Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Mod - livsmod og livsglæde

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Mod - livsmod og livsglæde"— Præsentationens transcript:

1 Mod - livsmod og livsglæde
Oplæg, Faglige dage Castbjerggaard, d Alice Klinge, psykolog

2 Baggrund Interessen for: Glæde – livsglæde Mod – livsmod
Fænomenologi og eksistentialisme Selvpsykologi Neuropsykolog Psykologiens tre hovedopgaver før 2.verdenskrig: 1. helbrede psykisk sygdom og lidelse 2. bidrage til, at menneskers liv bliver mere produktivt og tilfredsstillende 3. identificere og fremme talent

3 Nogle citater Den, som mister sine penge, taber meget; den, som mister en ven, taber mere; men den, som mister modet, taber alt. Miguel de Cervantes Saavedra ( ) Hvad ville livet være, hvis ikke vi havde mod til at forsøge noget? Vincent van Gogh ( ) Mod er bekæmpelse af frygt, styring af frygt – ikke fravær af frygt. Mark Twain ( )

4 Mod Hvad er mod? ” Hvo intet vover, intet vinder”
Tænk på en gang i dit liv, hvor du har tænkt eller sagt dette. Hvor du har skullet bruge mod til en handling……… I hvilken situation var det? Hvor gammel var du? Hvor kom ‘modet’ fra? Hvordan føltes det bagefter?

5 Kierkegaard, citat ” At vove er at tabe fodfæste en kort stund. Ikke at vove er at tabe sig selv” Det er saaledes i Verdens Øine farligt at vove, og hvorfor? Fordi man saa kan tabe. Men det ikke at vove, det er klogt. Og dog, ved ikke at vove kan man just saa forfærdelig let tabe, hvad man dog, hvor meget man end tabte ved at vove, vanskeligt tabte, og i ethvert Tilfælde aldrig saaledes, saa let, saa ganske som var det Ingenting – sig selv. Thi har jeg vovet forkeert, nu vel, saa hjælper Livet mig med Straffen. Men har jeg slet ikke vovet, hvo hjælper mig saa? Og naar jeg ovenikjøbet ved slet ikke i høieste Forstand at vove (og at vove i høieste Forstand er just at blive opmærksom paa sig selv) feigt vinder alle jordiske Fordele – og taber mig selv”

6 At vove… = at gå ud over sin ”comfort-zone”?
Ressourcer – ‘overskud’ - mod Et ‘indre stillads’/ fundament Hvor kommer det fra?

7 Psykologisk set…

8 Et bud - fra selvpsykologien
Tilknytning – en sikker base, dannes fra begyndelsen Tilknytning sker i den første interaktion mellem primær omsorgsperson (mor) og barn Gryende fornemmelse for et selv dannes Oplevelsen af ‘den anden’ dannes Oplevelsen af at omverden vil ‘mig’/’selvet’ noget godt Fundamentet for dannelsen af et sundt selv Ro, rytme, regelmæssighed, forudsigelighed Nyt indlæres bedst indenfor ‘Zonen for nærmeste udvikling’

9 Model Selvet

10 Definitioner Livsglæden udspringer af det relationelle felt – at elske/blive elsket Livsmodet viser sig i udnyttelsen af evner og færdigheder individet har til rådighed, ”virketrang”, at arbejde – at udnytte sit potentiale Et empatisk miljø = psykisk ilt

11 Et andet bud –fra en neuropsykologisk vinkel
I den allerførste levetid dannes mange forbindelser mellem de to hjernehalvdele Mange gentagelser gør at forbindelserne (axoner) myeliniserer – der dannes ‘veje’ / ‘sikre’ forbindelser

12 Hjernen Hjernestamme Lillehjerne Storhjernen

13 Frygt - angst Langt ude over ‘Zonen for nærmeste udvikling’
Noget –ikke genkendeligt – ‘farligt’ Fight, flight or freeze

14 Langvarig påvirkning….
Adrenalin påvirker samtidig andre neuro-transmitterstoffer, som noradrenalin Frygt/angst – manglende selvtillid/ tillid til ‘det indre’ stillads’ Negativ spiral osv.

15 Kan medføre… Stress Depressive symptomer – depression
Kombination af disse

16 At mestre - at klare det ventede
- at have lært noget – at have strategier - at klare det uventede - selvforventning? - relationer, med og modspil, som fundament

17 Hvordan berolige det angste eller stressede nervesystem?
Erfaring – viden - støtte Erfaring: Hvad kan berolige dig, når du er presset?

18 Viden: Søge viden om metoder/strategier
Valg Støtte: Søge hjælp til at få styrket- eller lært nye strategier. Erfaring med ‘det nye’ – mod til nye valg

19 Pause

20 At miste modet -et grundvilkår!
Tab (funktionstab (syns/hørenedsættelse, tab af arbejdsevne og meget andet) Sorg (over at have mistet, skilsmisse, dødsfald o.m.a.) Krise (overgangsfase, vendepunkt, valg)

21 Hvordan (gen) finde livsglæden
Når …… Død (tab) Ensomhed/isolation Det nødvendige – det man er ”bundet” af Meningsløshed

22 Hvad gir’ mening? Passende grad af udfordringer – jvf. Zonen for nærmeste udvikling Mulighed for ‘flow’, fordybelse og fornøjelse/glæde Del/fortæl om dine oplevelser- din livssituation til nogen Lyt til andres erfaringer, men vælg din egen vej

23 Hvad giver dig livsglæde?
Familie Interesser Venner Oplevelser Hvordan føles det? Hvordan får du mere af det?

24 At elske og arbejde/virke
Fordrer gode relationer Tillid til egen kunnen Mod og tiltro Glæde og tryghed Mening og autencitet Livsglæde og livsmod Livsduelighed

25 Spørgsmål -kommentarer?

26 Tak for i dag Kontaktoplysninger: Alice Klinge, autoriseret psykolog, Tlf og Medlem af Dansk Psykologforening Ψ


Download ppt "Mod - livsmod og livsglæde"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google