Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Den danske model Den bibliometriske forskningsindikator Vetenskapsrådets workshop den 19. december 2007 Lotte Faurbæk Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Den danske model Den bibliometriske forskningsindikator Vetenskapsrådets workshop den 19. december 2007 Lotte Faurbæk Forsknings- og Innovationsstyrelsen."— Præsentationens transcript:

1 Den danske model Den bibliometriske forskningsindikator Vetenskapsrådets workshop den 19. december 2007 Lotte Faurbæk Forsknings- og Innovationsstyrelsen

2 Vetenskapsrådet 19.12.07 Disposition  Baggrunden for den danske model  Principperne for opbygningen af den bibliometriske forskningsindikator  Udfordringer  Organiseringen  Faser og tidsplan

3 Vetenskapsrådet 19.12.07 Baggrund for den bibliometriske forskningsindikator (I) 1. Regeringens globaliseringsinitiativ 2. En ny samlet finansieringsmodel:  Basismidlerne til universiteterne er hidtil udmålt som sidste års bevilling og har ikke været gjort afhængig af kvalitetsmål  Regeringen foreslår en fordeling af en del af universiteternes basismidler efter en ny finansieringsmodel  Begrænset omfordeling af basismidler efter få kvalitetsindikatorer for at tilskynde til kvalitetsudvikling

4 Vetenskapsrådet 19.12.07  Må ikke føre til store ændringer i basisbevillingen fra år til år – fastsættelse af en procentuel overgrænse for evt. tab (fx 5%)  Modellen vil korrigere for forskelle på hovedområder Baggrund for den bibliometriske forskningsindikator (II)

5 Vetenskapsrådet 19.12.07 Baggrund for den bibliometriske forskningsindikator (III) 3.Kvalitetsindikatorerne som forventes at indgå i en samlet finansieringsmodel omfatter  Forskning  Uddannelse  Videnspredning 4.Den bibliometriske forskningsindikator er en del af den overordnede forskningsindikator, og forventes at tages i anvendelse i FL 2010

6 Vetenskapsrådet 19.12.07 Principperne for den bibliometriske forskningsindikator (I) 1.Indikatoren bygger på forskningspubliceringsaktiviteter 2.Indikatoren tager afsæt i en autoritetsliste over publiceringskanaler 3.Indikatoren bygger på registrering af forskningspublikationer, der er fagfællebedømt 4.Indikatoren fremmer adfærd, der skaber incitament til at publicere i prestigefyldte tidsskrifter og forlag 5.Vægtning af publiceringsformer for at kunne sammenligne på tværs

7 Vetenskapsrådet 19.12.07 Principperne for den bibliometriske forskningsindikator (II) 6.Håndtering af problemstilling vedrørende flerforfatterskaber 7.Indikatoren bygger på en central database med fælles standarder - et nationalt system baseret på ensartet registrering 8.Indikatoren skal bygge på åbenhed og legitimitet - bred organisering med inddragelse af universiteterne 9.Indikatoren skal bygge på enkelthed - gennemsigtig model der er ”nem” at vedligeholde og opdatere, og som er generel for alle hovedområder 10.Indikatoren er dynamisk og udvikles løbende

8 Vetenskapsrådet 19.12.07 Udfordringer (I) 1.Forskellige kvalitetsmål. Indikatoren skal bygge på fælles faktorer. Nogle fagområder bruger citationer og impact factor som kvalitetsmål, men dette er ikke generelt for hele forskningsverdenen. ISI’s dækningsgrader er for dårlige inden for både humaniora og dele af samfundsvidenskaben. Derfor skal indikatoren bygge på publikationer og publikationsanalyse. 2.Sammenligning på tværs af fagområder. For at kunne gøre dette, tager indikatoren udgangspunkt i en sammenligning af publikationsformer og publikationskanaler. Med tilstrækkeligt bredt definerede publikationsformer og tilstrækkeligt præcist definerede publikationskanaler (autoritetslister), bliver det muligt at sammenligne forskellige fagområder, selvom de har forskellige publiceringsmønstre.

