Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Struer og Thyholm Kommuner Samkørings- og planlægningsfasen Tirsdag den 23. august 2005 Gimsing Sognegård.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Struer og Thyholm Kommuner Samkørings- og planlægningsfasen Tirsdag den 23. august 2005 Gimsing Sognegård."— Præsentationens transcript:

1 Struer og Thyholm Kommuner Samkørings- og planlægningsfasen Tirsdag den 23. august 2005 Gimsing Sognegård

2 Dagsorden 1. Velkomst 2. Status i sammenlægningsprocessen Statusbeskrivelser Direktion Forespørgsel til medarbejdere om fremtidige ønsker 3. Planlægnings- og samkøringsfasen Kommissorium Opgaver for arbejdsgrupper Skabelon til brug for arbejdsgruppernes afrapportering 4. Arbejdsgrupper og personsammensætningen heri 5. Debat, spørgsmål og kommentarer 6. Afslutning

3 Faser og opgaver i processen Afklaringsfase (status) (marts-maj 2005) – Status, overblik og eventuel beskrivelse af nye opgaver (facts, nøgletal, ressourcer) Planlægningsfase (august-december 2005) – Afdække problemstillinger og køreplan for sammenlægning – Forberede beslutningsgrundlag Gennemførelsesfasen (2006) – Udarbejde beslutningsoplæg – Forberede praktisk sammenlægning

4 Status i sammenlægningsproces (I) Statusbeskrivelser – Hvad har vi – Hvad kan vi Planlægnings- og samkøringsfasen – Hvad skal vi – Hvad vil vi

5 Status i sammenlægningsprocessen (II) Indstillet til Sammenlægningsudvalg: Organisation:Udgangspunkt i Struer Kommunes nuværende Direktion:Keld Vagner Jensen Johannes Wang Jensen Jørgen Jensen Kjeld Berthelsen

6 Status i sammenlægningsproces (III) Høring hos alle adm. medarbejdere i Struer og Thyholm om fremtidige ønsker til opgaver og funktioner Temadag i politisk styregruppe om indretning af politisk organisation m.h.p. på indstilling til Sammenlægningsudvalg

7 Udgangspunkt for arbejdet i grupperne Ånden i aftalegrundlaget: Balance mellem størst mulige decentrale frihedsgrader og behovet for central styring Struer som udgangspunkt, men erfaring og arbejdsmetoder fra Thyholm skal indgå  sikring af optimal og rationel drift Den 3. vej – skal altid overvejes

8 Planlægnings- og samkøringsfase (I) Kommissorium for arbejdsgrupper: Etablering af grundlag for modeller for den fremtidige drift af afdelingen/institutionen i forbindelse med sammenlægningen af Struer og Thyholm Kommuner

9 Planlægnings- og samkøringsfasen (II) Opgaver for arbejdsgrupperne: Beskrivelse af hvilke nye opgaver området tilføres (statslige/amtslige) Vurdering af hvor nuværende og kommende opgaver organisatorisk indplaceres Hvilke personalemæssige ressourcer og kompetencer skal der til for at løse opgaven

10 Planlægnings- og samkøringsfasen (III) Opgaver for arbejdsgrupperne: Fysiske rammer Økonomi Nivellering af serviceniveau Samordning af politikker, strategier og retninglinier Tids- og handlingsplan for gennemførelsen i 2006

11 Planlægnings- og samkøringsfasen (IV) Succeskriterier: Opnåelse af sikker drift fra 1. januar 2007 Medarbejdernes forståelse for og accept af valgte løsningsmodel Milepæl: Relevant beslutningsgrundlag og implementeringsplan til forelæggelse for Sammenlægningsudvalget primo 2006

12 Afsluttede arbejdsgrupper Personale og Uddannelse PPR Biblioteksområdet Ungdomsskole Musikskole Beredskab Byggesagsbehandling Planlægning

