Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Det digitale nationalbibliotek

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Det digitale nationalbibliotek"— Præsentationens transcript:

1 Det digitale nationalbibliotek
Digitale materialer på Det Kongelige Bibliotek Lisbet Crone Markussen, forskningsbibliotekar Nationalsamlingsafdelingen, Nationalbiblioteket

2 Tre grupper digitalt materiale
Født digitalt materiale (Retro)digitaliseret materiale Høstet materiale

3 Født digitalt materiale
= materiale, som kun findes i en digital version Vi arbejder på at finde systemer og retningslinjer for at kunne modtage, forvalte og bevare født digitalt materiale (fx ebøger, digitale noder, etidsskrifter osv.) Mange udfordringer: Utallige formater Enorm mængde af materialer Værket skal overvåges og formateres, så det kan bevares Kuratering/udvælgelse: hvilken version Kombinerede materialer: hvordan gemmer man fx en ebog med lyd, video i osv.

4 (Retro)digitaliseret materiale
= materiale, som oprindeligt var fysisk (bog, billede osv.), men er blevet skannet Hvorfor digitalisere fysisk materiale? Efterspørgsel – kan bruges af flere uden at slide på original Bevaring – skrøbeligt materiale (fx billeder) Formidling – særligt materiale, vi betragter som skatte eller har ”reklameværdi” (fx Søren Kierkegaards skrifter, Daells Varehus’ kataloger) Understøttelse af forskningsprojekter (fx kildemateriale) eller deltagelse i vigtige begivenheder (fx 1864-fotografier)

5 Retrodigitaliseret materiale
Digitalisering on Demand af læsesalsklausuleret materiale Alle danske bøger op til 1600 er digitaliseret Danske bøger under digitalisering Danske bøger kan bestilles vederlagsfrit som ebog af alle borgere Danske bøger er omfattet af ophavsretsloven og kan derfor ikke gøres tilgængelige som ebøger endnu Danmark set fra luften – et crowdsourcingprojekt Unik samling af luftfotografier fra 1900-tallet skannet og udgivet i en digital platform Brugerne kan placere billederne korrekt og dermed optjene point

6 = materiale, som indsamles igennem Netarkivet
Høstet materiale = materiale, som indsamles igennem Netarkivet Netarkivet (Det Kongelige Bibliotek/Statsbiblioteket) indsamler og bevarer den danske del af internettet gennem ”høstninger”. Indsamling i henhold til Pligtafleveringsloven 2005: ”Materiale, som offentliggøres på elektroniske kommunikationsnet” Dansk kultur (i bred forstand) på internettet alle netsteder under .dk-domænet andre relevante kriterier: skrevet på dansk skrevet af/om danskere rettet mod et dansk publikum

7 Netarkivet/høstet materiale
Automatisk indsamling vha. webcrawler-teknologi (høstere) 3 strategier tværsnitshøstning 4 gange årligt (KB) sikrer det brede billede selektiv høstning af 80 netsteder (SB) sikrer billedet af hyppigt opdaterede netsteder begivenhedshøstning (KB/SB) fx 2014: MGP 2014, EU valg, se og hør skandale Enormt arkiv: Over 500 Terabyte. Hvis det var en mp3-fil ville man kunne spille musik i omkring 1000 år kontinuerligt! Og printede man alle 0er og 1-taller på papir, ville stabelen nå længere end til månen.

8 Netarkivet Arkivet rummer følsomme persondata og hele arkivet kategoriseres derfor i udgangspunktet som følsomt der kan kun gives adgang til forskere til videnskabelige formål efter ansøgning skal der forskes i følsomme persondata skal Datatilsynet give tilladelsen skal der ikke forskes i følsomme persondata, kan nationalbibliotekerne give adgangen Netarkivet arbejder for en bedre adgang også for offentligheden evt. udvalgte dele af materialet

9 Det Kongelige Biblioteks digitale materiale
Vi har både større korpora, som tilgængeliggøres og mindre samlinger, der specialformidles Væsentlig forskel mellem biblioteker, som køber sig adgang til digitale samlinger (universitetsbiblioteket, folkebiblioteker) og Nationalbiblioteket, som EJER sine digitale og fysiske samlinger gennem pligtaflevering og kulturarv  Ansvar for og udfordringer med bevaring og formidling

10 Fysiske samlinger Stadig masser af fysiske samlinger
Danske samlinger – bøger og tidsskrifter, udenlandske danica Småtryk Billeder – portrætter, gruppebilleder, topografi, kobberstik, litografier etc. Kort – danske og udenlandske – gamle og nye – digital udfordring (meget dynamisk) Orientalia (orientalsk samling) Judaica (jødisk samling) Musik – noder – manuskripter og tryk + afgrænsede indspilningssamlinger Teater – Dramatisk Bibliotek – rollehæfter, teaterarkiver Dansk folkemindesamling – immaterielle kulturarv Håndskrifter – fra kulturpersonligheder og videnskabsfolk, gamle og nye samlinger, større arkiver Boghistorisk samling – mange gamle bøger, inkunabler (bøger før 1500), bogbindskulturen

11 Oversigt over Det Kongelige Biblioteks digitale samlinger:
Eksempler: Søren Kierkegaards manuskript til Begrebet Angest: Daells Varehus: Partiprogrammer 1872-

12 Spørgsmål og diskussion


Download ppt "Det digitale nationalbibliotek"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google