikles og tilpasses i takt hermed Central placering som patienternes primære indgang

6 Centrale udfordringer Indsatsen overfor patienter med kronisk sygdom Forebyggelsesindsatsen Akutberedskab Målrettet opgavevaretagelse

7 Patienter med kronisk sygdom Mere systematik i behandlingen Proaktive og planlagte forløb Identifikation og registrering af kronikere Indkaldelse af patienterne Mål: at reducere behov for behandling i det specialiserede sundhedsvæsen, styrke patienternes egenomsorg Inddragelse af praksispersonale Fokus på effektiv arbejdstilrettelæggelse

8 Forebyggelse Målrettes mod den medicinsk forebyggende indsats Identifikation af forebyggelsesbehov Indledende motiverende samtale Henvisning til kommunale sundhedstilbud

9 Samspil Almen praksis – hospitaler Almen praksis – kommuner Kommunalt lægelige udvalg i alle kommuner – initiativer i forhold til lokale sundhedsmæssige problemstillinger Praksiskonsulentordninger

10 Regionens forpligtelser Lettilgængelige og opdaterede oversigter over henvisningsmulighed i sygehusvæsen og kommunale tilbud Adgang til specialistrådgivning Adgang til diagnostiske faciliteter

11 Lægedækning, organisering og planlægningskompetence Regional planlægningskompetence Afskaffe normtallet, flere patienter pr. læge Mulighed for alternative løsninger (regionsklinikker, andre leverandører) Ophæve kilometergrænsen (frit lægevalg) Åbne op for ansatte læger Bedre udnyttelse af kapaciteten (delepraksis, lægedækningsberegning) Mulighed for at etablere satellitpraksis

12 IT og kvalitet Det fælles medicinkort Datafangst og ICPC P-journal Den Danske Kvalitetsmodel i almen praksis

13 Det fælles medicinkort Alle læger skal tage det fælles medicinkort i anvendelse, når alle sygehuse i regionen har sat FMK i drift Samlet overblik over medicinen for sundhedspersonalet og borgeren Bedre kvalitet og patientsikkerhed: mulighed for reduktion af medicineringsfejl, større patientsikkerhed ved overgange, reduktion i indlæggelser som følge af forkert medicinering Forenklede arbejdsgange: forenklet proces ved indlæggelse og udskrivelse fra sygehus, forenklet proces ved indlæggelse og udskrivelse fra sygehus, forenklet proces ved medicingennemgang

14 Datafangst og ICPC Fælles nationalt IT program udrullet til alle læger Alle læger forpligtes til at diagnosekode 8 folkesygdomme Alle læger tager datafangst i brug i overenskomstperioden Betydning Patienten: Kronikere kan se egne data på Sundhed.dk Lægen: Kvalitetsværktøj til at behandle alle patienter, særligt kronikere. Sammenligne med andre læger Regionerne: Regionerne modtager kvartalsvise rapporter med aggregerede data for de aftalte folkesygdomme


Download ppt "Den nye overenskomst for praktiserende læger. Nye muligheder og udfordringer Regionsældreråd. Hovedstaden."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google