Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Uddannede færingers tilpasning til arbejdsmarkedet og erfaringer med studieophold i udlandet En spørgeskemaundersøgelse blandt færdiguddannede 2004-2006.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Uddannede færingers tilpasning til arbejdsmarkedet og erfaringer med studieophold i udlandet En spørgeskemaundersøgelse blandt færdiguddannede 2004-2006."— Præsentationens transcript:

1 Uddannede færingers tilpasning til arbejdsmarkedet og erfaringer med studieophold i udlandet En spørgeskemaundersøgelse blandt færdiguddannede 2004-2006

2 Dataindsamling: 23. april – 12. juli 2007 Papir: 64,3 pct. Netudgaven: 35,7 pct. Målgruppe: Uddannede med eksamen fra Færøerne og udlandet, i perioden 2004-2006 N=852 Svarprocent: 60,1 pct. Generelt omkring indsamlingen af data

3 2.Hvad kendetegner gruppen af uddannede, som valgte uddannelse i udlandet? 1. Hvorfor vælger de uddannede med eksamen fra udlandet - uddannelse i udlandet? 3. Hvordan har de uddannede, med eksamen fra udlandet, finansieret sine studier? 4. I hvilket omfang vender uddannede, med eksamen fra udlandet, tilbage til Færøerne? 5. Hvilket udbytte har de uddannede med eksamen fra udlandet, på det færøske arbejdsmarked? De 5 arbejdsspørgsmål

4 Eksamenslande 2004-2006 9,4 pct af dem, der har eksamen fra Færøerne,9,4 pct af dem, der har eksamen fra Færøerne, har taget dele af uddannelsen i udlandet.

5 2. Studiet fandtes ikke på Færøerne 1. Interessant at studere i et udenlandsk miljø Derfor valgte de uddannede med eksamen fra udlandet - uddannelse i udlandet? 3. Bedre kvalitet på uddannelsen som jeg ønskede 4. Ønsket om at opleve en anden kultur 5. Eventyrlyst 6. Forbedre mulighederne for en international karriere 7. Gode muligheder for studiefinansiering

6 1. Ville ikke rejse fra kæreste / familie / venner Derfor valgte de uddannede med eksamen fra Færøene – ikke at studere i udlandet? 2. Ville ikke rejse fra kæreste / familie / venner 3. Ville ikke rejse fra kæreste / familie / venner

7 Sådan ville de vælge hvis de fik chancen igen! 82 pct. af dem med eksamen fra udlandet, og kun82 pct. af dem med eksamen fra udlandet, og kun 66 pct. af dem med eksamen fra Færøerne, ville vælge samme studieland 77 pct. ville vælge samme type uddannelse77 pct. ville vælge samme type uddannelse 74 pct. af dem med lange videregående uddannelser,74 pct. af dem med lange videregående uddannelser, 53 pct. af dem med mellemlange uddannelser, og 48 pct. af dem med korte videregående uddannelser, ville vælge samme uddannelsessted

8 62 pct. har boet i udlandet tidligere, imodsat 37 pct. af dem med eksamen fra Færøerne62 pct. har boet i udlandet tidligere, imodsat 37 pct. af dem med eksamen fra Færøerne Deres forældre er i gennemsnit højere uddannet end forældre til uddannede med eksamen fra FærøerneDeres forældre er i gennemsnit højere uddannet end forældre til uddannede med eksamen fra Færøerne 62 pct. er kvinder, og 38 pct. mænd62 pct. er kvinder, og 38 pct. mænd En større andel af unge fra hovedstadskommunen har eksamen fra udlandetEn større andel af unge fra hovedstadskommunen har eksamen fra udlandet De har i gennemsnit arbejdet færre antal måneder inden de på startede på uddannelsenDe har i gennemsnit arbejdet færre antal måneder inden de på startede på uddannelsen Dette kendetegner uddannede fra udlandet De vurderer i gennemsnit i højere grad end dem med eksamen fra Færøerne – at arbejdet inden studiestart havde relevans for uddannelsenDe vurderer i gennemsnit i højere grad end dem med eksamen fra Færøerne – at arbejdet inden studiestart havde relevans for uddannelsen

9 Uddannelsesniveau

10 Andele af studiefinansiering

11 Studielån

12 Studieafgifter Studieafgifterne spænder vidt, fra 500 kr. til 500.000 kr.Studieafgifterne spænder vidt, fra 500 kr. til 500.000 kr. Gennemsnittet er 76.495 kr. pr. uddannetGennemsnittet er 76.495 kr. pr. uddannet

