Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.ak-samvirke.dk 1 © Copyright AK-Samvirke – 2014 Kontrol af Bopæl og ophold.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.ak-samvirke.dk 1 © Copyright AK-Samvirke – 2014 Kontrol af Bopæl og ophold."— Præsentationens transcript:

1 www.ak-samvirke.dk 1 © Copyright AK-Samvirke – 2014 Kontrol af Bopæl og ophold

2 www.ak-samvirke.dk 2 © Copyright AK-Samvirke – 2014 Øget registeradgang til a-kasserne Baggrunden for forslaget er foranlediget af den politiske diskussion om især øst- arbejderes adgang til danske dagpenge og andre sociale ydelser. Det blev formuleret ud fra en konstatering af, at A-kasserne ikke foretager systematisk kontrol af om bopæls- og opholdskravet reelt er opfyldt. Arbejdsløshedsforsikringslovens § 91, stk. 9 udvides derfor fra at omhandle indkomstforhold til også at omfatte bopæls- og adresseforhold. Dette gennemføres ved at STAR via SharePoint løsningen på www.bi.star.dk giver a-kassernes oplysninger om egne medlemmer på en opmærksomhedsliste. Der vil eventuelt senere blive mulighed for en webserviceløsning.www.bi.star.dk

3 www.ak-samvirke.dk 3 © Copyright AK-Samvirke – 2014 Opmærksomhedslisten A-kasserne vil blive præsenteret for en liste over medlemmer, der Modtager arbejdsløshedsdagpenge eller arbejdsmarkedsydelse Er registreret med andre adresser end den aktuelle adresse inden for de seneste 3 år og Hvor der er registreret flere end 2 voksne på den aktuelle bopælsadresse Medlemmet vil dog ikke fremgå af listen, hvis medlemmets ægtefælle/registrerede partner eller børn under 18 år også er registreret på adressen. Ved første kørsel (foretages i januar 2015) forventes listen i alt at omfatte 5.500 personer. Listen opdateres/udstilles til 2. uge af hver kalendermåned. Efter ½ år revurderes udtrækskriterier på baggrund af a-kassernes tilbagemeldinger.

4 www.ak-samvirke.dk 4 © Copyright AK-Samvirke – 2014 Dokumentation og kontrol A-kassen skal gennemføre undersøgelsen om medlemmets bopæl og ophold inden for en frist på 4 uger efter at a-kassen har fået listen udstillet. Der er altid tale om en konkret vurdering: Har medlemmet været bosat i DK i de seneste 3 år, kan medlemmet mundligt ved et personligt møde i a-kassen bekræfter, at der er tale om en reel adresse. Har medlemmet ikke været bosat i DK i de seneste 3 år, kan der lægges vægt på, at der ikke har været udeblivelser fra samtaler eller selvforskyldt ledighed inden for de seneste 12 måneder - hvis medlemmet på tilsvarende vis mundligt ved et personligt møde i a- kassen bekræfter, at der er tale om en reel adresse. I andre tilfælde kan det indgå i vurderingen om arbejdskravet er opfyldt ved arbejde her i landet men ellers må medlemmet opfordres til at medvirke til at afkræfte enhver tvivl om medlemmets reelle bopæl og ophold.

5 www.ak-samvirke.dk 5 © Copyright AK-Samvirke – 2014 Dokumentation og kontrol Undersøgelsen skal så vidt muligt ske under en rådighedssamtale med medlemmet på en sådan måde, at medlemmet forstår at der er tale om kontrol af en af flere betingelser for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det skal tillægges processuel skadevirkning, hvis medlemmet ikke medvirke til at afklare tvivl om opholds- eller bopælskravet og der skal i givet fald træffes skriftlig afgørelse overfor medlemmet med klagevejledning. STAR indkalder til møde den 7. januar 2015, hvor a-kasserne vil få lejlighed til at blive præsenteret for indberetningslæsningen. Desuden vil der blive udsendt en skrivelse om retingslinjerne.


Download ppt "Www.ak-samvirke.dk 1 © Copyright AK-Samvirke – 2014 Kontrol af Bopæl og ophold."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google