Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Udfordringer og visioner på børne- og kulturområdet BKF Syddanmark 18. marts 2010 Klaus Majgaard.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Udfordringer og visioner på børne- og kulturområdet BKF Syddanmark 18. marts 2010 Klaus Majgaard."— Præsentationens transcript:

1 Udfordringer og visioner på børne- og kulturområdet BKF Syddanmark 18. marts 2010 Klaus Majgaard

2 Indhold Polariseringens trussel Brug for nyt ideal for dannelse og kompetencer Nye miljøer for udvikling og læring På vej mod et nyt partnerskab mellem stat og kommuner AKTUELT: Debatten om ungdomskommission, skoleeftersyn, biblioteksudspil og børns retssikkerhed

3 Polariseringens trussel Fra industrisamfund til innovationssamfund Individualisering Polarisering Uanede udviklings- muligeder Frie valg, skræddersyede uddan- nelsesforløb, udlandsophold etc. Uanede udskillelsesmuligheder Ulighed i sundhed og opvækstvilkår, Voksende restgruppe Integrationssammenstød Polariseret kriminalitetsbillede

4 Etiske & eksistentielle Brug for nye kompetenceidealer Fællesskabets nødvendighed: Individ og fællesskab er hinandens forudsætninger Vi skal have alle med! Faglige Relationelle & innovative Kompetencer

5 Kompetenceidealer Målepunkter DagtilbudSkoleUngdomsudd. Gennem- førelse Udd. parathed Udd. parathed Fritid og kultur Social indsats

6 Udvikling og læring Deltagelse i samfundsliv og kultur Alle unge skal gennemføre en ungdoms- uddannelse Og deltage aktivt i samfunds- liv og kultur Sundhed og trivsel Børn og unge skal sikres sundhed, trivsel og mere lige muligheder for at deltage Politik og strategier Alder Kerneydelser

7 Miljøer for udvikling og læring Helhedssyn Tænk hele lokalsamfundet som en arena for udvikling, læring og demokratisk dannelse: –Byrum og mødesteder –Forenings- og kulturliv –Institutioner for livslang læring og kulturskabende aktiviteter Tilbage til fællesskabet? Individ og fællesskab er hinandens forudsætninger –Anerkendelse af individuelle forskelle (intelligenser, læringsstile etc.) –Forpligtelse og medborgerskab –Socialisering til mangfoldighed og fællesskab

8 Miljøer for udvikling og læring Forebyggelse og inklusion Forebyggelse og inklusion som rød tråd –Forebyggelse er at fremme –Gentænk forholdet mellem det ”almene” og ”specielle” –Brug for lokale strategier for inkluderende tilbud –Styrket samarbejde for sårbare børns retssikkerhed Konsekvens – med intelligens! Vi skal vise konsekvens i forhold til grænseoverskridende og krænkende adfærd – men for at løse problemet –Symbolsk sanktionspolitik, der mest gør noget for afsenderen –Intelligente sanktioner er motiverende og meningsfulde

9 Brug for en demokratisk pædagogik Informant Informant i dialog Deltager i fælles proces Selvbestemmende Selvbestemmende og udførende h Demokratitrappen

10 På vej mod nyt partnerskab mellem stat og kommuner Baggrund Økonomiudfordringen: Krydspresset mellem ressourcer og forventninger Kræver fokus på kerneydelserne Innovationsudfordringen Sammenstødet mellem stridende forventninger til kerneydelsen (eks. Standardisering /individualisering) Kræver nytænkning af ydelsernes indhold Dialogudfordringen Afstanden og fremmedgørelsen i forholdet mellem styringsniveauerne som problem i dialog Brug for nye måder at tale sammen på

11 Nyt partnerskab mellem stat og kommuner: Hindsides centralisering og decentralisering DecentaliseringCentralisering Rammelov og ø konomiaftaler Fejlfinding Detailstyring En tredje vej: Nyt partnerskab om styring

12 Nyt partnerskab mellem stat og kommuner: Elementer Flerårige aftaler om resultatmål Kvalitetsfællesskaber – mellem stat, kommuner og professioner Videntrekanter – mellem forskning, professionshøjskoler og kommuner Standardisering af rutinisérbare opgaver og støttefunktioner Vær opmærksomme på KL’s direktionskonference i april!!

13 Aktuelt: Ungdomskommission: Initiativer i KL og folketinget Skoleeftersyn: BKF’s fire anbefalinger og mødet med statsminister og rejseholdet Børns retssikkerhed: BKF’s fem forslag og samarbejdet, som er ved at udvikle sig herom Biblioteksudspil: Enigt udspil fra Biblioteksudvalg, stort fokus på medier og tilgængelighed, men brug for en debat om indhold og mission


Download ppt "Udfordringer og visioner på børne- og kulturområdet BKF Syddanmark 18. marts 2010 Klaus Majgaard."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google