Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forandringsteorier som kortlægning af fælles praksis

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forandringsteorier som kortlægning af fælles praksis"— Præsentationens transcript:

1 Forandringsteorier som kortlægning af fælles praksis
Jobcenter og F86 Frederiksberg Kommune den 27. april 2012

2 Fælles erkendelse – rationalitet og tillid
Transformativ rationalitet: Synergi Reflekteret rationalitet: Forskellige verdener Arbejdet med forandringsteori Simpel rationalitet: Mål og midler

3 Fokus på mål og effekter Målhierarki
Simpel rationalitet: Mål og midler Fokus på mål og effekter Målhierarki Indsatser Ministermål Beskæftigelses-strategi Beskæftigelses-plan Målgruppe Forandringsteorier

4 Forandringsteorier Årsag-virknings kæder
Simpel rationalitet: Mål og midler Forandringsteorier Årsag-virknings kæder Kontekst Effekter Indsatser Ressourcer Kausale sammenhænge er konkrete og kontekstafhængige Forandringsteorier lægger op til en undersøgende praksis, hvor vi klarlægger og afprøver vores antagelser i et eksperimenterende samspil med konteksten

5 Dilemmaer Brugen af forandringsteorierne
Reflekteret rationalitet: Forskellige verdener Dilemmaer Brugen af forandringsteorierne Standardisering Eksperimentel læring Forandringsteori på et højt abstraktionsniveau Er foreskrivende: anviser sammenhænge, der bør være Bruges til at skabe formel organisatorisk sammenhæng Forandringsteori er konkrete og nuancerede Er undersøgende: opstiller kausale hypoteser Bruges til at skabe læring og fælles erkendelsesprocesser

6 Dilemmaer Faglige rationaler
Reflekteret rationalitet: Forskellige verdener Dilemmaer Faglige rationaler “Beskæftigelsesperspektiv” Pres, “vende i døren”, fastholdelse af normalitet Matchgruppeopdelte indsatser “Socialperspektiv” Behandling, intensitet og helhedsorientering Tværgående og parallelle indsatser

7 Dilemmaer Organisatoriske rationaler
Reflekteret rationalitet: Forskellige verdener Dilemmaer Organisatoriske rationaler Konkret Indhold Kvalitet Professions- kultur Opfyldelse af formelle proceskrav Nedbringe enheds- omkostninger Myndigheds- kultur

8 Strategier i dilemmaer
Reflekteret rationalitet: Forskellige verdener Tillid Oprigtighed/ åbenhed Refleksion Dekobling - hykleri Dilemmaspil Desperate Governance Fundamentalisme

9 Bag om dilemmaerne Hvilke fortællinger gemmer sig bag f.eks.
Transformativ rationalitet: Synergi Bag om dilemmaerne Hvilke fortællinger gemmer sig bag f.eks. Personaer som:“Fastlåst – er ikke i arbejde” eller “Umotiveret ung” ? Faglige kategorier som: “beskæftigelsesperspektiv” og “socialperspektiv” Kulturelle kategorier som: “myndighedskultur” og “projektkultur” Kan disse fortællinger være bidragende til, at vi fastholdes i bestemte modstillinger og dilemmaer i indsatsen? Er der andet at fortælle? (mod-narrativer: det atypiske, undtagelser) Kan der her være åbninger for andre måder at forstå og handle? Fortællinger er ikke bare et spejl af verden, men med til at forme og organisere verden Input fra 1. dag?

10 Rigere sprog Transformativ rationalitet: Synergi Narrative sprog
Kausale sprog (forandringsteori) Formelle sprog

11 Enkel styring – rig dialog
Transformativ rationalitet: Synergi Enkel styring – rig dialog Enkel styring: Få langsigtede effektmål Meningsfuldt lokalt handlerum Tydelig og ikke-ydmygende feedback Hotline ved kvalitetssvigt Fjerne distraherende faktorer: enkelhed Rig dialog Udformning og afprøvning af forandringsteori som fælles undersøgende praksis Bruge kausale sprog, men gå bag om dets kategorier via en undersøgende narrativ praksis

12 Tillid og synergi Tillid opstår gennem fælles erkendelse og erfaring
Transformativ rationalitet: Synergi Tillid og synergi Tillid opstår gennem fælles erkendelse og erfaring Tillid kan institutionaliseres – gennem en styringsdialog, som giver plads til fælles erkendelse og erfaring, til at dele kompleksitet og dilemmaer og til at finde nye veje sammen Tillid er selektiv og stærkt disciplinerende (og giver ingen fribilletter) Tillid er grundlaget for synergi – at vi bruger hinandens forskelligheder til at skabe værdi

13 Rationalitet og tillid
Ressourcer Indsatser Effektmål Målgrupper Kvalitet i dialog Enkel og effektorienteret styring Undersøgende i forhold til indhold og sammenhænge


Download ppt "Forandringsteorier som kortlægning af fælles praksis"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google