Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

HR i Nice Topledelsens krav til HR ! V/ Gert R. Jonassen - Arbejdernes Landsbank den 25.10.07.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "HR i Nice Topledelsens krav til HR ! V/ Gert R. Jonassen - Arbejdernes Landsbank den 25.10.07."— Præsentationens transcript:

1 HR i Nice Topledelsens krav til HR ! V/ Gert R. Jonassen - Arbejdernes Landsbank den 25.10.07

2 HR i Nice Arbejdernes Landsbank ? - kendskab ? - opfattelse ? - fordomme ? - kunder – forretningsprofil ?

3 HR i Nice Udfordringer for forretningen indtjening kunder ry og omdømme de rigtige folk omkostninger o.s.v.

4 HR i Nice Arbejdernes Landsbank Hvor er vi nu?

5 HR i Nice Arbejdernes Landsbank Organisation og fakta.

6 HR i Nice AL’s HR organisation HR direktør Finn Hansen 8 HR partnere 3 HR administratorer

7 HR i Nice AL’s HR’s afdelings kompetancer og beføjelser Topledelsesansvar for HR i HR området

8 HR i Nice HR’s udfordring 2007 HR afdelingens udfordring overordnet er, at gå fra en administrativ orienteret funktion (fokus er fortrinsvis på kortsigtede og gentagne leverancer) til også at være en strategisk og understøttende forretningsorienteret funktion. Der skal udarbejdes en HR strategi, som tager afsæt i bankens overordnede strategi, og som dækker alle fire hovedområder indenfor HR - HR Service, Kompetenceudvikling, Præstation-og talentudvikling samt HR partnerrollen.

9 HR i Nice HR’s udfordring 2007 fortsat: Hovedudfordringerne består i at få udviklet HR strategien, få denne omsat til konkrete aktiviteter på kort-(1-2 år) og længere sigt(3-5år) HR partner rollen skal implementeres og samarbejdet med filialerne og stabskontorerne skal gøres mere intensivt. En af hovedudfordringerne i branchen er at tiltrække og fastholde velkvalificerede medarbejdere. Derfor skal der udarbejdes en plan for, hvordan AL kan profilere sig som en attraktiv arbejdsplads, og hvilke medier banken vil anvende til dette.

10 HR i Nice HR’s udfordring 2007 fortsat: Vi skal have udarbejdet en overordnet plan, som beskriver hvordan vi sikrer en mere stabil arbejdsstyrke i specielt filialerne, herunder også hvordan vi integrerer og opkvalificerer nye medarbejdere så hurtigt som muligt. Vi skal have defineret hvilke nøgletal indenfor HR det er organisationen skal måles på. Vi skal have udarbejdet planer for, indenfor hvilke områder, der skal udvikles systematiske uddannelser – såvel fagligt som menneskeligt. I opgaven ligger også valg af samarbejdspartnere.

11 HR i Nice HR’s udfordring 2007 fortsat: Banken ønsker en præstations-og vinderkultur, som tager udgangspunkt i de 6 definerede kompetencer. HR skal udarbejde forslag til, hvordan kulturen kan blive understøttet endnu mere i hverdagen ved f.eks belønningssystemer, forskellige arrangementer samt udviklingstiltag.

12 HR i Nice Eksempler på HR’s 2007 aktiviteter: Lederuddannelse PU koncept Talentprogram ------ et eksempel:

13 HR i Nice Talentprogrammet skal medvirke til, at banken.. Får identificeret talenterne Har en gruppe talenter at rekruttere fra Bliver mindre sårbare overfor fratrædelser af nøglepersoner Får input til udvikling af processer eller forretningsmæssige områder Bliver opfattet som en attraktiv arbejdsplads, der i højere grad kan fastholde & tiltrække kompetente medarbejdere Mål:

14 HR i Nice Et talent i Arbejdernes Landsbank er en person, der leverer resultater ud over det man med rette kan forvente. Personen har en adfærd og nogle holdninger, som klart understøtter bankens kultur. Derudover vurderes personen til at have ekstra eller et stort potentiale. Et talent er mobil og har mod på nye udfordringer i et andet job. Definition:

15 Forretning - Vision- og strategiarbejde - Forretningsudvikling - Fokus på centrale forretningsområder - Udvikling af nye forretningsområder - Optimering af forretningsområder - Regnskabsanalyse - Introduktion til bankens stabe- og forretningsområder - Virksomhedsbesøg - Fagspecifikke aktiviteter Personlighed - Identificere stærke sider - Identificere udviklingsområder - Personlig fremtræden - Gennemslagskraft - Kommunikation - Ledelse - Afklare karriereønsker - Afstemme ambitioner Vision 2012 Synlighed Vækst Konkurrencedygtighed Attraktiv arbejdsplads Talentprogram Filosofi HR i Nice Filosofi:

16 HR i Nice Kriterier: Medarbejderen kan dokumentere, at egne job- og udviklingsmål realiseres Medarbejderen har en adfærd og nogle holdninger, som klart understøtter bankens kultur Medarbejderen vurderes til at have et potentiale, der gør, at personen kan varetage et mere komplekst job inden for den nærmeste årrække Medarbejderen har lyst og mod på nye udfordringer i et andet job Medarbejderen er klar til at yde en stor indsats i.f.m. talentprogrammet Medarbejderen er mobil

17 HR i Nice HR skal ses i et forretningsmæssigt perspektiv ! Krav til HR: kulturbærer sætter holdet fokus på optimal udnyttelse af ressourcerne konstant at udvikle personalet styring af omkostninger se ud i fremtiden dvs. dybt inde i arbejdet med vision og strategi.

18 HR i Nice HR skal konstant være med til at understøtte forretningen. Børsen tillæg ”Human Capital” …… Spørgsmål……


Download ppt "HR i Nice Topledelsens krav til HR ! V/ Gert R. Jonassen - Arbejdernes Landsbank den 25.10.07."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google