9 Vetenskapsrådet 19.12.07 Udfordringer (II) 3.Vægtning af publikationsformer. Indikatoren skal indeholde en vægtning af de forskellige publikationsformer, som indgår i modellen. Nogle fagområder publicerer forholdsmæssigt flere bøger end andre fag, mens andre publicerer flest artikler. I en vægtning skal der selvfølgelig tages højde for sådanne forskelle i publiceringsmønstre. 4.Skævvridning pga. flerforfatterskaber. Inden for nogle fagområder optræder flerforfatterskab meget hyppigere end inden for andre fagområder. Hvis hver publikation skal tælle fuldt for hver forfatter, vil det medføre en skævvridning af billedet af forskningsproduktion i Danmark. Indikatoren skal hindre denne form for skævvridning ved at bruge fraktioneret tælling.

10 Vetenskapsrådet 19.12.07 Styregruppen Fagligt Udvalg Teknisk Udvalg Et antal faggrupper Rektor- kollegiet (RK) Forsknings- og Innovationsstyrelsen (FI) Organiseringen af arbejdet med indikatoren (I)

11 Vetenskapsrådet 19.12.07 Organisering af arbejdet med indikatoren (II) Styregruppen: Fastsætte de overordnede rammer for udviklingen af indikatoren  Tage stilling til indstillinger fra hhv. Teknisk Udvalg og Fagligt Udvalg og ”overvåge” projektet  Komme med et samlet løsning til Forsknings- og Innovationsstyrelsen

12 Vetenskapsrådet 19.12.07 Organisering af arbejdet med indikatoren (III) Fagligt Udvalg: Tage stilling til faglige problemstillinger vedrørende indikatoren: Publikationsformer Definition af fagfællebedømmelse  Autoritetslister  Niveauinddeling  Fraktionering (flerforfatterskaber)  Vægtning af publikationsformer  Samlet løsningsforslag til Styregruppen (oktober 2008)

13 Vetenskapsrådet 19.12.07 Organisering af arbejdet med indikatoren (IV) Faggrupper: Fagligt Udvalg tager stilling til antal faggrupper Rektorkollegiet nedsætter faggrupperne  Faggrupperne udarbejder forslag til autoritetslister  Faggrupperne bistår Fagligt Udvalg med forslag til niveauinddeling  Faggrupperne bistår Fagligt Udvalg med den løbende opdatering af autoritetslister og revision af niveauinddeling

14 Vetenskapsrådet 19.12.07 Organisering af arbejdet med indikatoren (V) Teknisk Udvalg: Undersøge behovene for at videreudvikle de eksisterende lokale indberetningssystemer på universiteterne så de matcher de fremtidige indberetningsbehov  Udarbejde kravspecifikationer til den tværgående nationale forskningsdatabase  Udarbejde samlet teknisk forslag (Teknisk Rapport) til styregruppen  Kvalitetskontrol af databasen ved testkørsler

15 Vetenskapsrådet 19.12.07 Oversigt over udviklingen af den bibliometriske forskningsindikator 123123 Udviklingsfasen (Januar-juni 2007) Rammerne for arbejdet med indikatoren udvikles Principperne for opbygning af indikatoren udvikles Processen og det organisatoriske set up udvikles Princippapiret: ”Vision for udviklingen af en dansk forskningskvalitetsindikator” Udarbejdelse af grundlag for database (august 2007 – januar 2008 ) Analyser af de lokale indregistreringssystemer Analyser af kravspecifikationer til en central database Autoritetslister udarbejdes Registreringsformater og kategorier Teknisk Rapport Opbygning af indikator (2008) Niveauinddeling af autoritetslister Fraktionering af flerforfatterskab Vægtning af publikationsformer i forhold til hinanden Samlet løsningsforslag Kvalitetskontrol af databasen Udbudsrunde for at finde host til databasen Testkørsler af databasen Datahøstning Data for 2008 til FL2010


Download ppt "Den danske model Den bibliometriske forskningsindikator Vetenskapsrådets workshop den 19. december 2007 Lotte Faurbæk Forsknings- og Innovationsstyrelsen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google