Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fremtidens skolevæsen i Frederikssund Kommune

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fremtidens skolevæsen i Frederikssund Kommune"— Præsentationens transcript:

1 Fremtidens skolevæsen i Frederikssund Kommune
Skolebestyrelsesmøde med deltagelse af konsulenter fra Skoleafdelingen

2 Aftenens møde Kort præsentation af os
Hvad kan vi fortælle om og hvad kan vi ikke fortælle om – forvaltning vs. politik Kort præsentation af baggrund, høringsforslag og proces Spørgsmål og fælles drøftelse

3 Baggrund og historik Nye krav i reformen Faldende børnetal
Fx 95 % af undervisningen skal varetages af linjefagsuddannede lærere. Desuden skal skolen have vejledere/ressourcepersoner. Faldende børnetal Kvaliteten i det samlede skolevæsen skal højnes Ønske om et ens kvalitetsniveau på alle skoler

4 Fem distrikter Der er i forbindelse med budgetforliget besluttet skolestrukturændringer Under supplerende budgetbemærkninger står bl.a.: ”Der indledes en proces hen imod færre skoledistrikter med det formål at sikre, at alle skoledistrikter er fagligt og økonomisk bæredygtige i forhold til de krav, der stilles i forbindelse med skolereformen… Der anbefales konkret en model med 5 fremtidige skoledistrikter, hvor der i hvert distrikt drives skole på flere matrikler.”

5 Høringsforslag til ny skolestruktur
De fem skoler: Distrikt Slangerup skole: Byvangskolen, Lindegårdskolen og Kingoskolen Distrikt Jægerpris skole: Jægerspris Skole, Gyldenstenskolens afdelinger Bakketoppen, Hanghøj og Svinget Distrikt Hornsherred Syd skole: Marbækskolen, Skuldelev Skole og Solbakkeskolen Distrikt Frederikssund Syd skole: Ådalens Skole inkl. Videnscenter for tale, sprog og læsning Distrikt Frederikssund Nord skole: Falkenborgskolen, Marienlystskolen og Græse Bakkebyskolen Desuden: Frederikssund Kommunes specialskole: Skolen ved Kæret og Gyldenstenskolens afdeling Kølholm

6 Høringsforslag til ny skolestruktur

7 Frederikssund Kommunes specialskole
Frederikssund Kommune vil fremover have én takstfinancieret specialskole. Skolen ved Kæret, og Gyldenstenskolens afdeling Kølholm nedlægges som selvstændig(e) skole/afdelinger og sammenlægges til én specialskole. Skolen ved Kæret og afdeling Kølholm fortsætter på deres nuværende fysiske placeringer i Distrikt Frederikssund Syd. Der bliver derfor som udgangspunkt ingen fysiske forandringer for børn eller medarbejdere i forbindelse med sammenlægningen til én specialskole. Der vil være selvstændig pædagogisk og administrativ ledelse på specialskolen og dens matrikler. Specialskolen i Distrikt Frederikssund Syd vil da bestå af: Skolen ved Kæret: Specialskole for udviklingshæmmede børn og unge fra 0. – 10. klasse. Skolen er et helhedstilbud med tilhørende fritidsordning. Afdeling Kølholm: Heldagsskoletilbud med elever fra klasse for normaltbegavede børn og unge med udviklingsforstyrrelser inden for ADHD og autismespektret.

8 Den politiske proces – procesplan
Hvornår Hvem Hvad 3. november Skolebestyrelsesformænd, Uddannelsesudvalget Møde med skolebestyrelser 19. november Ekstraordinært Uddannelsesudvalgsmøde To sager til behandling: Skolestruktur og organisering af fritidsdelen 26. november Byrådsmøde Beslutning om forslaget til ny skolestruktur skal sendes i høring 27. november Skoleafdelingen og alle skolerne Forslag om ny skolestruktur og organisering af fritidsdelen sendes i høring 27. januar Høringsfrist 25. februar Vedtagelse eller forkastelse af ny skolestruktur og organisering af fritidsdelen 1. marts Skolechef Besked til skolebestyrelserne om ny ledelse

9 Spørgsmål og fælles drøftelse…


Download ppt "Fremtidens skolevæsen i Frederikssund Kommune"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google