Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

EReolen 2015: Nye modeller & konsekvenser CB-tour, ultimo 2014 Mikkel Christoffersen, København & Foreningen eReolen Jeppe Mossin, DDB.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "EReolen 2015: Nye modeller & konsekvenser CB-tour, ultimo 2014 Mikkel Christoffersen, København & Foreningen eReolen Jeppe Mossin, DDB."— Præsentationens transcript:

1 eReolen 2015: Nye modeller & konsekvenser CB-tour, ultimo 2014 Mikkel Christoffersen, København & Foreningen eReolen Jeppe Mossin, DDB

2 Program 2012-problemet på eReolen Klik og licenser Forhandlinger med de store Udfordringer & løsninger De andre forlag Perspektiver

3 2012 eReolen

4

5 Klik og licenser I en klikmodel betales der pr. klik. Der er ingen begrænsninger på samtidige lån. Pris pr. klik kan være fast eller procentdel af noget, fx nettopris I en eksemplarmodel (a.k.a. licensmodel) købes et eksemplar, som indeholder et antal lån, der kan lånes ud succesivt, ikke simultant. Når lånene er forbrugt, er eksemplaret forbrugt. Modellerne er hverken udtømmende eller gensidigt udelukkende. 10-01-2015

6 De store forlag DDB har forhandlet med de tre store forlag: Gyldendal, L&R og Politiken siden marts måned i år. Planen var at blive enig med dem først for så at tilbyde modellen til de næste i rækken. De næste er: Peoples’ Press, GAD og Modtryk. Udgangspunktet var at de store forlag var glade for EBIB modellen og gerne ville have en tro kopi med over i eReolen. De har vænnet sig til ikke at have et særligt stort udlån.

7 DDB’s tilgang Vi har grundlæggende en forståelse for, at forlagene skal passe på deres kommercielle interesser, men vi ved også, at de er forskellige. Vi mener at bibliotekerne skal have rimelige udlånsbetingelser på e-bøger. Vi tror på værdien i partnerskaber. Vi laver bilaterale forhandlinger, men ikke mange forskellige aftaler. Vi tror på at bibliotekernes formidlingsevne giver et bredere udlånsbillede end de kommercielle kanalers salg.

8 Resultat Vi færdiggør netop i disse dage kontrakterne med de tre store forlag GAD og Modtryk har sagt ja. Peoples’ Press er positive og afventer kontrakt, de vil kigge nærmere på. Altså: Alle store forlag formentlig tilbage på eReolen fra januar 2015. EBIB lukker pr. 31. december 2014 (dog ultimo januar ’15 i praksis)* De første aftaler løber i 6 måneder, men i praksis formentlig et år

9 Indhold i aftalerne De nye aftaler bliver en blanding af licens- og klikmodel. Der bliver foretaget nationalt materialevalg, og der bliver nationalt indkøb af licenser for at undgå ophobning af ikke forbrugte lån. DDB lægger pengene ud. Vi har indarbejdet succeskriterier i kontrakterne om spredningen i udlånet. Der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af forlag, eReolen, Litteratursiden og biblioteker, som kommer med projektforslag til forbedret digital formidling Det bliver ikke 100% af forlagenes udgivelser som kommer med, men langt størstedelen.

10 Hovedregler for de store En ny titel starter sit liv i licensmodellen, hvor den bliver i 6 måneder. Herefter overgår den til klikmodellen. Evt. restlån på en licens konverteres til klik efter de 6 måneder Forlaget vælger som hidtil selv om de vil sætte en titel til udlån. På langt størstedelen af de nye titler kommer der et loft på 1000 udlån pr. leveår.

11 Undtagelser En stor del af de oversatte titler kan ikke udlånes på andet end licensmodellen. Derfor skal materialevalget og indkøbsgruppen vurdere hvor mange af titlerne som skal stilles til udlån. Det som forlagene kalder steady sellers (Peter Pedal, Alfons Åberg osv.) vil også ligge permanent i licensmodellen. Helt undtagelsesvist har forlagene mulighed for at trække en titel ud af udlånsordningen. Et eksempel kunne være Yahya Hassans digtsamling som fik et noget andet kommercielt liv, end de havde forestillet sig.

12 Økonomi Licenstitlerne koster nettoprisen (kendt fra EBIB) Kliktitlerne koster det samme som nu i eReolen Vi laver et forsøg med Gyldendal om variable klikpriser – dvs. procentdel af nettopris for klik De øvrige større forlag har enslydende aftaler

13 Praktisk Nationalt materialevalg kommer til at fungere, som det kendes fra eReolen. Den nuværende gruppe udvides formentlig med 3 personer. Der kommer en indkøbspolitik med national øvre grænse for en licens pris. Grænsen er 135 kr. for en ny titel på licens. En titel ikke købes pr. automatik, selvom den ligger under maks. grænsen. Når materialevalget er foretaget vil en indkøbsgruppe kigge på økonomien – i visse tilfælde også på titelniveau.

