Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 SQL2. 2 Funktioner der laver aggregerede beregninger Returnerer count() Antal rækker der opfylder bestemt betingelse min() Laveste værdi (eller null)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 SQL2. 2 Funktioner der laver aggregerede beregninger Returnerer count() Antal rækker der opfylder bestemt betingelse min() Laveste værdi (eller null)"— Præsentationens transcript:

1 1 SQL2

2 2 Funktioner der laver aggregerede beregninger Returnerer count() Antal rækker der opfylder bestemt betingelse min() Laveste værdi (eller null) max() Højeste værdi (eller null) sum() Sum af kolonnes værdier avg() Gennemsnittet af en kolonnes værdier

3 3 Eksempel SELECT COUNT(*) AS Antal, MIN(pris) AS Billigste, MAX(pris) AS Dyreste, AVG (pris) AS Gennemsnitpris FROM musikCD; Resultat: AntalBilligsteDyresteGennemsnitspris 399.95138.95119.1167

4 4 Gruppering – GROUP BY Eksempel (ikke normaliseret): Idforhandlernavnpostnrordrenrbeloeb 1Hansen750010013250.. SELECT postnr, COUNT(*) AS Antal, SUM (beloeb) AS Ialt, AVG (beloeb) AS Gennemsnit FROM forhandler GROUP BY postnr; postnrAntalI altGennemsnit 7500 7700 20 10 100000 75000 5000 7500

5 5 Selektion med HAVING –Med WHERE kan vi ikke selektere på noget der ikke er beregnet endnu så vi må bruge HAVING i stedet for. SELECT postnr, COUNT(*) AS Antal FROM forhandler GROUP BY postnr HAVING COUNT(*) > 15; postnrAntal 750020 …..

6 6 WHERE og GROUP BY SELECT postnr, COUNT(*) AS Antal FROM forhandler WHERE postnr BETWEEN 4500 AND 5000 GROUP BY postnr HAVING COUNT(*) > 15;

7 7 SELECT syntaks SELECTkolonnenavne eller beregnede udtryk FROMtabel navn WHEREselektering af rækker GROUP BYgruppering af rækker HAVINGselektering af grupper ORDER BY sortering af rækkefølgen

8 8 Inner Join Sammenknytning af tabeller udfra lighedsprincippet SELECT medlem.medlemsnr, medlem.navn, medlem.postnr, postby.bynavn FROM medlem, postby WHERE medlem.postnr = postby.postnr;

9 9 Outer joins: left og right Alle rækker medtages fra den ene tabel, mens der fra den anden tabel kun medtages de rækker der opfylder vise kriterier.

10 10 Right outer join SELECT medlem.medlemsnr, medlem.navn, medlem.postnr, postby.bynavn FROM postby RIGHT OUTER medlem ON postby.postnr= medlem.postnr; Her vil alle byer vises også dem hvor der ikke er medlemmer bosiddende i

11 11 Left outer join SELECT medlem.medlemsnr, medlem.navn, medlem.postnr, postby.bynavn FROM medlem LEFT OUTER postby ON medlem.postnr = postby.postnr; Her vil alle medlemmer vises med deres med by navn (også selvom de ikke har et postnr)

12 12 Self join Her forbinder man tabellen med sig selv. Eksempel: vi udvider medlemstabellen med en giftmed attribut SELECT m1.medlemsnr, m1.navn, m2.medlemsnr, m2.medlemsnavn FROM medlem AS m1, medlem AS m2 WHERE m1.giftmed = m2.medlemsnr;

13 13 Opgaver til næste gang Lilleby Kommune bibliotek Skriv SQL scripts til følgende brugsmønstre. 1. Vis en låners udlån 2. Vis en låners reservationer 3. Vis oversigt over antal udlån af eksemplarer


Download ppt "1 SQL2. 2 Funktioner der laver aggregerede beregninger Returnerer count() Antal rækker der opfylder bestemt betingelse min() Laveste værdi (eller null)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google