Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen 26. Maj 2009 Behandlingsretten set fra en kommunal synsvinkel v. direktør Jens Elmelund.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen 26. Maj 2009 Behandlingsretten set fra en kommunal synsvinkel v. direktør Jens Elmelund."— Præsentationens transcript:

1 www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen 26. Maj 2009 Behandlingsretten set fra en kommunal synsvinkel v. direktør Jens Elmelund

2 PRÆSENTATIONSTITEL2DATO 1. Udfordring: Efterspørgsel i kommunen  Udfordring  Flere patienter udredes og behandles → flere har brug for kommunale støtteforanstaltninger  fx børnehandicap ifb. udvidelse i børne- og ungdomspsykiatri  Pres på behandlingssystemet → kortere indlæggelser → øget behov for opfølgning i kommunalt regi  Patienter kommer hurtigere i behandling → færre sociale følgevirkninger af sygdommen → færre har (måske) brug for kommunale støtteforanstaltninger  Hvad gør vi  Er hele tiden opmærksomme på at anvende vores ressourcer mest hensigtsmæssigt  Kræver bl.a. skarp visitation  Gør opmærksom på behov for øget ressourcetilførsel – både internt i kommunen og på landsplan  Hvad kan regionen gøre  Forventningsafstemning i systemet (og i sidste ende hos borgeren) om hvad kommunen kan tilbyde – selvfølgelig uden at gå på kompromis med fagligheden  Hvad kan vi i fællesskab gøre  Øget brug af udskrivningsmøder (og udskrivningsaftaler eller koordinationsaftaler om nødvendigt)

3 PRÆSENTATIONSTITEL3DATO 2. Udfordring: Prioritering af patienter  Udfordring  Behandlingsret og  Mangel på speciallæger → pres på behandlingssystemet → behov for prioritering af patienter → risiko for at de tungeste borgere kommer bag i køen  Hvad gør vi  Fokus på kompetenceudvikling → understøtte behandling hensigtsmæssigt → ikke belaste behandlingssystemet unødigt  Hvad kan regionen gøre  Fokus på at dem der har størst behov for behandling kommer forrest i køen  Gerne understøtte kompetenceniveauet i kommunerne  Hvad kan vi i fællesskab gøre  Sammenhængende forløb bliver ENDNU vigtigere  Samarbejdsaftalerne og lokale samordningsudvalg gode redskaber

4 PRÆSENTATIONSTITEL4DATO 3. Udfordring: Mere kompleks koordinering  Udfordring  Endnu en spiller på banen: private udrednings- og behandlingssteder → mere kompleks koordinering  Hvad kan vi i fællesskab gøre  Samarbejdsaftaler om hvordan patienter overdrages fra fx udredning i privat regi til kommunalt tilbud med ambulant opfølgning i regionalt regi – så vores borger får ens behandling


Download ppt "Www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen 26. Maj 2009 Behandlingsretten set fra en kommunal synsvinkel v. direktør Jens Elmelund."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google