Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION Konkurrenceforvridning eller fælles fodslag FADS-Nytårskur 2010.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION Konkurrenceforvridning eller fælles fodslag FADS-Nytårskur 2010."— Præsentationens transcript:

1 VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION Konkurrenceforvridning eller fælles fodslag FADS-Nytårskur 2010

2 VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION Status på implementering af EU-lovgivning Danmark v. Niels-Peder Nielsen Landbrug & Fødevarer Videncenter for Svineproduktion

3 VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION Dansk lovgivning søer Lov om indendørs hold af drægtige søer, 26. juni 1998 - Ikræfttrædelse 1. januar 1999 - Overgangsordning til 1. januar 2014

4 VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION Dansk lovgivning slagtesvin Lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin, 14. februar 2000 - Ikræfttrædelse1. juli 2000 - Beskæftigelses- og rodemateriale, 1. juli 2005 - Overgangsordning til 1. juli 2015

5 VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION Implementering af EU - direktiv  Vedtaget efteråret 2001  Gennemførelse i medlemslandene pr.1. januar 2003  Implementering i DK – Lov 295, 30. april 2003 – BEK 323, 6. maj 2003 – BEK 324, 6 maj 2003 – Ikræfttrædelse 15. maj 2003

6 VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION Ændringer jf. implementering af EU-direktivet Søer og orner Opbinding og løsdriftIngen ændring ArealkravÆndres Minimumsmål – 3 m reglenIngen ændring GulvudformningÆndres AflastningsstierÆndres Beskæftigelses- og rodematerialeÆndres Mæthedsfølelse og behov for at tyggeÆndres OverbrusningIngen ændring OrnerÆndres RedebygningsmaterialeÆndres

7 VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION Ændringer jf. implementering af EU-direktivet Pattegrise FravænningsalderÆndres Slibning af hjørnetænder, halekupering og kastrationÆndres

8 VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION Ændringer jf. implementering af EU-direktivet Smågrise, avls- og slagtesvin Areal og gulvudformningIngen ændring Beskæftigelses- og rodematerialeÆndres Sammenblanding og skjulÆndres OverbrusningIngen ændring

9 VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION Ændringer jf. implementering af EU-direktivet Alle svin Dimensioner på fuldspaltegulvÆndres AlarmanlægIngen ændring

10 VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION Status løsgående drægtige søer 2010 - 70 – 75 % af stipladser

11 VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION Kontrolordninger  Danish  5-pct. kontrol  Krydsoverensstemmelseskontrol, KO  EU-inspektion

12 VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION KO, EU - niveau EU-lovgivningen  Dyrevelfærds-lovgivning  28 velfærdskrav vedr. svin

13 VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION Afgørelser og sanktioner  Nationalt niveau – Åbnes for at klage over Fødevarestyrelsen afgørelse inden sagen overdrages til FødevareErhverv  EU – Niveau – Sagen overdrages til FødevareErhverv – Mulighed for at klage over afgørelse – Afventer ikke national afklaring

14 VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION KO, Nationalt niveau  Eksisterende offentlige kontrolordninger  Fødevarestyrelsen, 5-pct. kontrollen – Indskærpelser – Politianmeldelser  Politianmeldelser via kødkontrollen på slagteriet

15 VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION Krydsoverensstemmelse Vurdering af overtrædelser:  Alvor  Omfang  Varighed

16 VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION Krydsoverensstemmelse - Sanktion Samlet bedømmelse 6- 7= 1 % reduktion 8-10 = 3 % reduktion 11-12= 5 % reduktion

17 VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION DK særlovgivning vedr. dyrevelfærd  Overbrusning  Sygestier  Drænet gulv, max 10 % åbn.  Løsgående drægtige søer – Arealkrav – Fast / drænet gulv med strøelse  Smågrise & slagtesvin – Fast el. drænet gulv – Halekupering, max. halvdelen


Download ppt "VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION Konkurrenceforvridning eller fælles fodslag FADS-Nytårskur 2010."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google