Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Temperaturmåling. Timing af Temperaturmåling 200320052004 Brancheorienterings- møde (12. juni) Teknisk Workshop (September) Pilotvirksomhederne arbejder.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Temperaturmåling. Timing af Temperaturmåling 200320052004 Brancheorienterings- møde (12. juni) Teknisk Workshop (September) Pilotvirksomhederne arbejder."— Præsentationens transcript:

1 Temperaturmåling

2 Timing af Temperaturmåling 200320052004 Brancheorienterings- møde (12. juni) Teknisk Workshop (September) Pilotvirksomhederne arbejder Brancheorienterings- møde (10. juni) Udvikling Opsamling

3 Temperaturmåling Overordnet mål RECEPTUR Stoffer Produkter Råvarer Tonnage Problematiske stoffer Virksomheden EU-lister Hvor hårdt? CAS-nr Hvornår?

4 956 Analyse af branchens CAS numre Antal stoffer 2157 Pr. virksomhed Branchen Fortrolig aflevering Nettostofliste Dubletter frasorteres 2657 Fejlbehæftede stoffer Stoffer uden CAS-nr Bruttostofliste

5 Hyppighedsanalyse Tendensen i fordelingen af stoffer i branchen Ingen stoffer anvendes af alle 12 virksomheder 161 stoffer anvendes af to virksomheder Antal stoffer Antal virksomheder 539 161 77 60 31 21 24 21 14 6 2 0 60 stoffer anvendes af fire virksomheder

6 1001000 1 10 ton/år REACH Forordnings- kategorier Tonnagebånd Pr. producent/importør ECB *) data LPVC HPVC UPVC = Ukendt volumen (Unknown Production Volume Chemicals) *) European Chemicals Bureau data stammer fra forordning til risikovurdering af eksisterende stoffer (793/93) – data er indrapporteret fra 1990 og frem. HPVC= Højvolumen (High Production Volume Chemicals) LPVC= Lavvolumen (Low Production Volume Chemicals) Ukendt ? ? UPVC

7 Stoffernes fordeling i forhold til tonnagebåndene UPVC LPVC HPVC Virksomhedsnummer 1 23 4 56 7 89 1011 1212 % 100 50 43% 16% 41% Branche- gennemsnit Ukendt Kendt

8 Fordeling af HPVC’s i recepturet Virksomhedsnummer 100% 50% % stoffer som er HPVC’s % råvarer som indeholder minimum et HPVC % produkter som indeholder minimum et HPVC 61%88% Branchegennemsnit 39%

9 Indhold af HPVC - opgjort pr. råvarekategori - % AdditivBinder Blød- gører Fyldstof Solvent Pigment Diverse I gennemsnit indeholder 52 % af additiverne mindst et HPVC

10 Fordeling af LPVC’s i recepturet 100 % 50 % Virksomhedsnummer % stoffer som er LPVC’s % råvarer som indeholder minimum et LPVC % produkter som indeholder minimum et LPVC 17%63% Branchegennemsnit 26%

11 Indhold af LPVC - opgjort pr. råvarekategori - 30 % 15 % I gennemsnit indeholder 19 % af pigmenterne mindst et LPVC AdditivBinder Blød- gører Fyldstof Solvent Pigment Diverse

12 Nøglekonklusion Tonnagemåling For mange af branchens stoffer ved vi for lidt om dels: –Tonnagebånd –CAS-nummer Der skal reageres allerede ved første tonnagebånd Stor følsomhed overfor LPVC’s i de færdige recepter (risiko for “de-selection”) PILOT 2: “Opstrøms dialog”

13 Temperaturmåling Overordnet mål RECEPTUR Stoffer Produkter Råvarer Virksomheden EU-lister Problematiske stofferHvor hårdt? CAS-nr Tonnage Hvornår?

14 Problematiske stoffer Potentielt godkendelsespligtige PBT/vPvB Persistente Bioakkumulerende Toksiske CMR Carcinogene Mutagene Reproduktionstoksiske Endocrine Disruptors = Hormonforstyrrende stoffer

15 Problematiske stoffer Oversigt over stoflister anvendt i Temperaturmålingen PBT/vPvB EU-total liste 66 Hormonforstyrrende stoffer, Alle kategorier 559 CM 3, QSAR-DK 1867 US-EPA beregning ? Svarer til 300 stoffer CMR CMR 1-3 (67/548/EEC) 518 Antal stoffer på de eksterne lister

16 Problematiske stoffer Oversigt over stoflister CMR PBT/vPvB Hormonforstyrrende stoffer, Alle kategorier CMR 1-3 (67/548/EEC) EU-total liste CMR 1-2 CMR 3 “Bevist” Under mistanke CM 3, QSAR-DK US-EPA beregning Kategori 1 Kategori 2 SIGNALSTOFFER stop Svarer til 300 stoffer Temperaturmåling Forordning Okt, 2003

17 Problematiske stoffer Handlingen afhænger af koncentrationen! CMR 1+2 PBT, vPvB, Hormonforstyrrende stoffer Klassifikations- grænsen 0,1 wt % No Action Action

