Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ida Engholm: Webanalyse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ida Engholm: Webanalyse"— Præsentationens transcript:

1 Ida Engholm: Webanalyse
Tekst: Webgenrer og stilarter Artikel fra bogen: Digitale verdener (2004) Redaktør: Ida Engholm og Lisbeth Klastrup

2 Model til webanalyse Udgangspunkt i traditionel designanalyse
Konstruktion, funktion og form Udvidet til fem punkter: Teknisk konstruktion Brugsmæssig funktionalitet Æstetisk Dimension Form Brugskontekst

3 Teknisk konstruktion:
Hastighed, skærmopløsning, browser osv. Brugsmæssig funktionalitet Interfacets muligheder for navigation Æstetisk dimension Emotionelle effekter

4 Summen af sitets karakteristika Brugskontekst
Form Summen af sitets karakteristika Brugskontekst F.eks. Kulturelle forhold, brugerens kompetencer, formål og situationen

5

6 Genre og Stil Bruges til at kategorisere websites sammen med analysemodellen Et website’s genre og stil kommer til udtryk gennem dets prioritering af den tekniske konstruktion brugerfunktionaliteten den æstetiske dimension form brugskontekst

7 Genre En gruppe objekter med fælles eller beslægtede udtryk
Skaber bestemte forventninger hos modtageren I dag: et fleksibelt ”rammeværk” bestemt af konventioner der forbinder afsender og modtager

8 Stil Karakteriserer et kunstværk/produkts særlige måde at fremtræde på
Kan enten indfri eller udfordre forventningerne til genren Positionerer produktet indenfor genren – giver det en særlig profil/identitet

9 Genre vs. Stilart Genrer betegner kategorier, der knyttes til afsenderens (og modtagerens) forventninger om produktets funktion + signalerer branchetilhørsforhold En stilart er en stil, der går på tværs af genrer – og er uafhængig af funktion og branche: f.eks. jugend-stil eller japansk minimalisme

10 ”Blue is the colour of banking”
Nordea og BasisBank tilhører samme genre – dvs. genererer de samme forventninger til de to sites’ funktion hos modtageren Tekniske konstruktion: ens (Content Management System) Brugerfunktionalitet: nogenlunde ens interaktion og navigation

11 Æstetisk dimension Den ortodokse: Nordea
Blå + afdæmpede nordiske farver ”Afslappede” billeder af familie- og fritidsidyl Rebellen: BasisBank Pink, tekstbobler og kitschet stil Blondiner med grise i snor – bevidst ”overdrevne” billeder Tillidvækkende, tradition, autoritet Familien, middelklasse, traditionelle ideer om ”det gode liv” Ironisk fokus på sin egen form Mediebevidste, post-moderne unge

12 Nordea

13 Basisbank

14 Web-mentorer Storgenren Subgenren Jacob Nielsen webmentor
David Siegel alternativ til Nielsen Subgenren Jeffrey Veen både og Curt Cloninger opgør: N´s ”one size…

15 Nielsen: useit.com Siegel: killersites.com

16 Veen: veen.com cloninger: lab404.com

17 Funktionalismen Dekonstruktivismen ”Slidstærk” og ”Less is more”
Eksemplet er hentet fra Rick Altman: Mies van der Rohes berømte dictum Dekonstruktivismen Opgør mod funktionalismens diktatur – mere mangfoldig og ekspressiv grafisk kommunikation

18 Nettet i dag Budskabet om brugerhensyn er især slået igennem i den kommercielle del af nettet hos etablerede og e-handel virksomheder Branding-genren, postmodernisme og trash Eks. Sony “state-of-the art” teknologisk/grafisk etableret en “subgenre”

19 Differentiering To modsatrettede dynamikker – tendenser
Individualiseringsdynamik “Afsenderens behov fot at differentiere sig stilistisk” Normbevarende stabilitetssøgende dynamik ”Oprette konsensus om en genres stilistiske normer”

20 Principmodel for genre- og stiludvikling

21 Ida Engholm: ”For at opnå et mere uddybet indblik i modellen og i genre- og stilklassifikation af websites, henvises til min ph.d-afhandling ”WWW’s designhistorie. Websiteudviklingen i et genre- og stilteoretisk perspektiv”. IT Universitetet, 2003”


Download ppt "Ida Engholm: Webanalyse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google