13 Uddannede, med eksamen fra udlandet, der er vendt tilbage til Færøerne

14 Andel kvinder og mænd, der er vendt tilbage til Færøerne - efter studieophold i udlandet

15 Uddannelselængde hos uddannede, med eksamen fra udlandet

16 Uddannelsesniveauet på Færøerne – April 2007

17 Udvikling af uddannelsesniveauet på Færøerne, i takt med at uddannede vender tilbage

18 76 pct. arbejder i hovedstadskommuen76 pct. arbejder i hovedstadskommuen 18 pct. af dem der har en ægtefælle/partner, har en ægtefælle/partner der er født i udlandet.18 pct. af dem der har en ægtefælle/partner, har en ægtefælle/partner der er født i udlandet. tallet for dem der bor i udlandet er 44 pct. 58 pct. bosætter sig i hovedstadskommunen58 pct. bosætter sig i hovedstadskommunen Af dem der forventer forventer at flytte hjem inden 2012, og som har en ægtefælle/partner, har 15 pct. en partner født i udlandet, sammenlignet med 66 pct. af dem der ikke vender tilbageAf dem der forventer forventer at flytte hjem inden 2012, og som har en ægtefælle/partner, har 15 pct. en partner født i udlandet, sammenlignet med 66 pct. af dem der ikke vender tilbage Dette kendetegner dem der flytter tilbage til Færøerne 9 pct. arbejder fortsat i udlandet9 pct. arbejder fortsat i udlandet

19 De har i højere grad fast job, sammenlignet med dem der stadigvæk er i udlandetDe har i højere grad fast job, sammenlignet med dem der stadigvæk er i udlandet Uddannede med eksamen fra udlandet, arbejder i højere grad i den private sektor, end uddannede med eksamen fra FærøerneUddannede med eksamen fra udlandet, arbejder i højere grad i den private sektor, end uddannede med eksamen fra Færøerne Der er færre arbejdsløse blandt dem der er flyttet tilbage er arbejdsløse, sammenlignet med dem der stadig bor i udlandetDer er færre arbejdsløse blandt dem der er flyttet tilbage er arbejdsløse, sammenlignet med dem der stadig bor i udlandet Der er ingen forskel i lønningerne blandt dem der bor eller arbejder, henholdsvis på Færøerne eller i udlandetDer er ingen forskel i lønningerne blandt dem der bor eller arbejder, henholdsvis på Færøerne eller i udlandet Dette kendetegner dem der flytter tilbage til Færøerne Mænd har i gennemsnit en månedsløn på 10.000 kr. mere end kvinderne.Mænd har i gennemsnit en månedsløn på 10.000 kr. mere end kvinderne.

20 Arbejdsgivere har set det som et plus at jeg har uddannelsen fra udlandet!Arbejdsgivere har set det som et plus at jeg har uddannelsen fra udlandet! Arbejdsgivere har været mere optaget af mine sprogkundskaber end selve uddannelsen!Arbejdsgivere har været mere optaget af mine sprogkundskaber end selve uddannelsen! Arbejdsgivere mangler kendskab til uddannelse fra udlandet!Arbejdsgivere mangler kendskab til uddannelse fra udlandet! Arbejdsgivere i offentlig sektor er positive til uddannelse fra udlandet!Arbejdsgivere i offentlig sektor er positive til uddannelse fra udlandet! Det synes de om de færøske arbejdsgivere! (1/2) Arbejdsgivere i privat sektor er positive til uddannelse fra udlandet!Arbejdsgivere i privat sektor er positive til uddannelse fra udlandet! Enig:Uenig:Enig:Uenig:Enig:Uenig:Enig:Uenig:Enig:Uenig: 27 pct. 44 pct. 49 pct. 23 pct. 7 pct. 81 pct. 56 pct. 12 pct. 45 pct. 15 pct.

21 Arbejdsgivere har lagt positiv vægt på min kundskab til landet som jeg har studeret iArbejdsgivere har lagt positiv vægt på min kundskab til landet som jeg har studeret i Udannelsen fra udlandet har været et minus i jobsøgningsprocessenUdannelsen fra udlandet har været et minus i jobsøgningsprocessen Arbejdsgivere er skeptiske til uddanelse fra udlandetArbejdsgivere er skeptiske til uddanelse fra udlandet Arbejdsgivere mener uddannelsen fra udlandet har bedre kvalitet end uddannelse fra FærøerneArbejdsgivere mener uddannelsen fra udlandet har bedre kvalitet end uddannelse fra Færøerne Det synes de om de færøske arbejdsgivere! (2/2) Enig:Uenig:Enig:Uenig:Enig:Uenig:Enig:Uenig: 8 pct. 74 pct. 9 pct. 59 pct. 4 pct. 89 pct. 41 pct. 36 pct.

22 Tak til Statoil Færøerne


Download ppt "Uddannede færingers tilpasning til arbejdsmarkedet og erfaringer med studieophold i udlandet En spørgeskemaundersøgelse blandt færdiguddannede 2004-2006."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google