18 Eksempel 1: Vandbaseret maling Baggrundsinfo Bindemiddel Styreneret acryl 40 wt% Hormonforstyrrende stof Styren 0,05 wt% restmonomer Polymer Stabilisator Vand Maling

19 Eksempel 1: Vandbaseret maling Handling Ingen handling er påkrævet! 0,05 wt % Godkendelsesgrænse Hormonforstyrrende: 0,1 wt % 0,02 wt % Produktion Mixer RåvareProdukt Anvendelse af produkt

20 Eksempel 2: Kontaktlim Baggrundsinfo Kontaktlim Antioxidant Lowinox 22M46 2,2-Methylen- bis(6-tertbutyl- 4-methylphenol) 100 wt% PBT/vPvB stof 0,3 wt%

21 Eksempel 2: Kontaktlim Handling 100 wt % 0,3 wt % Godkendelsesgrænse PBT/vPvB: 0,1 wt % Produktion Mixer RåvareProdukt Anvendelse af produkt Handling er påkrævet -Anvendelse som råvare -Anvendelse som færdigt produkt

22 Eksempel 3: Vandbaseret lak Baggrundsinfo Befugtnings- middel Råvare PBT/vPvB stof 0,05 wt% Langkædet organisk kaliumsalt 50 wt% Lak Ikke klassificeret stof 50 wt%

23 Eksempel 3: Vandbaseret lak Handling 50 wt % 0,025 wt % Godkendelsesgrænse PBT/vPvB: 0,1 wt % Produktion Mixer RåvareProdukt Anvendelse af produkt Handling er påkrævet -Anvendelse som råvare -men ikke som færdigt produkt

24 Nøglekonklusion Problematiske stoffer Stoflisterne bør fokuseres bedre (svare til Forordningsforslaget Oktober 2003) Koncentrationen i råvarer og produkter skal også vurderes PILOT 1a: “1:1 Konsultation”

25 Tilbud om 1:1 konsultation Start: Efterår 2004 Formål: At optimere data –Virksomhedens egne data (ex. forkerte CAS-numre) –Stoflister svarende til Forordning Oktober 2003 Gentagelse af “måling” via optimeret program Fortrolig diskussion om, hvad næste skridt kunne være for den enkelte virksomhed –Projektteam tager hensyn til virksomhedens forretningsområde: Projektteam hos Malingsvirksomhed: -Dorthe, Dana Lim -Helle Projektteam hos Limvirksomhed: -Luise, Dyrup -Helle

26 THE END of this part

27 Eksempel 2: Kontaktlim Handling 100 wt % 0,3 wt % Godkendelsesgrænse PBT/vPvB: 0,1 wt % Produktion Mixer RåvareProdukt Anvendelse af produkt Handling er påkrævet -Anvendelse som råvare -Anvendelse som færdigt Produkt  Reformulere produkt

28 Eksempel 1 161 stoffer anvendes af 2 virksomheder Pilotvirksomhederne 161 stoffer

29 Eksempel 2 60 stoffer anvendes af 4 virksomheder Pilotvirksomhederne 60 stoffer

30 Eksempel Pilotvirksomhederne 956 stoffer 60 stoffer anvendes af 4 pilotvirksomheder 60 stoffer 2 stoffer 2 stoffer anvendes af 11 pilotvirksomheder

31 Antal problematiske stoffer i branchen Et nuanceret billede 90 stoffer 45 stoffer Total Carc1 Carc2 Carc3 Mut1 Mut2 Mut3 Rep1 Rep2 Rep3 vPvB Carc3 QSAR Mut3 QSAR PBT- vPvB Horm. stof

32 PBT/vPvB US-EPA 10 % Hormonfor- styrrende stoffer 10 % CMR 1-3 (67/548/EEC) 10 % CM 3 QSAR-DK 10 % Problematiske stoffer i branchens råvarer Diver- se Pig- ment Sol- vent Fyld- stof Blød- gører Bin- der Addi- tiv 10 % PBT/vPvB EU

33 Problematiske stoffer Fundet på Nettostoflisten PBT/vPvB EU-total liste 14 Hormonforstyrrende Stoffer, Alle kategorier 42 CM 3, QSAR-DK 7 CMR CMR 1-3 (67/548/EEC) 37 Antal stoffer TOTAL 100  88 unikke stoffer

34 Revideret “målestrategi” TemperaturmålingForordning Okt 2003 CMR CMR 1-3 (67/548/EEC)37 CMR 1-2 (67/548/EEC)20 CM 3, QSAR-DK7 PBT/vPvB EU-liste, alle14 EU-liste, beviste4 Hormonforstyrrende Alle kategorier42 Kategori 110 Sum10034 TOTAL - individuelle8830 SIGNAL stoffer42


Download ppt "Temperaturmåling. Timing af Temperaturmåling 200320052004 Brancheorienterings- møde (12. juni) Teknisk Workshop (September) Pilotvirksomhederne arbejder."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google