Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dagens gang Sidste uges opgaver Design af grænseflader

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dagens gang Sidste uges opgaver Design af grænseflader"— Præsentationens transcript:

1 Dagens gang Sidste uges opgaver Design af grænseflader
Design af modelkomponent Næste uges opgaver

2 Oversigt, principper og teknikker
Grænseflader Oversigt, principper og teknikker Kapitel 8

3 Resultat af grænseflader
Navigeringsdiagram til oversigt Vinduesdiagram til detaljer

4 Aktiviteter i grænseflader

5 Tilpas grænsefladen til anvendelsen

6 Mønstre og standarder Menuvalg Skemaudfyldelse Kommandosprog
Direkte manipulation Input og output Tastatur, display, markør-styring, pegeredskaber Lyd, andre specielle redskaber Skærmlayout, overlappende vinduer Svartider, skærmopdateringsfrekvens Handlingssekvenser Direkte manipulation, klik, træk, bevægelse Kommandoers syntaks, semantik og sekvens Funktionstaster og genveje Recovery Skærmlayout Menuvalg, skemaudfyldelse og dialogboksformater Formulering af ledetekster og fejlmeddelelser Præsentation af elementer og lister Terminologi, forkortelser Tegnsæt, fonte, ikoner Farver, invers, blink, fremhævning Oplæring Online hjælp Indlæring, brugermanualer

7 Design vinduer ud fra brugsmønstre

8 Eksempel: Fastlæg elementer
Vinduer Hoved Person Artikel Aktivitet Session Udskrifter Accept af deltagerregistrering Accept af artikeltilmelding Anmodning om review Beslutning om artikel til forfatter Beslutning om artikel til reviewer Deltagerliste Forfatterliste Artikelliste Reviewerliste Program

9 Eksempel: Navigerings-diagram

10 Eksempel: Vinduesdiagram

11 Systemgrænseflade Hvilke data skal systemet sende til andre systemer?
Hvilke data skal systemet modtage fra andre systemer? Skal systemet forbindes til problemområdet gennem ydre enheder og apparater?

12 Vurder systematisk Opdelingen i elementer
Afprøv navigeringen ved hjælp af brugsmønstre Horisontal prototype Udformningen af det enkelte element Afprøvning med realistiske data Vertikal prototype

13 Oversigt over grænseflader
Formål At fastlægge et systems grænseflader. Grænseflade: Faciliteter der gør et systems model og funktioner tilgængelige for aktører. Brugergrænseflade: En grænseflade til brugere. Systemgrænseflade: En grænseflade til andre systemer. Begreber Principper Skræddersy brugergrænsefladen til anvendelsesområdet. Eksperimentér og iterer. Identificer alle bestanddele i grænsefladerne. Brugergrænseflade: Dialog- og præsentationsformer, en komplet liste af bestanddele i brugergrænsefladen, udvalgte vinduesdiagrammer og et navigeringsdiagram. Systemgrænseflade: Klassediagrammer for ydre enheder og protokoller for interaktionen med andre systemer. Resultat

14 Oversigt, principper og teknikker Kapitel 12
Modelkomponent Oversigt, principper og teknikker Kapitel 12

15 Design af komponenter Detaljer i enkeltkomponenter
Forbindelser mellem komponenter Iterere over arkitektur Revidere opdeling af komponenter

16 Fra arkitektur til komponenter
Principper: Respektér komponentarkitekturen Tilpas komponenterne til de tekniske muligheder

17 Aktiviteter Modelkomponent Funktionskomponent Forbind komponenter
... flere komponenter

18 Oversigt Formål Begreber Principper Resultat
At fastlægge realisering af krav inden for rammerne af en arkitektur. Begreber Komponent: En samling af programdele, som udgør en helhed og har et veldefineret ansvar. Forbindelse: En implementering af en afhængighed mellem komponenter. Principper Respektér komponentarkitekturen. Tilpas komponenterne til de tekniske muligheder. Resultat Beskrivelser af et systems komponenter.

19 Resultat af Modelkomponent
Udgangspunkt i klassediagrammet fra analysen af problemområdet Udbygget med håndtering af adfærd

20 Aktiviteter i Modelkomponent
Funktionskomponent Forbind komponenter

21 Fra helhed til del Komponent: En samling af programdele, der udgør en helhed og har et veldefineret ansvar Modelkomponentens ansvar: Vedligeholde en opdateret repræsentation af problemområdet.

22 Analysemodel for banksystem
Klassediagram Hændelsestabel

23 Repræsenter private hændelser
Sekvens og selektion Repræsenter disse hændelser som en tilstandsattribut i den klasse, som beskrives ved tilstandsdiagrammet. Hver gang en af hændelserne forekommer, skal systemet tilordne en ny værdi til tilstandsattributten. Integrer hændelsernes attributter i klassen. Iteration Repræsenter disse hændelser som en ny klasse, der med en aggregeringsstruktur knyttes til den klasse, som beskrives ved tilstandsdiagrammet. Hver gang hændelsen forekommer, skal systemet generere et nyt objekt af den nye klasse. Integrer hændelsens attributter i den nye klasse.

24 Repræsentation af private hændelser
Hændelsen ‘adresse ændret’ er privat for klassen Kunde og indgår som en iteration i klassens tilstandsdiagram Repræsenteres som en ny klasse Hændelsen ‘kreditgodkendt’ er privat for klassen Kunde og indgår som en sekvens Repræsenteres som en attribut

25 Repræsenter fælles hændelser
Hvis hændelsen indgår i tilstandsdiagrammerne på forskellig måde, repræsenteres den i tilknytning til den klasse, som giver den enkleste repræsentation. Hvis hændelsen indgår i tilstandsdiagrammerne på samme måde, må du afveje de mulige repræsentationer i forhold til hinanden.

26 Repræsentation af fælles hændelser: Løsning A
Hændelserne ‘indsat’ og ‘hævet’ indgår som iteration i to klasser. Hændelserne kan repræsenteres som nye klasser under Konto

27 Repræsentation af fælles hændelser: Løsning B
Alternativt kan hændelserne repræsenteres som nye klasser under Kunde Giver en kompleks struktur (to associeringer på tværs) Derfor vælges løsning A

28 Omstrukturer klasser Det reviderede klassediagram kan repræsentere den information, som findes i tilstandsdiagrammerne. Klassediagrammet kan ofte forenkles uden tab af information: Generalisering Associering Indlejrede iterationer

29 Oversigt Formål Begreber Principper Resultat
At repræsentere en model af et problemområde. Begreber Modelkomponent: En del af et system, som realiserer en model af et problemområde. Attribut: En beskrivende egenskab ved en klasse eller hændelse. Principper Vælg den enkleste repræsentation af hændelser. Resultat Et klassediagram for modelkomponenten.

30 Opgaver Til Lilleby bibliotek: Udarbejd et navigeringsdiagram
Udarbejd et eksempel på et vinduesdiagram Design modelkomponenten. Arbejdsform Repræsenter private hændelser. Repræsenter fælles hændelser. Omstrukturer klassediagrammet, så det bliver enklere.


Download ppt "Dagens gang Sidste uges opgaver Design af grænseflader"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google