13 Arb.gr. plan og samkøring OmrådeMedlemmerBemærkning IT-områderLars Sneftrup Pedersen Helle Berg Sammenlægning og samkøring snarest mulig Sekretariatet Aftaler og kontrakter Karen Hansen, Carina Buchard, Susanne Mortensen, Birgitte Berg Carina Buchard, Flemming Jensen Almindelig tidsplan følges Efteråret 2005 ØkonomiområdetMargit Hargaard, Britta Rasmussen Sammenlægning ultimo 2005 Borgerservice Kassen Inkasso Per Søegaard 12 underområder beskrives samlet. Almindelig tidsplan følges Fremtidig behov vurderes Indgår i borgerservice

14 Arb.gr. Plan og samkøring OmrådeMedlemmerBemærkning DagplejeJørn Thomsen, Jette Christensen Almindelig tidsplan følges DaginstutionerJørn Thomsen, Jette Christensen Almindelig tidsplan følges SFOJørn Thomsen, Jette Christensen Almindelig tidsplan følges Folkeskolen Skolebiblioteker Karen Møller, Peter BroAlmindelig tidsplan følges Ergoterapi, genoptræning og hjælpemidler Ruth Kjær, Hanne JakobsenAlmindelig tidsplan følges Handicap og psykiatriLene Hornstrup, (Alice Brink ad hoc) Almindelig tidsplan følges HjemmeplejenKirsten Kristensen, Lis Hoffmann Jensen Almindelig tidsplan følges

15 Arb.gr. Plan og samkøring OmrådeMedlemmerBemærkning Visitation (bestillerenheden)Lars Olesen, Svend Aage Haverslev Almindelig tidsplan følges ÆldreinstitutionerLars Olesen, Kirsten Kristensen Almindelig tidsplan følges Arbejdsmarkedsområdet Jobcenter Udbetalingsenhed Beskæftigelsesprojekter Troels Elgaard, Alice Brink, Margit Dam, Ole Westergaard, Susanne Strunk Samordning snarest muligt og senest ultimo 2005 Børn og ungeJoan HansenSamordning snarest muligt og senest ultimo 2005 SundhedsplejeJoan Hansen, Aase Inger Hardang Almindelig tidsplan følges

16 Arb.gr. Plan og samkøring OmrådeMedlemmerBemærkninger TandplejeVibeke VestergaardAlmindelig tidsplan følger FolkeoplysningSøren Sørensen, Hans Østergaard Almindelig tidsplan følges MuseumsvirksomhedTorben HolmAlmindelig tidsplan følges BusdriftElo BreumlndVurdering af hensigtsmæssig kørsel på tværs af tidl. Kommunegrænser Bygningsanlæg, vedligehold og energistyring Jens Ove Andreassen, Frank Andersen Almindelig tidsplan følges

17 Arb.gr. Plan og samkøring OmrådeMedlemmerBemærkninger DagrenovationFlemming Jørgensen, Else Jensen, Niels O. Jensen Almindelig tidsplan følges GenbrugCarlo Jensen, Niels O. JensenAlmindelig tidsplan følges Grønne områder og vejområdet Hanna Mikkelsen, Frederik Sørensen Almindelig tidsplan følges MiljøLars Borring, Niels O. JensenAlmindelig tidsplan følges Park og vejMichael Andreassen, Frederik Sørensen Almindelig tidsplan følges Rensningsanlæg og spildevand Hans Poulsen, Jens Bak Sørensen, Klaus Ibsen, Elo Breumlund Almindelig tidsplan følges VandløbKlaus Ibsen, Elsebeth Bundgaard Almindelig tidsplan følges

18 Yderligere information På hjemmesiden www.nystruer.dk findes:www.nystruer.dk Dias anvendt d.d. Kommissorium og nøgleord til planlægnings- og samkøringsfasen Eksempler på beskrivelser fordelt på enkeltområder


Download ppt "Struer og Thyholm Kommuner Samkørings- og planlægningsfasen Tirsdag den 23. august 2005 Gimsing Sognegård."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google