Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til infomøde om Skolereformen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til infomøde om Skolereformen"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til infomøde om Skolereformen
Lillerød Skole tirsdag den 10. juni kl – 17.30

2 Dagsorden 1. Velkomst og indledning ved ledelsen (orientering)
2. SFO’ens rolle fremover (orientering) 3. Fakta om skolereformen (orientering) 4. Informationer (orientering) 5. Spørgetid (dialog)

3 Velkomst og indledning
Ved Michael Bach, konstitueret skoleleder

4 SFO’ens roller fremover
Ved SFO-leder Henrik Anderson

5 Fakta om skolereformen
Ved Frank Schultz Mortensen, konstitueret souschef

6 Den nye Folkeskolereform
- Indføres i to trin: Trin 1: Fra august 2014 Trin 2: Efter næste Folketingsvalg

7 De tre overordnede formål
Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

8 De fire nationale resultatmål
Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år Elevernes trivsel skal øges

9 De tre overordnet indsatsområder
En længere og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere Få klare mål og regelforenklinger

10 Hvad dækker begrebet en længere og mere varieret skoledag?
Mere tid til klasseundervisning med faglig fordybelse Mere tid til sprogfag, natur/teknik, praktisk-musiske fag, dansk og matematik samt valgfag Mere tid til varierede og differentierede læringsformer Bedre rammer for at udfordre og udvikle både de fagligt stærke og fagligt svage elever

11 Eksempler fortsat…. Bedre muligheder for praktiske og anvendelsesorienterede undervisningsformer, der åbner skolen mod omverdenen (”år 0” er dedikeret til samarbejdet mellem pædagoger og lærere – herefter vil vi udvikle og kvalificere samarbejdet med eksterne virksomheder og foreninger= Bedre muligheder for arbejdet med innovation, entreprenørskab og kreativitet (større udbud af obligatoriske valgfag fra 7. kl.) Fysisk aktivitet hver dag (45 min/dag) - implementeres som en del af den almene fagundervisning (fx gangeleg, løb og læs m.v.) Mulighed for lektiehjælp om eftermiddagen

12 Reformens indførsel i trin
Faglig fordybelse og tilbud om lektiehjælp bliver obligatorisk for skolerne at tilbyde, men frivilligt for forældrene at tilmelde deres børn til. NB! Placeres om eftermiddagen!

13 Definition af faglig fordybelse
Faglig fordybelse og tilbud om lektiehjælp skal have fokus på faglig træning, udfordringer eller turboforløb, som er tilpasset børnenes niveau og behov. Fx morgenløb, boldspil, idrætsundervisning, aktivitetsforløb i samarbejde med idrætsforeninger, og bevægelse der bruges pædagogisk til at arbejde med fagenes indhold.

14 Eks. på gennemsnitligt timetal inkl. lektiehjælp (2016)
Børnehaveklasse – 3. klasse: timer 4. – 6. klasse: timer 7. – 9. klasse: timer Man Tirs Ons Tors Fre Man Tirs Ons Tors Fre Man Tirs Ons Tors Fre

15 Timetal før og nu? - Indskoling

16 Timetal før og nu? - Mellemtrin

17 Timetal før og nu? - Udskoling

18 Understøttende undervisning – hvad er det?
Understøttende undervisning skal supplere almenundervisningen (lærerne har ansvaret for indholdet og de faglige mål i samarbejde med pædagogerne) Eleverne kan være sammen på tværs af alder/niveau Centralt omdrejningspunkt i udviklingen af folkeskolen Mulighed for nytænkning, for nye lærings- og aktivitetsformer I ”år 0” er det lærere og pædagoger, der varetager undervisningen i den understøttende undervisning (50/50). Pædagoger kan også varetage andre afgrænsede undervisningsopgaver i indskolingen.

19 Understøttende undervisnig fortsat…
Faglig fordybelse og lektiehjælp- Aftalen stiller krav om, at skolen generelt åbner sig mod det omgivende samfund og etablerer samarbejder med idræts-, kultur og foreningsliv. Eleven skal bevæge sig gennemsnitligt 45 min. hver dag (er fremadrettet en del af almenundervisningen). Vi bestræber os på at lægge den understøttende undervisning i bånd, således at der bliver øget mulighed for holddannelse på tværs.

20 Nye mål for fagene i skolen
UVM (Undervisningsministeriet) er i gang med at udarbejde nye mål til fagene. Disse vil i øget grad have fokus på elevernes læringsudbytte. Forenkling og præcisering af Fælles Mål (færre og mere præcise delmål). Understøttes af konkrete, digitale læringseksempler.

21 Valgfag Obligatorisk fra 7. årgang.
Skal indgå i projektopgaven på 9. årgang. Etårige fagforløb med periodevise temaer. Katalog udsendes til eleverne, så de kan nå at melde sig til fagene inden sommerferien.

22 Prøveaflæggelse og overgang
FSA (Folkeskolens afgangsprøven) omdøbes til 9. klassesprøver. Flere digitale prøver. Afsluttende prøve i idræt. Øget fokus på uddannelsesparathed

23 Ovrførte ”værdier” Vi tager det med som virker fra i år
Fortsat samarbejde i årgangsteam med lærere og pædagoger. Forsat en klasselærerfunktion. Vi vil bestræbe os på at afholde ”anderledes uger” gennem skoleåret. Fortsat fokus på kvalificere det høje faglige niveau blandt eleverne. Forsat fokus på samarbejde med skolens interessenter og relevant inddragelse af disse.

24 Forventninger til forældre
Udarbejdelse af principper i skolebestyrelsen for forældrenes samarbejde med skole (under udvikling). Forventning om nysgerrighed, involvering i skolens daglige virke og eget barns udvikling og progression.

25 Informationer Første skoledag mandag den 11. august 2014.
0. klassernes første skoledag tirsdag den 12. august 2014.

26 Spørgsmål?

27 Tak for i aften Med venlig hilsen Henrik, Michael og Frank


Download ppt "Velkommen til infomøde om Skolereformen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google