14 Priser for udlån på licens og klikmodel En licens koster eks. 120 kr. og indeholder 4/5 lån Dermed koster et lån 30/24 kr. ekskl. transaktionsomk. Med en grænse på 135 kr. er maks. prisen 33,75/27 kr Nuværende klikmodel

15 Udfordringer 1.Licensindkøbet kan ikke stoppes på det enkelte bibliotek. 2.Vi har forpligtet os til i ord og ånd at sprede brugen på eReolen og dirigere presset væk fra nyudgivelserne 3.Nyudgivelser på licens er noget dyrere, end vi er vant til; fra max. 17,50 kr. til 36,75 kr. 4.Uforbrugte licenslån konverteres til klik, og vi skal ikke betale licenspris for klik 5.Hvordan administreres en national reservations kø?

16 Løsning 1 Licensindkøbet kan ikke stoppes på det enkelte bibliotek. Hertil kommer, at økonomistyringen bliver et dobbelt bogholderi.  Styr adgangen til licenstitlerne meget stramt!

17 Løsning 2 Vi har forpligtet os til i ord og ånd at sprede brugen på eReolen og dirigere presset væk fra nyudgivelserne.  Se løsning 1. Hertil: I formidlingen ude på bibliotekerne og centralt fra eReolen – og til dels Litteratursiden – skal fokus flyttes fra nyudgivelserne til front- og baglisten i DDB’s arbejdsgruppes ånd.

18 Løsning 3 Nyudgivelser på licens er noget dyrere, end vi er vant til; fra max. 17,50 kr. til 36,75 kr.  Se løsning 1 & 2. Hertil: Der holdes meget øje med, at den gennemsnitlige udgift tilnærmer sig eReolens hidtidige. Vi skal nok fremadrettet have et lån mere pr. licens hos de store ex. Gyldendal.

19 Løsning 4 Ubrugte licenslån konverteres til klik, og vi skal ikke betale licenspris for klik!  Normalvis skal der slet ikke købes nye licenser med under 3 mdr. til overgangen fra licens til klik.

20 Løsning 5 Hvordan administreres en national reservationskø?  Reservationer holdes på 3 stk. nationalt Det skal være samme antal og ikke for mange, da det udløser for mange licenskøb. Vi kan dog ikke sige, hvornår man får bogen i.m.t. eBib i dag – kun worst case. Der er dog aldrig over 6 mdr. ventetid, og licenskøbene er lagt an på 3 mdr. Man har 1 friplads til udløst reservation, hvis der bliver én ledig, mens man er max’et ud på lån.

21 De eksisterende forlag på eReolen De eksisterende forlag forhandler med os i disse dage, og der er afholdt informationsmøder i Aarhus og Kbh. (eReolen) og Odense (Netlydbog) Vores udgangspunkt er: at de bliver tilbudt at fortsætte på de eksisterende vilkår At vi informerer om de store forlags betingelser i hovedtræk på møderne, og vi er åbne for muligheden for, at nogle af de eksisterende forlag kan få en aftale som de store Vi vil meget gerne lave forsøg med abonnementsaftaler for 2015

22 Man har dog stadig de sædvanlige greb

23

24 Perspektiver I 2015 eksperimenteres med disse modeller heriblandt to forskellige licensmodeller (under kølerhjelmen) Ét mellemstort forlag med et stærkt B&U-katalog vil gerne indgå en abonnementsordning Nye, dedikerede ebogslæsere kan bruges Der kommer udenlandske ebøger, og digitalisering af bagkataloget nærmer sig startblokken

25

26

27 Epilog om EBIB (fra Publizon) Reserveringer på titler der skifter over til klik på eReolen, modtager en notifikation om, at de kan låne titlen på eReolen. Reserveringer på titler der ikke skifter over på klik på eReolen, modtager en notifikation om, EBIB er ophørt, og at titlen muligvis er med på eReolen. Årsagen til dette er, at vi ikke pr. 5 januar ved, om en titel på licens på EBIB fortsætter på licens på eReolen (forlaget kan undlade at tiltræde en overførelsesaftale, kan undlade at indgå en aftale med ereolen, eller trække den konkrete titel). - Det forhindres at nye lån og reserveringer kan etableres på ebib.dk fra 1. januar 2015.ebib.dk - Allerede udlånte titler på ebib.dk vil kunne læses på ebib.dk eller i ebib apps til udlånet udløber.ebib.dk


Download ppt "EReolen 2015: Nye modeller & konsekvenser CB-tour, ultimo 2014 Mikkel Christoffersen, København & Foreningen eReolen Jeppe Mossin, DDB."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google